Ashwagandha

Ashwagandha is een adaptogeen (speelt in op de behoefte van het lichaam, waar nodig is), ondersteund de weerstand tegen fysieke, biologische en chemische stress, verhoogt het geestelijke prestatievermogen (geheugen, leervermogen), versnelt spierherstel, verbetert lichamelijke prestaties. De inhoudsstof Withaferine A uit ashwagandha heeft cytotoxisch effecten (giftig voor cellen), een hoge inname van deze withanolide is daarom ongewenst. De wortel van ashwagandha, die meestal wordt gebruikt, heeft een lager gehalte withaferine A dan de bladeren. Bij gebruik van ashwagandha extract is het aan te raden te kiezen voor een extract met een zo laag mogelijk gehalte withanolide A.
Latijnse naam: Withania somnifera
Andere namen: Ashwagandha, Winterkers, withania, Indische ginseng, ginseng indien
Ondersteunende werking van ashwagandha bij volgende aandoeningen:
 • Onvruchtbaarheid (infertiliteit): ashwagandha bevordert het seksueel functioneren en de vruchtbaarheid. Ashwagandha verbetert de kwaliteit, de hoeveelheid en de beweeglijkheid van de spermacellen. Ook neemt de concentratie van het hormoon testosterongehalte in het bloedserum toe.
Dosering:
 • Ashwagandha extract tussen de 300 tot 600 mg per dag.
Gebruikte delen:
 • De wortel, soms het blad.
  Waarschuwingen:
  • Niet geven aan zwangere vrouwen (vanwege een mogelijke baarmoederstimulerende tot abortieve werking).
  • Niet geven aan zogende vrouwen.
  • Niet geven bij ijzerstapelingsziekte (hemochromatose).
  • Niet geven bij maagulcus (maagzweer).

  Zwarte netel

  Zwarte netel (perilla olie) bevat meer omega-3 vetzuren onder de vorm van alfalinoleenzuur dan lijnzaad, samen met de inhoudsstoffen polyfenolen en triterpeenzuren geeft perilla extract ontstekingsremmende, immuunversterkende eigenschappen.

  Latijnse naam: Perilla frutescens
  Andere namen: Perilla, shiso
  Ondersteunende werking van perilla bij de volgende aandoeningen:
  • Depressie: perilla heeft een anti-depressieve werking, bevordert het geestelijk prestatievermogen (leervermogen, analystisch denken, geheugen, concentratie), werkt kalmerend en bevordert de ontwikkeling van hersenweefsel en netvlies. Ontstekingen spelen een rol bij ernstige depressies. Niet alleen leidt (over)activatie van het immuunsysteem tot klachten die overeenkomen met depressieve symptomen. Bij ernstige depressies worden er verhoogde concentraties van ontstekingsdeeltjes aangetroffen in het bloed en een toename van ontstekingsdeeltjes in de hersenen.
  • Hooikoorts: perilla werkt ontstekingsremmend, anti-allergisch en verbetert de kwaliteit van het immuunsysteem. Helpt ondersteunend bij hooikoorts. 
  Dosering:
  • Bij het gebruik van perilla-olie is de absolute vereiste dat het gaat om olie, verkregen door eerste, koude persing en die niet geraffineerd is. Dosering niet gekend.
   Gebruikte delen:
   • De olie uit het zaad.
    Waarschuwingen:
    • Zaad, olie: vanwege het grote gebruik van perilla-olie in Aziatische voeding en dit zonder neveneffecten, is het innemen van perilla-olie als volkomen veilig te beschouwen.
    • Kruid: het gebruik in bescheiden mate van het blad in de keuken is veilig; het gebruik van bladextracten enkel op voorschrift; niet geven aan zwangere vrouwen, tenzij op voorschrift.

    Cholesterol

    Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij het verlagen van cholesterol:
    • Beta 1.3/1.6 glucaan verminderen de concentratie galzouten in de bloedcirculatie. Hierdoor worden vetten minder snel of niet volledig verteerd. Een verminderde of langzamere absorptie van deze vetten leidt tot een verlaging van het cholesterolgehalte.
    • Chrysantellum verlaagt de cholesterol-spiegel en de triglyceriden-spiegel in het bloed door een verbeterde stofwisseling van vetten en cholesterol in de lever.
    • DHA (docosahexaeenzuur) is effectiever dan omega 3-vetzuur EPA voor het verminderen van ontstekingsstoffen en vetzuren in het bloed. In een dosis van 6 gram per dag heeft suppletie met DHA een gunstig effect op de bloeddruk, vaatstijfheid van de aorta, het verlagen van de LDL-cholesterolspiegel en verhogen van de HDL-cholesterolspiegel.
    • Flush-vrije niacine tussen de 1 à 3 gram per dag verhoogt niacine de HDL-cholesterolspiegel en de LDL cholesterolspiegel worden verlaagd.
    • Gember werkt cholesterolverlagend, mits men gemberextract enige tijd en dagelijks gebruikt. Dagelijkse inname van gember kan de kans op hart- en vaataandoeningen en hoge bloeddruk verkleinen. Gember is rijk aan antioxidanten die mogelijk verantwoordelijk zijn voor het gunstige effect op het hart en de bloedvaten.
    • Gugul verlaagt de cholesterol-spiegel en de triglyceriden-spiegel, na 3 maand inname van gugul daalt de cholesterol gemiddeld met 25 % en de triglyceriden met gemiddeld 30 %.
    • Hoog gedoseerde vitaminen/mineralen hebben een gunstig effect op de stemming, reduceren stress, beschermen ons tegen sterfte als gevolg van een hart- of vaataandoening, versterken ons immuunsysteem en nog veel meer. Tekorten zijn soms sluimerend en worden niet altijd geassocieerd met bepaalde aandoeningen, lichamelijk ongemakken en psychische problemen. Het is een vaststaand feit dat de kwaliteit van onze voeding qua hygiëne uitstekend is maar voor onze gezondheid een onvoldoende scoort, omdat onze Westerse voeding marginale hoeveelheden nutriënten bevat.
    • Knoflook verlaagt de bloeddruk bij een verhoogde bloeddruk. Knoflook stimuleert het enzym stikstofoxidesynthase, in de binnenste bekleding van bloed- en lymfevaten neemt de productie van het vaatverwijdende stikstofoxide toe. Voorts is de bloeddrukverlaging het gevolg van hyperpolarisatie van de gladde spiercellen in de bloedvaten en/of remming van het openen van calciumkanalen in het spierweefsel.
    • NAC (N-Acetyl-L-Cysteïne) leidt tot afname van de homocysteïne-spiegel. NAC remt de oxidatie van LDL-cholesterol (slechte cholesterol) en heeft een verhogend effect op de HDL-cholesterol (goede cholesterol). Bovendien heeft het een bloeddrukverlagend effect. Een verhoogde homocysteïne-spiegel is een risicofactor voor hart- en vaataandoeningen. Suppletie met NAC gedurende 4 weken kan de homocysteïnespiegel verlagen.
    • Policosanol bij een grootschalig onderzoek van 3000 patiënten werd aangetoond dat policosanol de schadelijke LDL-cholesterol met een gemiddelde van 25 % verlaagd en de goede HDL-cholesterol gemiddelt verhoogt met 11 %. Policosanol voorkomt oxidatie van LDL-cholesterol, vermindert samenklonteren van de bloedplaatjes, bevordert de bloedcirculatie en vermindert ontstekingen van de bloedvaten.
    • R-alfaliponzuur kan de LDL-cholesterolgehalte (slechte cholesterol) sterk verminderen.
    Cholesterol is een onmisbaar bestanddeel van ons lichaam. Een teveel aan cholesterol is echter schadelijk. Het veroorzaakt een geleidelijke verstopping van de slagaders (arteriosclerose) waardoor het risico van ziekten op hart- en bloedvaten toeneemt. Dit risico verhoogd aanzienlijk als andere negatieve factoren gelijktijdig aanwezig zijn: erfelijkheid, hoge bloeddruk, suikerziekte, te weinig beweging, roken, stress,... 

