Doorgaan naar hoofdcontent

Pesticiden en onze gezondheid

Ondanks de mooie beloften, neemt het gebruik van pesticiden jaar na jaar toe. in vrijwel elk Europees land blijft het gebruik van pesticiden jaar na jaar stijgen. 78 000 ton pesticiden in Spanje, Frankrijk 75 000 ton, Italië 64 000 ton, Duitsland 46 000 ton, Polen 23 000 ton, enz... Er zijn nog nooit zoveel giftige stoffen in de aarde terecht gekomen, de gevolgen zijn dramatisch.

Pesticiden stapelen zich op in het grondwater en verstoren de levenscyclus op alle niveaus, en dragen bij tot de zesde massa-extinctie (massaal uitsterven van vele soorten organismen in een relatief korte tijdsduur) dat momenteel onze planeet treft. Er worden nog steeds concentraties van atrazine in onze stromen gevonden, een molecuul dat sinds 2003 verboden is, maar elders in de wereld nog mag toegepast worden. Naar schatting duurt het bijna 50 jaar voordat atrazine afgebroken wordt.

Atrazine verstoord de hormoonhuishouding, stimuleert het enzym aromatase dat testosteron omzet in oestrogeen, waardoor de verhouding tussen androgenen en oestrogenen verstoord wordt. Atrazine kan mogelijk kanker en mogelijk tumoren in de geslachtsorganen van de mens veroorzaken.

In plaats van atrazine wordt nu glyfosaat gebruikt, dat bijvoorbeeld ook in 'roundup' zit.

Als we zo vertrouwelijk met deze chemische stoffen omgaan – we eten ze, we drinken ze en nemen ze in ons op, tot in het merg van onze botten – doen we er goed aan om iets te weten over hun aard en hun werking:
Documenten die door overheidsinstanties en universitaire onderzoeksprogramma’s zijn vrijgegeven leveren talloze voorbeelden van hoe de agrochemische industrie “onafhankelijke” hoogleraren en andere wetenschappers heimelijk betaalt om te lobbyen vóór de veiligheid van glyfosaat, hoe de branche in alle stilte mantelorganisaties en denktanks heeft opgezet om haar belangen te ondersteunen en hoe ze heeft geprobeerd wetenschappers die aan de bel trokken aan te vallen en verdacht te maken. Haar machtsbereik strekt zich uit tot in het usda en het epa, binnen welke instanties ze de wetenschappelijke bevindingen van overheidsonderzoek naar landbouwmethoden probeert te onderdrukken. Glyfosaat is slechts 1 van de ontelbare chemische stoffen die zich in ons leven hebben verankerd. De ondernemingen die deze stoffen verkopen worden er rijk van, maar de mensen die ermee in contact komen staan bloot aan allerlei gevaren. Er is omvangrijk en nog steeds groeiend bewijsmateriaal dat er een verband is tussen enerzijds blootstelling aan pesticiden en anderzijds verschillende vormen van kanker, diabetes, neurodegeneratieve aandoeningen als parkinson en alzheimer, aangeboren afwijkingen en aandoeningen aan de geslachtsorganen. Het verhaal van ’s werelds meest gebruikte onkruidverdelger illustreert hoe destructief de gevolgen kunnen zijn wanneer we het evenwicht tussen risico en beloning te ver laten doorslaan in de richting van het gevaar.
Carey Gillam 13 november 2017


Geen enkel onderzoek heeft de impact van een dergelijke langdurige blootstelling aan gezondheid duidelijk kunnen (of willen) bepalen, laat staan ​​wanneer we de synergie van alle pesticiden die we tegenkomen beschouwen. Het is daarom uiterst noodzakelijk om te vertrouwen op onafhankelijke en betrouwbare onderzoeken om het langetermijneffect te voorspellen of te vermoeden.

Hoe werken pesticiden in het lichaam:
Pesticiden veroorzaakt in ons lichaam oxidatieve stress: pesticiden zijn in staat het DNA te veranderen, neutraliseert het antioxidanten systeem . Deze onbalans is verantwoordelijk voor het afsterven van de embryo, miskramen, misvormingen, vroegeboorte, een laag gewicht bij geboorte, maar ook de ontwikkeling van kanker en aandoeningen van het zenuwstelsel (neurodegeneratieve ziekten). Dierproeven hebben aangetoond dat chronische blootstelling aan lage concentraties glyfosaat bijdraagt tot leverschade.
Niet alleen wie met pesticiden werkt heeft een verhoogt risico op bovenstaande aandoeningen, maar ook wie veelvuldig voedsel gebruikt dat behandelt is met pesticiden. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat dit geen fabeltje is: er zijn verontrustende niveaus van glyfosaat en enkele van zijn metabolieten in urinestalen van willekeurige mensen ontdekt, die niet met dit product werken. Onderzoekers hebben zelfs niveaus van deze pesticide vergeleken met resultaten uit 1996 en 2016. Een toename van ongeveer 1200% in 20 jaar (van 0,024 μg / L tot 0,314 μg / L).

De kracht van verandering ligt in uw (onze) handen, het is belangrijk om groenten en fruit te blijven consumeren en dit in voldoende maten maar kies vooral bio-producten! Of de prijs doorslaggevend is? Hoeveel is uw gezondheid dan waard?

Ook is aangetoond dat het gebruik van supplementen met een hoge concentratie antioxidanten, vrije radicalen veroorzaakt door pesticiden sterk kan terugdringen. Ze bieden echte bescherming wanneer de oxidatieve stress abnormaal hoog is, die optreedt bij chronische blootstelling aan pesticiden, maar ook in geval van chronische stress, slechte voeding of slechte slaapkwaliteit, vervuiling, tabaksrook, alcohol, UV-stralen van de zon, enz...
Bescherm uw lichaamscellen