Doorgaan naar hoofdcontent

Ignatia amara

Ignatia amara (Ignatiaboon) is afkomstig van de Philippijnen. Ze werd door Ignatius, de beschermheilige van de Jezu├»ten, naar Europa gebracht. Ignatia amara is naar hem genoemd. De keiharde zaden bevatten strychnine, een stof met een werking op het zenuwstelsel. Ignatia amara wordt bereid uit de gedroogde, rijpe bonen (zaden).

Persoonsbeeld:
 • Fijngevoelige, tere en gewetensvolle mensen met neiging tot melancholie. Ze zuchten veel. Kunnen niet over hun verdriet heenkomen. Kunnen niet huilen. Grilligheid is een belangrijk kenmerk. De stemming kan plotseling omslaan; van het ene uiterste in het andere. Ze reageren heftig op emotionele prikkels. Hun reactie is vaak tegenstrijdig aan wat men normaal gesproken zou verwachten; troost maakt ze bijvoorbeeld verdrietiger.
Opvallende symptomen:
 • Lichamelijke klachten worden veroorzaakt door verdriet, schrik of teleurstelling.
 • Wisselende stemmingen.
 • Neiging tot lach- en huilbuien (door psychische opwinding).
 • Veel zuchten en huilen, door verdriet of vreugde.
 • Gevoel alsof er een brok in de keel zit, beklemming op de borst, welke verbetert door eten.
 • Vaak zuur oprispen en een zure smaak in de mond.
 • Lichamelijke en geestelijke symptomen wisselen elkaar af en zijn vaak zeer tegenstrijdig.
 • Kramp in armen en benen.
 • Hoofdpijn, alsof er een spijker in het hoofd geslagen wordt of alsof de schedel uit elkaar wil springen.
 • Slapeloosheid met veel geeuwen, vooral door zorgen en verdriet.
Erger door:
 • De geur of rook van tabak, koffie, alcohol, door het denken aan de klachten.
Beter door:
 • Warmte.
Toepassingen:
Potentie en dosering:
Homeopathie A/Z