    Een teveel aan cholesterol in het bloed (hypercholesterolemie) kan ernstige gevolgen hebben. Een verhoogde cholesterol kan genetisch bepaald zijn of samenhangen met een levenswijze. Bij heel wat personen gaat het om een combinatie van beide factoren. De genetische oorsprong wordt meestal aangetoond doordat andere personen uit de familie ook lijden aan deze aandoening (hypercholesterolemie of cardiovasculaire problemen). Obesitas, roken, stress, een zittend leven en een te vette voeding bevorderen een verhoogd cholesterolgehalte. Bij enkele personen kan deze verhoging worden veroorzaakt door een al bestaande ziekte (bijvoorbeeld hypothyroïdie); de behandeling hiervan volstaat dan vaak om de situatie terug normaal te maken.


    In het bloedvatenstelsel, een gesloten systeem, stromen voedingsstoffen, zuurstof en afvalproducten. Het bestaat uit slagaders die van het hart afkomen en aders die het bloed naar het hart terugvoeren, dat noemt men de macrocirculatie. De kleine vertakkingen van deze bloedvaten worden aangeduid met de term microcirculatie. Hier is niet in de eerste plaats de bloedcirculatie, maar de transportfunctie van het bloed van belang. Via de microcirculatie stromen onder meer voedingsstoffen door de wanden van de capillairen (kleinste bloedvaten van het lichaam) in het interstitium. De vaatwand is een hindernis die moet worden genomen, bij een overdaad aan voedingsstoffen in het bloed, biedt de vaatwand meer weerstand. Bovendien ontstaat extra weerstand doordat een voortdurende overmatige voedselstroom het interstitium indikt, dat proces wordt ook wel verslakking genoemd. Stoornissen als deze in de microcirculatie, zijn de oorzaak van de meeste hart- en vaatziekten. Het is overduidelijk, dat er in onze welvaartsstaat meestal teveel en verkeerd wordt gegeten. Overgewicht, lichamelijke en psychische klachten die het gevolg zijn van verslakking, nemen schrikbarende vormen aan.


    Ons natuurlijk afweersysteem probeert zich te verweren, wat ons lichaam ervaart als schadelijke stoffen. Op zich onschadelijke stoffen kunnen, wanneer ze in hoge doses voorkomen, schadelijk worden. Dat geldt ook voor (vooral dierlijke) eiwitten, een permanent overschot aan eiwitten leidt er op den duur onder meer toe, dat het bloed dikker wordt en minder gemakkelijk zal stromen, het bloed sneller zal stollen en de kans op trombose (bloedstolsel in een bloedvat) toeneemt, het bloed, met name de eiwitten in het bloed, water vasthouden en de uitwisseling van vocht tussen bloed en interstitium en omgekeerd, vermindert. In het lichaam vinden we 2 mechanismen om met overbodige eiwitten om te gaan: de endotheelcellen (bekleding van de capillairen nemen het eiwit op en breken het af tot aminozuren, die ze aan het bloed afgeven. Door het bloed aangevoerd, worden in de lever de aminozuren afgebroken tot urinezuur, dat wordt uitgescheiden door de nieren, dit is het eiwit-uitscheidingsmechanisme. De endotheelcellen kunnen overtollig eiwit evenwel ook omvormen tot in water oplosbare mucopolysacchariden (verbindingen van eiwitten en koolhydraten) en collageen, dat wordt opgeslagen ergens in de wand van de bloedvaten. Zo nodig wordt dit weer afgebroken tot serumproteïne en afgegeven aan het bloed, op deze manier vervult de vaatwand de functie van opslagplaats voor eiwitten. Tot op zekere hoogte is dit nog een normaal fysiologisch gebeuren, eiwitten waaraan op een bepaald moment geen behoefte is, worden bewaard tot het tijdstip waarop ze mogelijk wel nodig zijn. Blijft men almaar overmatig eiwitten nuttigen, dan kan het lichaam er niets anders mee dan dit teveel aan eiwitten almaar opslaan. De bekleding van de wand van de bloedvaten wordt steeds dikker en toenemend minder doorlaatbaar voor de diverse moleculen, de kleinste deeltjes van de stofwisseling. Daardoor nemen de risico's voor het ontstaan van aandoeningen van de microcirculatie toe. Door de afgenomen doorlaatbaarheid van de bloedvaten, vindt in het bloed een opeenhoping plaats van niet doorgelaten moleculen, met als gevolg, dat het bloed dikker wordt en slechter stroomt. Tegelijkertijd krijgen de weefsels, het interstitium, in het bijzonder de cellen, gebrek aan voedingsstoffen. De afvoer van afvalproducten van bijvoorbeeld de celstofwisseling via het interstitium en de vaatwanden, zal eveneens stagneren. Langs hormonale en neurologische weg zal, om de weerstand van de minder doorlaatbare vaatwanden te overwinnen, de filtratiedruk worden verhoogd met als doel een betere verzorging van de cellen. De verhoogde filtratiedruk is gelijk te stellen aan verhoging van de bloeddruk, deze vorm van bloeddruk wordt meestal aangeduid als essentiële hypertensie. Het begrip essentieel kan vrijwel altijd worden opgevat als, we kennen de oorzaak niet! Doordat er zich ook in de bloedvaten van de lever, eiwitten ophopen, kan de afvoer van cholesterol door de lever via de productie van de gal, gehinderd worden. Dit kan tot gevolg hebben dat het gehalte aan cholesterol in het bloed stijgt, dit heeft geen gevolgen voor de bloedvaten zelf. Het heeft geen zin om het gehalte van cholesterol kunstmatig te verlagen. Cholesterol is voor het lichaam een uiterst belangrijke stof. 


    Wat er werkelijk moet gebeuren, is het verlagen van het gebruik van eiwitten zodat de te dik geworden vaatwanden weer afslanken en de doorlaatbaarheid toeneemt. Het gaat voornamelijk om dierlijke eiwitten, deze zijn opgebouwd uit aminozuren die met elkaar een keten vormen. Plantaardige eiwitten hebben geen volledige ketens van aminozuren. Wanneer er één aminozuur ontbreekt, dat niet door dierlijk voedsel wordt aangevuld, kan daarvan geen eigen eiwit worden gevormd. De aminozuren worden dan verbruikt voor de stofwisseling, een belasting van bijvoorbeeld de bloedvaten door een uitsluitend plantaardige maaltijd is zodoende praktisch uitgesloten. Het verminderen van het risico op welvaartsziekten moet gebeuren door aanpassing van het voedingspatroon. Bij reeds bestaande klachten en wanneer men altijd veel dierlijke eiwitten heeft genuttigd, is het goed om te beginnen met zich 1 tot 3 maanden veganistisch te voeden. Dat houdt in: geen vlees, gevogelte, vis, eieren, melk en melkproducten. Plantaardige producten die vanwege het gehalte aan eiwit in die periode achterwege moeten blijven zijn: erwten, linzen, bonen, soja (dus peulvruchten).

    Zie ook:

    Gugul

    De werkzame stof uit gugul is de gom-olie-hars en is verwant aan de mirre. In de hars zitten een groot aantal fytosterolen, lignanen, diterpenen, ferulazuuresters en gugultetrolen.
    Latijnse naam: Commiphora mukul
    Andere namen: Guggulu

    Ondersteunende werking van gugul bij volgende aandoeningen:
    • Cholesterol: gugul verlaagt de cholesterol-spiegel en de triglyceriden-spiegel, na 3 maand inname van gugul daalt de cholesterol gemiddeld met 25 % en de triglyceriden met gemiddeld 30 %.
    Gebruikte delen:
    • Het te zuiveren gomoliehars.
    Waarschuwingen:
    • Niet geven tijdens de zwangerschap en zogen (baarmoederstimulerend en schildklierstimulerend).
    • Vanwege het bloedverdunnend effect: niet gebruiken de laatste 14 dagen (zeker de laatste 36 uur) voor een chirurgische of tandheelkundige ingreep; niet geven aan personen met een actieve bloeding (bijvoorbeeld: een bloedende maagzweer).

    Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)

    Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij hartritmestoornissen:
    • Acetyl-L-carnitine blijkt het risico van overlijden na een hartinfarct te verlagen. Vooral de kans op hartritmestoornissen vermindert sterk. Van L-carnitine zijn positieve effecten aangetoond bij de primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen waaronder hartfalen. Maar ook na een reeds doorgemaakt hartinfarct heeft de stof gunstige effecten op de mortaliteit en morbiditeit.
    • Antioxidanten preventief gebruikt, verlaagt het risico op  hartritmestoornissen.
    • Bio-actieve vitamine B12  tekort speelt mogelijk een rol bij het Posturale Orthostatische Tachycardie Syndroom (POTS). POTS wordt gekenmerkt door een plotse stijging van de hartslagfrequentie die binnen 10 minuten optreedt na opstaan. De aandoening wordt veroorzaakt door een abnormale activiteit van het autonome zenuwstelsel en treft vooral adolescenten. Mogelijk leidt een vitamine B12-tekort bij kinderen met POTS tot een dysfunctie van de baroreceptoren (receptoren in de bloedvaten) die verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van veranderingen in de doorbloeding aan het autonome zenuwstelsel.
    • Co-enzym Q10 (ubiquinol) is aan te bevelen bij hoge bloeddruk, hartkrans (bloedvaten die naar het hart lopen) ziekte, angina pectoris (pijnlijk gevoel op de borst), hartinfarct, bypassoperatie, hartfalen, beroerte, hartspierziekte en hartritmestoornissen. Ubiquinol verbetert de energieproductie in het hart en beschermt deze tegen oxidatieve stress, gaat LDL-oxidatie tegen, verlaagt de Lp(a)-spiegel (risicofactor voor hart- en vaatziekten), vermindert de bloedstroperigheid en verbetert de endotheelfunctie (inwendige bekleding van de bloedvaten).
    • Cordyceps heeft gunstige effecten op hart en bloedvaten, het houdt de meeste hartritmestoornissen onder controle, vermindert symptomen die horen bij ischemische hartklachten en chronisch hartfalen, verbetert de zuurstoftoevoer in het hart, vermindert de klontering van bloedplaatjes en voorkomt trombose.
    • EPA (Eicosapentaeenzuur) werkt ontstekingsremming en een gunstig effect op de bloedsomloop (lagere bloeddruk, minder snelle bloedstolling). Omega-3 supplementen voorkomt een mechanische verslechtering van de linkerboezem als gevolg van een ingreep waarbij chronische hartritmestoornissen hersteld worden. Een hoge bloedconcentratie van omega 3-vetzuren (in het bijzonder van DHA) beschermt tegen het risico van boezemfibrilleren (prikkels die de hartslag regelt verstoren). Bij ouderen kan een hoge omega 3-vetzuurspiegel beschermen tegen het risico van atriumfibrilleren. Atriumfibrilleren is de meest voorkomende vorm van hartritmestoornissen.
    • Hartgespan (motherwort) werkt kalmerend op het hart, verlaagt de hartslag, verlaagt de bloeddruk, geeft een betere doorbloeding van de kransslagaders en verbetert de hart functie. Werkt ondersteunend bij hartstoornissen (zonder organisch oorzaak); nerveuze hartkloppingen door angst, emoties, nerveuze spanning, stress; hartkloppingen en te snelle hartslag door verhoogde schildklier werking.
    • Hoog gedoseerde vitaminen/mineralen hebben een gunstig effect op de stemming, reduceren stress, beschermen ons tegen sterfte als gevolg van een hart- of vaataandoening, versterken ons immuunsysteem en nog veel meer. Tekorten zijn soms sluimerend en worden niet altijd geassocieerd met bepaalde aandoeningen, lichamelijk ongemakken en psychische problemen. Het is een vaststaand feit dat de kwaliteit van onze voeding qua hygiëne uitstekend is maar voor onze gezondheid een onvoldoende scoort, omdat onze Westerse voeding marginale hoeveelheden nutriënten bevat. Hoe stelt u vast of een multi hoog gedoseerd is? Door op het etiket eerst te kijken naar de dosis vitamine B1 (thiamine). Dit geeft meestal een goede indicatie. Een dosering van 10 tot 25 mg vitamine B1 is de optimale dosis. Een multi met bijvoorbeeld 0 tot 5 mg vitamine B1 geeft slechts een geringe aanvulling.
    • Kalium tekort verhoogt de kans op hartritmestoornissen.
    • Magnesium bisglycinaat bij een magnesiumtekort komen samentrekken van de slagaders, versnelde hartslag en onregelmatige hartkloppingen vaker voor. Een magnesiumtekort blijkt tevens het ontstaan van diabetes, hoge bloeddruk, aderverkalking, verhoogt vetgehalte in het bloed, hartritmestoornissen, schade aan de hartspier en een verminderde bloedtoevoer naar het hart in de hand te werken. Magnesiumsupplementen verminderen de frequentie van onregelmatige hartritme en normaliseert de bloeddruk. Magnesium kan tevens preventief gebruikt worden tegen aderverkalking en bij een gebrekkige bloedcirculatie. Een magnesiumtekort is niet altijd een gevolg van onvoldoende inname van dit mineraal, maar kan ook een genetische oorzaak hebben.
    • Meidoorn werkt preventief tegen hartritmestoornissen, heeft een beschermende werking ten aanzien van hartcellen welke zuurstof en glucose missen. Een meidoornextract gestandaardiseerd op 1 mg procyanidinen blijkt de hartfunctie als klachten zoals benauwdheid en hartkloppingen te verbeteren, zorgt voor een betere toename van de doorbloeding in de slagaders en een effectiever zuurstofgebruik van het hart na gebruik van meidoornextracten.
    • Olijfblad werkt bloedvatverwijdend op de kransslagaders en perifere bloedvaten, stabiliseert en verlaagt het hartritme en minder sterke samentrekking van het hart. Het is daarom een goed hulpmiddel tegen hartkloppingen.
    • OPC's (oligomere proanthocyanidines) wordt preventie gebruikt bij de behandeling van hart- en vaatziekten. OPC beschermt het hartweefsel tegen ischemie-reperfusieschade met vermindering van afsterven weefsel en hartritmestoornissen.
    • Taurine wordt vaak gecombineerd met magnesium en vormt op deze manier magnesiumtauraat. Het kent veel gunstige effecten op hart, bloedvaten en bloeddruk. Taurine beschermt tegen (verergering van) hart- en vaatziekten, verlaagt een te hoge bloeddruk, verbetert de vetstofwisseling, remt de plaatjesaggregatie, remt aderverkalking en stabiliseert plaques, beschermt de hartspier, ondersteunt de hartfunctie bij hartfalen en gaat hartritmestoornissen tegen.
    • Vitamine D3 tekort is gelinkt aan een toename van het risico op hoge bloeddruk en aandoeningen van hart en bloedvaten. In een onderzoek werden 1739 mensen 5 jaar gevolgd, bleek dat degenen met een lage vitamine D spiegels, 62 % meer kans hebben op hartfalen.
    Een gezond hart slaat tussen de 60 en 90 x per minuut. Bij een snellere, langzamere of onregelmatige hartslag wordt gesproken over hartritmestoornissen. Deze kunnen verschillen en variëren van sporadische, onschuldige hartkloppingen tot een acuut levensbedreigende hartblokkade of fladderen. Het scala aan mogelijke oorzaken is groot. Hartritmestoornissen zijn geen op zichzelf staande aandoening, maar het gevolg van verschillende onderliggende ziekten. Deze kunnen de hartspier zelf betreffen, maar ook de schildklier of de elektrolytenhuishouding. Ook nerveuze invloeden spelen een grote rol, vooral psychosociale stress. Wie herhaaldelijk last heeft van hartkloppingen, onregelmatige hartslag of vorm van hart blokkeren moet een deskundige raadplegen.

    Zie ook:
    Anemie
    Angst
    Beroerte
    Etalagebenen
    Examenvrees
    Hartaanval
    Hart- en vaatziekten
    Hartzwakte
    Histamine en allergieën
    Nervositeit
    Schildklier (te actieve)
    Trombose (bloedvatverstopping)
    Verslaving
    Voedselallergie

    Balsempeer

    Balsempeer (bitter melon) is een natuurlijke reiniger die bovendien de glucose in het bloed verlaagt op een natuurlijke manier.
    Latijnse naam: Momordica charantia
    Andere namen: Bittermeloen, bitterkomkommer, karela, bitter gourd
    Ondersteunende werking van balsempeer bij volgende aandoeningen:
    • Diabetes: balsempeer (karela) verlaagd de bloedsuiker, helpt ondersteunend bij insulineresitentie, gestoorde glucosetolerantie (GGT), metabool syndroom. Laat toe de orale hypoglycemiërende middelen te verlagen, helpt te voorkomen dat er tot insuline-injecties moet overgestapt worden. Andere toepassingen van balsempeer.
    Dosering:
    • Extract gestandaardiseerd op 5,1 % triterpenen: 2 tot 3 x per dag 200 mg.
    • Gedroogd poeder: verdeeld over de dag 5 gram.
    Gebruikte delen:
    • De onrijpe, nog groene, bittere vrucht (zonder de zaden).
     Waarschuwingen:
     • Niet geven aan zwangere vrouwen: wegens een baarmoederstimulerende werking.
     • Niet geven aan mensen met een te lage bloedsuikerspiegel.
     • Niet geven aan mensen die een gebrek hebben aan het enzyme glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G-6-PD).
     Balsempeer (bitter melon)

