Vitamine D3 (cholecalciferol)

Vitamine D3 is 3 tot 10 x effectiever dan vitamine D2, vitamine D3 heeft de voorkeur als het ingenomen wordt als voedingssupplement. Hoewel vitamine D2 nog veelvuldig gebruikt wordt, wordt het tegenwoordig door deskundigen niet meer als gelijkwaardig beschouwd aan vitamine D3. Vitamine D verhoogt de activiteit van het enzym telomerase. Telomerase is een enzym dat zich bevindt in de celkern van bepaalde cellen en is verantwoordelijk voor het herstel van de uiteinden van chromosomen (telomeren). Telomeren zijn dunne DNA-segmenten die met het ouder worden verkorten. Ze beschermen de uiteinden van de chromosomen. Bij beschadiging van de telomeren kan het chromosoom gaan rafelen waardoor de cel niet meer goed kan functioneren en afsterft.

Ondersteunende werking van vitamine D3 bij de volgende aandoeningen:
 • ADHD/ADD: vitamine D leidt samen met omega 3-vetzuren EPA en DHA tot een optimale productie en werking van serotonine in de hersenen wat gunstige effecten geeft bij psychische aandoeningen zoals ADHD, autisme, bipolaire stoornissen, schizofrenie en depressies. Bij deze aandoeningen worden lage concentraties van serotonine in de hersenen aangetroffen.
 • Angst: vitamine D is belangrijk voor de neurologische functies zoals bij stemmingen, depressie en angsten.
 • Artritis: vitamine D heeft een ontstekingsremmende werking bij een bloedspiegel van minimaal 75 nmol/l. Een lage vitamine D-spiegel verhoogt mogelijk het risico van aandoeningen waar ontstekingsreacties een grote rol in spelen zoals astma, diabetes en artritis.
 • Artrose: vitamine D is in verband gebracht met minder pijnklachten en een beter functioneren van personen met artrose.
 • Beenbreuken (fracturen)
 • Botontkalking (osteoporose)
 • Colitis ulcerosa: voldoende inname van vitamine D verkleint de kans op ziekteverschijnselen na een behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Vitamine D verhoogt de kans op succes bij een behandeling van chronische darmontstekingen.
 • Gezond afvallen: vitamine D ondersteunt de stofwisseling van koolhydraten en vetten en vermindert de vetopslag. Parathyroide hormonen (PTH) en calcitrol nemen toe als het lichaam weinig vitamine D bevat, te veel van deze hormonen zorgen voor meer vetopslag. Samen met calcium helpt vitamine D vet te verbranden, door de productie van cortisol te verminderen. Dit stresshormoon zorgt voor de opslag van buikvet. 
 • Griep 
 • Gynaecomastie (borstvorming bij mannen)
 • Hart- en vaatziekten
 • Hartritmestoornissen
 • Hartzwakte
 • Hoge bloeddruk
 • Immuunsysteem: receptoren voor vitamine D worden aangetroffen in onder andere afweercellen. Vitamine D zorgt voor het normaal functioneren van het immuunsysteem en verhoogt de weerstand tegen infecties.
 • Metaboolsyndroom
 • Multiple sclerose
 • Premenstrueel syndroom (PMS)
 • Psoriasis
 • Slaapproblemen: vitamine D speelt een rol bij overmatige slaperigheid gedurende de dag. 
 • Testosteron (te weinig)
 • Vasopressine:  de hormonen oxytocine, vasopressine en serotonine worden geactiveerd onder invloed van vitamine D.
 • Ziekte van Addison: vitamine D receptoren voor vitamine D worden aangetroffen in meer dan 30 verschillende typen weefsels en organen, waaronder de schildklier en bijschildklier. Vitamine D supplementen kunnen ondersteunend werken bij de auto-immuunziekte Addison.
Dosering:
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D3:
 • 2,5 mcg (microgram) per dag voor personen tussen 4 en 50 jaar
 • Tot 12,5 mcg voor personen boven de 70 jaar.
 • Afhankelijk van de blootstelling aan zonlicht en de huidpigmentatie, kan daar nog 2,5 microgram bijkomen.
 • In de ogen van veel deskundigen zijn deze hoeveelheden te laag en aan herziening toe. Om vanuit een toestand van tekorten met de vitamine D spiegels weer normaal te krijgen zijn deze hoeveelheden zelfs volstrekt onvoldoende. Daarvoor zijn doseringen nodig die ver boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden uitgaan.

Synergisme (versterkt de werking van vitamine D3):
 • Vitamine D kan een synergetisch effect hebben bij een behandeling met bisfosfonaten (geneesmiddelen die de botafbraak remmen), oestrogenen of raloxifeen (geneesmiddel dat de botafbraak vermindert) om de botmineraaldichtheid te verhogen.
Waarschuwing:
 • In de doseringen die in voedingssupplementen verkrijgbaar zijn, zijn geen contra-indicaties bekend. Ook patiënten met leverziekten kunnen vitamine D supplementen gebruiken. De lever is namelijk in staat om vitamine D te metaboliseren, zelfs in een toestand van vergevorderde leverziekte.
 • Het is vrijwel onmogelijk om toxische hoeveelheden vitamine D uit voedingssupplementen te halen. Vitamine D heeft pas toxische effecten bij serumwaarden van 250 nmol calcidiol per liter of meer. Dergelijke waarden worden pas bereikt bij chronisch gebruik van meer dan 10.000 IE (250 µg) vitamine D per dag, 100 x de huidige aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen. In voedingssupplementen is de toegestane hoeveelheid vitamine D wettelijk beperkt tot maximaal 5 µg per dag. Voor producten die speciaal bedoeld zijn voor personen van 60 jaar en ouder, kinderen t/m 6 jaar, zwangeren en zogenden geldt een maximale dagdosis van 15 µg vitamine D, maar alleen als op het etiket van een dergelijk product expliciet is vermeld dat het uitsluitend is bedoeld voor deze doelgroepen. Vandaar dat op hooggedoseerde vitamine D producten een waarschuwingstekst op het etiket moeten staan: “Dit product bevat hoeveelheden vitamine D die uitsluitend geschikt zijn voor kinderen van 1 tot en met 6 jaar, zwangeren, zogenden en personen van 60 jaar en ouder”. Paradoxaal genoeg is voor het normaliseren van de vitamine D spiegels vaak aanmerkelijk meer vitamine D nodig dan het wettelijk maximum. Vanwege deze wettelijke beperking is het risico op overdosering van vitamine D door het gebruik van een voedingssupplement, mits men zich aan de aanbevolen dosering houdt daarom uitgesloten.
 • De maximaal veilige dosis voor vitamine D3 is onlangs in de EU verhoogd van 50 naar 100 µg (4000 IE) per dag. Volgens een risicoanalyse uit 2007 kan deze waarde zonder bezwaar verder worden verhoogd tot 250 µg (10.000 IE) per dag. Voor kinderen van 1-10 jaar is de veilige bovengrens recent verdubbeld, van 25 µg naar 50 µg per dag. Voor zuigelingen is deze nog steeds 25 µg per dag.
 • Bij langdurig gebruik van bepaalde medicijnen neemt de absorptie van vitamine D af, waardoor op den duur een gebrek kan ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor: colestyramine (lipidenverlagend middel), neomycine (antimicrobieel middel) en orlistat (middel bij overgewicht). Neomycine verhoogt ook de uitscheiding van vitamine D. Er zijn ook medicijnen die interfereren met het metabolisme van vitamine D. Enzyminducerende anti-epileptica (zoals carbamezepine, fenobarbital, primidon en fenytoïne) kunnen het vitamine D metabolisme versnellen waardoor op den duur een tekort aan vitamine D kan ontstaan. Ook inname van valproïnezuur, een niet-enzyminducerend anti-epilepticum, kan uiteindelijk leiden tot een verlaagde vitamine D spiegel. Bij gebruik van anti-epileptica is het risico op fracturen dan ook sterk verhoogd en is regelmatige controle van de botstatus gewenst. Corticosteroïden interfereren op diverse wijzen met het metabolisme van vitamine D. Bovendien neemt bij het gebruik van corticosteroïden de absorptie van calcium af en neemt de uitscheiding van calcium toe. Bij langdurig gebruik van corticosteroïden wordt extra calcium en vitamine D aangeraden. Heparine (niet-gefractioneerd), een antistollingsmiddel, remt de omzetting van vitamine D in de nieren naar de actieve vorm. Bij langdurig gebruik van een hoge dosering heparine kan osteoporose ontstaan. Cimetidine remt (waarschijnlijk) de activeringsstap van vitamine D in de lever. Mogelijk geldt hetzelfde ook voor andere H2 receptorantagonisten, maar dit moet nog worden bevestigd in onderzoek. Bij digoxine gebruik kan door vitamine D suppletie het risico op hartritmestoornissen toenemen door vitamine D geïnduceerde hypercalciëmie. Door het gebruik van thiazidediuretica (zoals indapamide, hydrochloorthiazide, chloorthiazide en chloortalidon) neemt de uitscheiding van calcium af. Bij het gebruik van vitamine D in combinatie met deze medicatie moet rekening gehouden worden met hypercalciëmie. Over de doseringen vitamine D waarbij hypercalciëmie kan optreden in combinatie met genoemde medicatie is helaas onvoldoende informatie beschikbaar, maar geadviseerd wordt om voorzichtigheid te betrachten met vitamine D suppletie bij patiënten die deze medicatie gebruiken. Andere interacties met reguliere of natuurgeneesmiddelen zijn ook mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.
Vitaminen D&K is een formule waarmee 2 belangrijke vitaminen in 1 tablet worden gecombineerd. Vitamine D (ook wel bekend als de zonneschijnvitamine) is belangrijk voor het lichaam, omdat het ondersteuning biedt voor het normale functioneren en het soepel houden van de spieren en het immuunsysteem. Vitaminen D&K draagt bovendien bij aan de algemene gesteldheid van uw botten en bloed. Vitamine D helpt het calciumgehalte in uw bloed op peil te houden en vitamine K zorgt voor een normale bloedstolling. Dit is een winnende combinatie in 1 tablet! Ingrediënten