Vitaminen

Hoog gedoseerde vitaminen/mineralen tekorten aan spoorelementen kunnen in talrijke en gevarieerde klachten en aandoeningen resulteren. Vitaminen zijn voor hun absorptie afhankelijk van mineralen. Mineralen komen niet altijd in planten voor en moeten in de bodem aanwezig zijn voordat planten er gebruik van kunnen maken. De voedingswaarde van planten hangt af van de kwaliteit van de bodem waarop ze groeien. Een tekort aan onverschillig welk element, zal weerspiegeld worden in de gezondheid van planten, dieren en uiteindelijk de mens. Onze voeding laat veelal te korten zien van belangrijke nutriënten en daarom is een basissuppletie in de vorm van een vitaminen- en mineralensupplement zeer wenselijk.
  • Vitaminen zijn micronutriënten die in kleine en wisselende hoeveelheden in voedingsmiddelen voorkomen.
  • Vitaminen en mineralen zijn belangrijk voor elk levend wezen, ze hangen functioneel samen en completeren elkaar in het bewaren van een goede gezondheid.
  • Vitaminen zijn belangrijke bestanddelen voor enzymen, organische katalysatoren die het mogelijk maken dat biologische processen plaatsvinden.
  • Hoewel we allemaal dezelfde vitaminen en mineralen nodig hebben, verschillen de individuele behoeften al naar gelang geslacht, leeftijd, levenswijze, stofwisselingssnelheid,... ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheden) is de gemiddelde voedselopname van gezonde mensen maar kan dus individueel grote afwijkingen hebben.
  • Neemt men meer vitaminen en mineralen in dan nodig dan zal deze gewoon terug afgevoerd worden (de in water oplosbare vitaminen), maar sommige kunnen toxisch werken bij extreem grote hoeveelheden (de in vet oplosbare vitaminen).
  • Chemisch verschillen synthetische en organische vitaminen niet echt, toch organische worden veel beter door het lichaam opgenomen en synthetisch heel wat minder goed. Nog een verschil tussen organisch en synthetische voedingssupplementen is de prijs, organische zijn meestal een stuk duurder.

Men zegt wel is dat groenten/fruit minder vitaminen bevat dan vroeger, is dat zo?
  • Het telen met steeds dezelfde gewassen op dezelfde bodem kan bepaalde mineralen in de bodem uitputten, ook overbemesting en bestrijdingsmiddelen tasten vitaminen aan. We spreken dan nog niet over de dagen die tussen de oogst en wanneer groenten/fruit in de winkels liggen, als ze er dan eenmaal liggen kopen we ze en liggen ze meestal dagenlang in de koelkast. Ze blijven daar weliswaar langer goed maar vitaminen gaan daardoor wel voor een deel verloren, hetzelfde geldt bij diepgevroren groenten. Als we dan groenten bereiden, verhitten we ze veelal en blijven er quasi geen vitaminen over. Vers van de groentetuin is waarlijk het gezondste maar wordt helaas zeldzamer, daarom kunnen voedingssupplementen een noodzakelijke aanvulling zijn op een dagelijkse voedingspatroon.
De meest gangbare vitaminen: