Pterostilbeen

Pterostilbeen (pterostilbene) is een krachtige, natuurlijke antioxidant die in kleine hoeveelheden in onder meer bosbessen, druiven en cranberries voorkomt. De polyfenol fungeert als fyto-alexine, een stof die deel uitmaakt van het afweersysteem van planten en deze beschermt tegen pathogenen zoals bacteriën of schimmels.
Ondersteunende werking van pterostilbeen bij volgende aandoeningen:

Dosering:
  • 100 tot 250 mg per dag.
Waarschuwing:
  • Overgevoeligheid voor pterostilbeen. Zwangerschap en het geven van borstvoeding (ontbreken veiligheidsgegevens).

Pterostilbeen (4’-hydroxy-3,5-dimethoxystilbene) is een voedingsstof die tot dezelfde familie behoort als resveratrol. Het gaat hier in feite om een dubbel resveratrol-element met methyl, met de volgende eigenschappen: een grotere biologische beschikbaarheid (80% biologische beschikbaarheid van pterostilbeen tegenover slechts 20% biologische beschikbaarheid van resveratrol); hogere absorptie op celniveau (in vergelijking met resveratrol wordt het twee tot vier maal beter opgenomen in de cellen); wordt minder snel afgebroken of uit het lichaam verwijderd. De halfwaardetijd van pterostilbeen is zeven keer langer dan die van resveratrol. Deze kostbare stof is onderwerp van vele onderzoeken geweest waarin de aanzienlijke voordelen van deze stof voor de menselijke gezondheid werden aangetoond. Deze onderzoeken hadden betrekking op de trans-isomeer van pterostilbeen.

Van nature komt pterostilbeen voor in bosbessen. De hoeveelheid pterostilbeen in de bosbes is echter dermate klein dat de stof zijn gunstige werking nauwelijks kan uitoefenen. Om een klinisch adequate hoeveelheid pterostilbeen binnen te krijgen zou er zo'n 50 kilo aan bosbessen nodig zijn.

Uit proeven die werden uitgevoerd op menselijk cellen is gebleken dat de stof opeenhoping van LDL-cholesterol kon voorkomen. Ook bestreed het oxidatiestress, een biologisch proces dat beschouwd wordt als een van de hoofdfactoren voor de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen. Vanwege dit effect op de lipidenbalans heeft de stof een preventieve werking als het gaat om CVA's. Deze werking zou sterker zijn dan die van het medicijn ciprofibrate, dat vaak voorgeschreven wordt bij een te hoog cholesterol. Dit medicijn heeft dezelfde werking als pterostilbeen: het werkt als antagonist voor de receptoren in de celkernen in de vorm van transcriptiefactor PPAR-α. Omdat pterostilbeen de doorbloeding verbetert, zorgt het eveneens voor een normalisering van de systole en diastole bloeddruk. Pterostilbeen brengt een algehele verbetering tot stand van het concentratievermogen en het korte- en langetermijngeheugen. Het heeft een rustgevend en stressverminderend effect dat ondersteunend werkt bij ongerustheid en spanning. Maar de stof heeft nog meer te bieden. Uit een onderzoek (neurobiologie en veroudering) bleek namelijk dat pterostilbeen mogelijk bescherming biedt tegen de Ziekte van Alzheimer en de cognitieve aftakeling die ontstaat door veroudering. De onderzoekers schrijven de verbetering van de prestaties tijdens cognitieve testen toe aan de afname van ontstekingsfactoren. De antioxiderende werking van pterostilbeen zorgt voor bestrijding van de aan stress gerelateerde vrije radicalen. De oudere cellen behouden een gezond antioxidantenniveau. Bij onderzoeken is aangetoond dat pterostilbeen de bloedsuikerspiegel met ongeveer 56% kon verlagen (waarmee het te vergelijken is met metformine, een medicijn dat veelvuldig voorgeschreven wordt bij diabetes type II); tegelijkertijd bracht het de insulinespiegel het het hemoglobineglycaatgehalte (HbA1c) op een normaal niveau. Pterostilbeen zorgt voor een stabiele koolhydraatstofwisseling en kan dankzij de regulerende werking op de energiebalans uitstekend worden gebruikt ter ondersteuning van een dieet. Sporters: een sneller herstel, snellere terugkeer naar normale waarden; verbetering van de energiefunctie in de mitochondriën (ATP-aanmaak); een versnelde aanmaak van stikstofmonoxide via eNOS (endotheliaal NO synthase). Studies hebben aangetoond dat het een remmende werking heeft op P450. Dit enzym activeert kankerverwekkende stoffen die sigarettenrook of bepaalde pesticiden kankerverwekkend kunnen maken. Er werd geconstateerd dat pterostilbeen de groei van bepaalde kankersoorten tegenging (borstkanker, darmkanker, prostaatkanker) doordat het de cellulaire cyclus zodanig beïnvloedde dat er apoptose optrad. Hiermee werd de groei van andere kankercellen of metastasen afgeremd. Andere onderzoeken toonden de krachtige antioxiderende werking aan van de stof, die ongetwijfeld bijdraagt aan bovenstaande mechanismen. Pterostilbeen bezit een ontstekingsremmende, anti-neoplastische en antioxiderende werking. Het oefent zijn werking uit door biologische interventies op een fundamenteel niveau, om zo de genenexpressie te beheersen en de werking van enzymen te beïnvloeden. Het reguleert op een gunstige wijze de genen die de ontwikkeling van kanker, atherosclerose, diabetes en ontstekingen beïnvloeden. Het is dan ook een essentieel voedingssupplement, dat eenvoudig in te nemen is, alleen of in combinatie met resveratrol. Het werkt namelijk samen met resveratrol in op de genen die voor een hogere levenserwachting zorgen. Beide stoffen samen zorgen voor een nog krachtigere bestrijding van de verouderingsverschijnselen en andere schadelijke aandoeningen van de gezondheid van de mens.