     Trombose (bloedvatverstopping)

     Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij trombose:
     • Akkerhoningklaver (honingklaver) wordt toegepast bij spataderen en oppervlakkige trombose, werkt ontstekingsremmend en verbetert de doorstroming van de aders.
     • Astaxanthine heeft een bloeddrukverlagend effect door verbetering van de elasticiteit van de vaatwand en toename van de stikstofoxide-geïnduceerde vaatverwijding. Daarnaast verbetert astaxanthine de bloedviscositeit (stroperigheid van het bloed) en zorgt astaxanthine voor verlaging van de triglyceridenspiegel en verhoging van de HDL- en adiponectinespiegel. Astaxanthine heeft een beschermend effect tegen atherosclerose waarbij astaxanthine het ontstekingsproces in de vaatwand remt en de kans op trombose door plaqueruptuur verlaagt.
     • Bernagie (borage) werkt bloedverdunnend, vermindert de plaatjesaggregatie en bloedklonters, bloeddrukverlagend bij verhoogde waarden en vaatverwijdend. Borage olie kan aderverkalking (atherosclerose) en van hart- en vaatziekten (trombose, embolie, infarct) voorkomen.
     • Cordyceps de verschillende gunstige effecten van cordyceps op hart en bloedvaten komen in veel onderzoeken naar voren: het houdt de meeste hartritmestoornissen onder controle, geeft grote verbeteringen van de ECG te zien en vermindert de klinische symptomen bij patiënten met gebrekkige bloedtoevoer naar het hart en chronisch hartfalen. Ook verlaagt het de mate van anoxie (zuurstoftekort) in het hart. Cordyceps verbetert verder de bloedtoevoer naar vitale organen zoals het hart en de hersenen, vermindert de klontering van bloedplaatjes en voorkomt trombose.
     • Ginkgo biloba verbetert de hersendoorbloeding en vermindert tekenen van atherosclerose in de hersenen. Ginkgo is een goed middel bij verhoogd risico op trombose in de hersenen (herseninfarct, beroerte) en hersenbloeding, herstel na CVA (cerebrovasculair accident zoals bij hersentrombose of hersenbloeding).
     • Knoflook gaat duidelijk hart- en vaatziekten tegen, verbetert de doorbloeding van organen en weefsels. Helpt bij cardiovasculaire aandoeningen (o.a. atherosclerose, coronaire hartziekte, beroerte, trombose, hypertensie). Knoflook werkt bloedverdunnend, voorkomt bloedstolsels en lost bloedstolsels op, werkt cholesterolverlagend en mild triglyceridenverlagend, werkt ontkrampend op de bloedvaten, houdt ze elastisch, helpt aderverkalking voorkomen, beschermt de hartspier tegen zuurstoftekort. Knoflook bevat de stof alliine, een belangrijk zwavelproduct voor ons lichaam. Omdat alliine zeer vluchtig is, gaat bij voedselbereiding helaas een groot deel van de gezonde kracht verloren. Goede knoflookpreparaten bevatten voornamelijk alliine.
     • Lijnzaadolie (flaxseed oil) werkt bloedverdunnend, verlaagt de triglyceridenspiegel en cholesterolspiegel, bevordert de zuurstofopname en koolzuurgasafgifte ter hoogte van de hartspieren, verbetert de elektrische geleiding ter hoogte van het hart, verlaagt de bloeddruk. Lijnzaadolie kan hartziekten en vaatziekten in het algemeen voorkomen zoals aderverkalking (atherosclerose) in de kransslagaders en gevolgen als trombose.
     • Magnesium bisglycinaat een verbeterde magnesiumstatus kan gebrekkige bloedtoevoer van het hart voorkomen door vermindering van het calciumgehalte in de cellen, verwijding van de kransslagaders, vermindering van de perifere weerstand en remming van trombose. Organisch gebonden magnesium (zoals magnesiumcitraat, magnesiumgluconaat, magnesiumlactaat en magnesiumaspartaat) wordt beter opgenomen dan anorganische magnesiumvormen zoals magnesiumchloride, magnesiumhydroxide en magnesiumsulfaat. Het in voedingssupplementen nog veelgebruikte (anorganische) magnesiumoxide is onoplosbaar en wordt daarom vrijwel niet opgenomen.
     • Omega 3 met EPA/DHA verbeteren het metabolisme van vetweefsel en gaan negatieve effecten van het metabool syndroom tegen. De vis-vetzuren verlagen het triglyceridengehalte, verminderen insulineresistentie, verlagen de bloeddruk, verminderen ontstekingen, gaan hartritmestoornissen en trombose tegen. Suppletie met visolie verbetert het endotheel dat de binnenkant van de bloedvaten bekleedt. Omega 3-visvetzuren hebben een gunstige invloed hebben op risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Omega 3-vetzuren EPA en DHA hebben invloed op de bloedstolling via de plaatjesaggregatie en op de activiteit van bloedplaatjes-micropartikels, maar het effect blijkt te verschillen voor mannen en vrouwen. Bij vrouwen nam de plaatjesaggregatie significant met 14% af na suppletie met DHA, maar bij vrouwen hadden de omega 3-vetzuren geen invloed op de micropartikels. Uit dit onderzoek blijkt dat mannen meer baat hebben bij suppletie met EPA dan vrouwen wat betreft de vermindering van het trombose-risico.
     • Teunisbloemolie (evening primrose) werkt bloedverdunnend, vermindert de plaatjesaggregatie en bloedklonters, bloeddrukverlagend bij verhoogde waarden en vaatverwijdend. Teunisbloemolie kan aderverkalking (atherosclerose) en hart- en vaatziekten (trombose, embolie, infarct) voorkomen.
     • Vitamine B-complex (co enzym) wordt ingezet ter preventie van veneuze trombose. In klinische lieten vitaminen B's wisselende resultaten zien ten aanzien van de preventie van trombose. Toch kan suppletie met B-vitaminen zinvol zijn ter preventie van veneuze trombose.
     • Vitamine D3 heeft gunstige invloed op de antistollingseigenschappen en het cytokineprofiel van het bloed, hierdoor kan de kans op veneuze trombose verkleinen.
     • Vitamine E is zeer belangrijk voor de conditie van hart en bloedvaten, waar het de bloedvetten aanpast en stabiliseert. Het gaat de vorming van bloedstolsels (trombose) tegen omdat het een bloedverdunnende werking heeft en het de bloedcirculatie verbetert.

     Trombose is de vorming van een bloedklonter in een slagader of een ader. Deze ernstige aandoening kan verschillende ziekten veroorzaken, zoals een hartinfarct (aantasting van de kransslagader), een totale onderdrukking van de doorbloeding van een ledemaat (trombose van een ader, gevolgd door de migratie van het klontertje naar het hart en vervolgens naar de longen).

     Zie ook:
     Acrocyanose
     Beroerte
     Bloedsomloop (problemen met)
     Cholesterol
     Etalagebenen
     Hartaanval
     Hartkrampen
     Hartritmestoornissen
     Hart- en vaatziekten
     Hoge bloeddruk
     (Long)embolie

     Hartgespan

     Hartgespan (motherwort) wordt het meest toegepast als tonicum voor het hart, het zenuwstelsel en de baarmoeder.
     Latijnse naam: Leonurus cardiaca
     Andere namen: Hartekruid, leeuwestaartkruid, motherwort
     Ondersteunende werking van hartgespan bij volgende aandoeningen:
     • Bevallen: hartgespan werkt ondersteunend bij een moeilijke bevalling, valse weeën: versterkt en coördineert de weeën, bespoedigt de bevalling (niet geven tijdens de zwangerschap, behalve tijdens de laatste weken en tijdens de bevalling), helpt na de geboorte de placenta (moederkoek) uitdrijven, helpt de baarmoeder herstellen na de bevalling en vermindert de risico op nabloedingen. 
     • Hartritmestoornissen: hartgespan werkt kalmerend op het hart, verlaagt de hartslag, verlaagt de bloeddruk, geeft een betere doorbloeding van de kransslagaders en verbetert de hart functie. Werkt ondersteunend bij hartstoornissen (zonder organisch oorzaak); nerveuze hartkloppingen door angst, emoties, nerveuze spanning, stress; hartkloppingen en te snelle hartslag door verhoogde schildklier werking.

     Dosering:
     • tinctuur: 3 x per dag 30 druppels.
     Gebruikte delen:
     • Bovengrondse kruid zonder de kale en verhoute stengel.
     Waarschuwingen:
     • Niet geven tijdens de zwangerschap (behalve op voorschrift van een deskundige) vanwege de stimulerende werking op de baarmoeder; wel geschikt voor de laatste dagen/weken voor en tijdens de bevalling.
     • Best niet geven bij overdreven menstrueel bloedverlies.

     Sint Janskruid

     Sint Janskruid (St. John's wort) heeft een complexe samenstelling. Hypericine en pseudohypericine hebben milde werking bij depressiviteit en antivirale eigenschappen. Aanvankelijk dacht men dat uitsluitend de hypericine verantwoordelijk was, het gehele complex van bestanddelen, zoals bij zoveel kruiden, is verantwoordelijk.
     Latijnse naam: Hypericum perforatum
     Andere namen: Hertshooi, jaagt-den-duivel, heksenkruid, St. John's wort 
     Ondersteunende werking van sint-janskruid bij volgende aandoeningen:

     • Bedplassen: in de kindertherapie adviseert men Sint-Janskruid te gebruiken bij bedplassen.
     • Blaren: sint-janskruid olie werkt wondhelend, infectieremmend en antiviraal. 
     • Brandwonden: sint-janskruid werkt pijnstillend en ontstekingsremmend, de olie kan toegepast worden bij zonnebrand en 1ste-graads brandwonden.
     • Depressie: Sint Janskruid heeft een complexe samenstelling. Hypericine en pseudohypericine hebben milde werking bij depressiviteit en antivirale eigenschappen. Aanvankelijk dacht men dat uitsluitend de hypericine verantwoordelijk was, het gehele complex van bestanddelen, zoals bij zoveel kruiden, is verantwoordelijk.
     • Insectenbeten:

     Dosering:
     • Sint janskruid extract 500mg per dag, gestandaardiseerd op 0,2% hypericine. Het innemen van Sint Janskruid vlak voor of na het eten wordt aangeraden. Bij depressies is resultaat te zien na 4 tot 6 weken.
     Gebruikte delen:
     • De bloeiende toppen, geoogst eind juni/begin juli, snel te drogen zonder 30° te overschrijden.
      Waarschuwingen:
      • Sint-janskruid kan leiden tot verhoogde gevoeligheid voor licht Soms worden maag- darmklachten, hoofdpijn of allergische reacties waargenomen. Sint-janskruid niet innemen met antidepressiva.

      Concentratiestoornissen

      Voedingssupplementen die ondersteunend helpen bij concentratiestoornissen:
      • Acetyl-L-carnitine het effect van acetyl-L-carnitine op mentale achteruitgang bij ouderen uit zich niet alleen bij dementie. Juist de vroege verschijnselen van de aandoening en de "gewone" mentale achteruitgang bij ouderen kunnen veel baat hebben bij ALC. Bij een groep van 236 ouderen die dagelijks 1,5 gram ALC nam gedurende 45 dagen verbeterde duidelijk de cognitieve functies (verwerking van informatie in de hersenen), geheugenfuncties en het constructief denken.
      • Bacopa stimuleert het geheugen, creativiteit, motivatie en verwerking van informatie en de gezondheid van de hersenen.
      • DHA (docosahexaeenzuur) vergeleken met kinderen met een hoge DHA-spiegel, hebben gezonde schoolkinderen (7-9 jaar) met een lage DHA-bloedspiegel meer moeite met lezen en een minder goed werkgeheugen. Een goede DHA-status is op alle leeftijden belangrijk voor de hersenfunctie. In een placebogecontroleerde studie leidde DHA-suppletie (1160 mg/dag gedurende 6 maanden) tot significante verbeteringen van geheugen en reactietijd bij gezonde jongvolwassenen met een lage DHA-inname uit voeding. Klinische studies met DHA + EPA laten vooral positieve effecten zien bij mensen met milde cognitieve achteruitgang. Bij ouderen met depressie en milde cognitieve achteruitgang namen depressieve symptomen af door verhoging van de DHA- of EPA-inname, terwijl verbeteringen in denken en perceptie van lichamelijk welzijn waren geassocieerd met een hogere DHA-inname.
      • EGCG (EpiGalloCatechine Gallaat) heeft een stimulerende werking op het concentratievermogen, ondersteunt het hart en bloedvaten, gunstig voor de bloeddruk en stimuleert de bloedcirculatie.
      • EPA (Eicosapentaeenzuur) naast de invloed op het immuunsysteem en ontstekingsreacties heeft EPA bovendien positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling (verwerking van informatie in de hersenen). Bovendien blijkt uit onderzoeken dat concentratie en gedrag sterk verbeteren bij kinderen met ADHD. Ook lijken omega-3 vetzuren zoals EPA de slaapkwaliteit te verbeteren, wat weer gunstige effecten laat zien op ADHD-symptomen.
      • Ginkgo biloba verminderde hersenfuncties zijn te wijten aan een gebrekkige hersendoorbloeding. Ginkgo biloba ondersteund de bloeddoorstroming in de hersenen en kan daardoor helpen bij geheugenzwakte, verminderde concentratievermogen, verminderd begripsvermogen, verminderd denkvermogen, verminderde kenniswerving en aanleren, afgenomen helderheid van geest, slechte gedachte ordening, verminderde alertheid, desoriëntatie, verwardheid (incoherentie) en seniliteit.
      • Hoog gedoseerde vitaminen/mineralen verhoogt de concentratie en alertheid, vermindert stress, depressieve klachten en angst. Neem 3 x per dag een hoog gedoseerd multi vitaminen/mineralen complex.
      • Huperzine A speelt een essentiële rol bij mentale vaardigheden, verbetert het geheugen (tot zelfs 43 à 70 %), verbetert het leer- en concentratievermogen.
      • L-theanine een aminozuur uit theebladeren kan het geheugen en de cognitieve alertheid verbeteren.
      • Pycnogenol verbetert het verstandelijk vermogen, het positieve effect van pycnogenol is mogelijk te danken aan een betere doorbloeding in de hersenen, alsook de antioxidatieve capaciteit van het extract.
      • Vinpocetine verwijdt de hersenbloedvaten en verhoogt de doorbloeding van de hersenen, betere functie van de hersencellen, betere werking van de neurotransmitters, vermindert samenklontering en samenkleven van bloedplaatjes, werkt bloedverdunnend. Gaat de gevolgen van verminderde doorbloeding van de hersenen tegen zoals: concentratiestoornissen, geheugenzwakte, verminderde alertheid en verminderd denkvermogen.
      • Vitamine B-complex (co enzym) vitamine B's zijn goed voor een geestelijke balans, voor de gemoedstoestand, het concentratievermogen, geheugen en leervermogen. De B-vitamines werken samen en zijn voor hun individuele taken afhankelijk van elkaar. Daarom is het aan te bevelen de B-vitamines gecombineerd in te nemen.

      Concentratiestoornissen (verminderde alertheid) komen vrij vaker voor bij kinderen als bij volwassenen. De oorzaken kunnen emotioneel problemen zijn, gedragsproblemen bij kinderen, angst, depressie (vooral bij volwassenen). Concentratiestoornissen en vergeetachtigheid hangen dikwijls samen met psychische overbelasting zoals stress, vermoeidheid (kinderen kunnen dan hyperactief reageren).

      Concentratiestoornissen en voeding:
      Het is van groot belang dagelijks voldoende vitaminen/mineralen en andere essentiële nutriënten (zoals bijvoorbeeld antioxidanten) via de voeding binnen te krijgen. Maar omdat (gezonde) voeding niet altijd toereikend blijk te zijn om de nodige voedingsstoffen binnen te krijgen, is een (hoog gedoseerd) voedingssupplement zoals een multi-vitaminen/mineralen complex aangewezen als aanvulling op het dagelijks voedingspatroon.

      Voedingsstoffen voor de hersenen

      Verminderde alertheid kan komen door:

      • Medicatie, slaap- en kalmeringsmiddelen.
      • Relatie- werkproblemen.
      • Eenzaamheid.
      • Ondervoeding (ook veel eten van fastfood), gebrek aan motivatie.
      • Slechte bloedcirculatie (te weinig beweging).
      • Passiviteit (zoals televisie kijken).
      Men wordt tot tegenstelling met vroeger, veel meer blootgesteld aan externe prikkels. Er is meer geluid (lawaai), drukte, mensen,... Van alle kanten wordt men bestookt met informatie (reclame, internet,...). Het filteren van al deze prikkels is veel moeilijker geworden dan vroeger.

      Brain Support voor mensen die zichzelf het beste willen gunnen

      Zie ook:
      Angst
      Chronisch vermoeidheidssyndroom
      Depressie
      Duizeligheid
      Examenvrees(plankenkoorts)
      Geheugenproblemen
      Hart- en vaatproblemen
      Nervositeit
      Oorsuizen
      Slaapproblemen
      Stress
      Vermoeidheid
      Viscositeit van het bloed

      Gezond afvallen

      Voedingssupplementen die ondersteunend helpen bij overgewicht:
      • Acetyl-L-carnitine speelt een essentiële rol bij de omzetting van vetzuren in metabole energie. Het is de enige stof die langketenige vetzuren over de binnenste mitochondrionmembraan de mitochondria binnen kan brengen, waar ze verbrand worden (bèta-oxidatie ondergaan). Helpt bij obesitas.
      • Banabablad (banaba leaf) remt de aanmaak van vetweefsel, bevordert gewichtsverlies, vermindert de drang naar koolhydraten en vermindert de eetlust.
      • Blaaswier (bladderwrack) verhoogt het metabolisme/stofwisseling en dus de vetverbranding door de schildklier te stimuleren. Kan een goed hulpmiddel zijn bij vetzucht, cellulite en obesitas (overgewicht) vooral als een traag werkend schildklier en constipatie aan de basis liggen: de afslankende werking treedt in na zo'n 14 dagen inname. Ze is langzaam, duurzaam, wordt niet gevolgd door een inhaalreactie bij stoppen, gaat niet gepaard met vermoeidheid of depressieve buien en doet enkel het vetweefsel slinken en niet het spierweefsel.
      • CLA (Conjugated Linoleic Acid) verhoogt de verbranding van vet en vermindert de verbranding van eiwitten, doordat CLA enzymen blokkeert die vetcellen nodig hebben om vetten op te slaan. Heeft een bijzonder optimaliserende invloed op het vetmetabolisme, helpt vetmassa te verminderen terwijl de spiermassa behouden blijft.
      • DPP-IV enzym is verlaagd bij mensen met overgewicht en met een eetstoornis. Zij hebben een verhoogde neuropeptide Y waarde, deze veroorzaakt het hongergevoel. Een tekort aan DPP-IV enzym veroorzaakt minder endorfine receptoren waardoor minder dopamine vrijkomt en de plezierbeleving afneemt. Dit wordt gecompenseerd door voornamelijk exorfine rijke voeding te eten, dit geeft weliswaar een prettig gevoel door de opioïde-achtige werking, maar is van korte duur. Hoe meer het gewicht toeneemt, des te meer zal dopamine receptoren gaan afnemen met een steeds grotere toename van gewicht. Een vicieuze cirkel dat leidt naar een eetstoornis.
      • Garcinia zorgt bij een gezond dieet en meer beweging voor 2 tot 3 x sneller resultaat bij het verbranden van vet.
      • Glucomannan (konjac) helpt om gewicht te verminderen bij mensen met overgewicht. Glucomannan bevat onoplosbare vezels die ervoor zorgen dat het door de wateropname in volume toeneemt in de darmen, waardoor het hongergevoel afneemt.
      • Guargom (guar gum) is een hongerremmer: ingenomen voor de maaltijd leidt het tot een veel snellere verzadiging bij een daaropvolgende maaltijd.
      • Gymnema vermindert de drang naar suiker en zoet, vermindert de eetlust en de drang naar tussendoortjes. Werkt ondersteunend bij obesitas, bevordert het afvallen zonder jojo-effect en vermindert overmatige drang naar zoet.
      • L-arginine stimuleert het vrijkomen van het groeihormoon dat kan leiden tot de verbranding van depot-vet en de vorming van krachtiger spieren.
      • Psylliumvezels bestaat grotendeels uit wateroplosbare vezels en vormen een kleur- en geurloze gel als ze in contact komen met water en kunnen 10 x het eigen drooggewicht aan water opnemen. Psyllium bevordert het verzadigingsgevoel, werkt hongerremmend en vertraagt de absorptie van vetten en koolhydraten.
      • Resveratrol SIRT1-gen is belangrijk voor de vetstofwisseling. Een hogere SIRT1-activiteit remt de vorming en bevordert de afbraak van wit vetweefsel. Bij slanke vrouwen is geconstateerd dat de SIRT1-expressie in onderhuids vetweefsel meer dan 2 keer zo hoog is als bij vrouwen met obesitas. suppletie met resveratrol verhogen SIRT-1 activiteit in vetweefsel met een factor 8 of meer.
      • Vitamine D3 ondersteunt de stofwisseling van koolhydraten en vetten en vermindert de vetopslag. Parathyroide hormonen (PTH) en calcitrol nemen toe als het lichaam weinig vitamine D bevat, te veel van deze hormonen zorgen voor meer vetopslag. Samen met calcium helpt vitamine D vet te verbranden, door de productie van cortisol te verminderen. Dit stresshormoon zorgt voor de opslag van buikvet.

      Het menselijk lichaam is in normale toestand, deels samengesteld uit vetten. Deze vetten vervullen de rol van energiereserve en worden opgeslagen in de cellen van het vetweefsel (adipocyten). Bij heel wat mensen is er te veel vet opgeslagen en dit vertaalt zich in overgewicht.

      Onze voeding bestaat voor een groot deel uit koolhydraten (snoepgoed, te veel pasta, te veel brood, ...). Ons lichaam is er niet op voorzien om grote hoeveelheden koolhydraten te verteren. Koolhydraten worden in het lichaam afgebroken tot glucose, de bloedsuikerspiegel stijgt. Een hoge bloedsuikerspiegel zorgt voor het ontstaan van AGE's (Advanced Glycated Endproducts). Deze ontstaan door versuikering van eiwitten en vetten. Glucose oxideert in het bloed en gaat ongecontroleerde verbindingen aan met eiwitten of vetten. Eiwitten en vetten beschadigen hierdoor en veranderen van structuur en kunnen niet hun oorspronkelijke taak uitoefenen. Door een te hoge bloedsuikerspiegel zorgt het lichaam met insuline ervoor dat het overtollige bloedglucose naar de weefsels wordt weg geloodst. Het wordt als vet opgeslagen.

      AGE's veroorzaken ook stille ontstekingen (ontstekingen die niet merkbaar zijn maar later grote gevolgen kunnen hebben) zoals ontstekingen in de vaatwanden, atherosclerose, Alzheimer, blindheid, hartinfarct.

      Koolhydraten hebben dus een slechte reputatie op het vlak van vermageren. Ze laten de insulinespiegels stijgen, insuline is betrokken bij de vetopslag. Daarom zijn eiwitdiëten zo populair. Het helpt ook, maar men zal eerder minder vocht vasthouden dan vet verliezen, koolhydraten binden zich namelijk aan vocht. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die een eiwitdieet volgen na enige tijd (enkele weken) terug bijkomen. Mensen die een dieet volgen waar eiwitten (10 - 25 %), vetten (25 - 40 %) en koolhydraten (45 - 60 %) in balans zijn vallen minder snel af maar komen ook niet terug bij.

      Milde afslankproducten

      Zie ook:
      Cellulite (sinaasappelhuid)
      Cholesterol
      Hartaanval
      Hoge bloeddruk
      Indigestie
      Koolhydraten de echte oorzaak van hart- en vaatziekten
      Leptine
      Ontgiften
      Suiker