Doorgaan naar hoofdcontent

Acetyl-L-carnitine

Acetyl-L-carnitine (ALC) heeft als voordeel boven L-carnitine dat het zeer gemakkelijk de bloedhersenbarrière passeert. L-carnitine speelt een belangrijke rol in de hersenstofwisseling en beschermt tegen veroudering door de sterke antioxidante werking in de zenuwweefsels, helpt het lichaam energie te produceren, is belangrijk voor hart- en hersenfuncties, spierbewegingen en vele andere lichaamsprocessen. L-carnitine is een aminozuur dat van nature in ons lichaam wordt aangemaakt. Maar naarmate we ouder worden zijn we aangewezen op supplementen om de L-carnitinespiegel weer op peil te brengen.
Mogelijk helpt acetyl-L-carnitine bij:
 • Amyotropische laterale sclerose (ALS): carnitine blijkt de groei en reparatie van zenuwcellen te versterken, gecombineerd met alfa liponzuur is de werking nog sterker. Ook de afbraak van de bewegingszenuwen wordt door acetyl-L-carnitine vermindert.
 • Autisme: carnitine tekort in de hersenen kan wel eens een oorzaak zijn van autisme. Zo blijkt dat een defect van het TMLHE-gen ertoe leidt dat het lichaam niet in staat is L-carnitine te produceren. Dit gendefect wordt bij 1 op de 350 mannen aangetroffen en kan verklaren waarom jongens een grotere kans hebben op de aandoening dan meisjes. De hypothese moet nog getest worden, maar mogelijk kan verrijking van babyvoeding met L-carnitine de kans op een bepaalde vorm van autisme verkleinen.
 • Beroerte: een groep van 160 patiënten die minimaal een jaar geleden een beroerte hebben gehad, kregen 8 weken lang, 1,5 gram ALC per dag. Dit leidde tot een beter herstel, verbeterde stemming en aandachtsvermogen. ALC verbetert de bloedtoevoer naar de aangedane gebieden.
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS): lage serumspiegels van ALC komen vaak voor bij chronisch vermoeide mensen. Wanneer er tijdelijk minder vermoeidheid ervaren wordt, zijn de ALC-spiegels ook hoger.
 • Concentratiestoornissen: het effect van carnitine op mentale achteruitgang bij ouderen uit zich niet alleen bij dementie. Juist de vroege verschijnselen van de aandoening en de "gewone" mentale achteruitgang bij ouderen kunnen veel baat hebben bij ALC. Bij een groep van 236 ouderen die dagelijks 1,5 gram ALC nam gedurende 45 dagen verbeterde duidelijk de cognitieve functies (verwerking van informatie in de hersenen), geheugenfuncties en het constructief denken.
 • Depressie: verbetert de energieniveaus van de hersencellen, verhoogt het niveau van de stof als acetylcholine, deze is belangrijk voor een goede stemming, geheugenfunctie en een gunstig effect op de structuur en functie van de celmembraan. Verstoringen van de membraanfunctie spelen een rol bij depressies. Acetyl-L-carnitine doet de cortisolgehaltes dalen en de depressie bij ouderen verbeteren in veel gevallen spectaculair.
 • Fibromyalgie: ALC heeft invloed op de stofwisseling in de hersenen,  stimuleert het vermogen van de hersenen om zich te reorganiseren, stimuleert de productie van de neurotransmitter acetylcholine die van belang is voor het geheugen, speelt een rol bij het functioneren van de mitochondriën, is effectief bij depressies als gevolg van fibromyalgie. 1 500 mg ALC per dag, vermindert pijn en depressieve klachten.
 • Geheugenproblemen (vergeetachtigheid): ALC kan in oud hersenweefsel de vorming van een belangrijke groeifactor van zenuwen weer herstellen en op termijn ook de groei en ontwikkeling van nieuwe zenuwweefsels stimuleren. Verschillende onderzoeken hebben de werkzaamheid van ALC aangetoond bij het verbeteren van het leervermogen.
 • Gezond afvallen: acetyl-L-carnitine speelt een essentiële rol bij de omzetting van vetzuren in metabole energie. Het is de enige stof die langketenige vetzuren over de binnenste mitochondrionmembraan de mitochondria binnen kan brengen, waar ze verbrand worden (bèta-oxidatie ondergaan). Helpt bij obesitas.
 • Hartaanval: ALC speelt een essentiële rol bij de omzetting van vetzuren in metabole energie. Het is de enige stof die lange keten vetzuren over de binnenste mitochondrionmembraan de mitochondria binnen kan brengen, waar ze verbrand worden (bèta-oxidatie ondergaan). Dit is met name van belang in organen zoals bijvoorbeeld het hart, die voor hun energievoorziening sterk afhankelijk zijn van beta-oxidatie en vetverbranding.
 • Hartritmestoornissen: ALC blijkt het risico van overlijden na een hartinfarct te verlagen. Vooral de kans op hartritmestoornissen vermindert sterk. Van L-carnitine zijn positieve effecten aangetoond bij de primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen waaronder hartfalen. Maar ook na een reeds doorgemaakt hartinfarct heeft de stof gunstige effecten op de mortaliteit en morbiditeit.
 • Hartzwakte: ALC speelt een essentiële rol bij de omzetting van vetzuren in metabole energie. Het is de enige stof die lange keten vetzuren over de binnenste mitochondrionmembraan de mitochondria binnen kan brengen, waar ze verbrand worden (bèta-oxidatie ondergaan). Dit is met name van belang in organen zoals bijvoorbeeld het hart, die voor hun energievoorziening sterk afhankelijk zijn van beta-oxidatie en vetverbranding.
 • Ischias (heupjicht): ALC stimuleert het herstel van perifere zenuwen (zenuwen die naar de ledematen verlopen) en vermindert perifere zenuwpijn als gevolg van suikerziekte, HIV-infectie of chemotherapie.
 • Melkzuur (ophoping in de spieren): ALC herstelt spieren en bouwt spieren sneller op, gaat spiervermoeidheid tegen, ondersteunt de zuurstofopname bij zware lichamelijke arbeid en sport. Remt vorming en bevordert verwijdering van melkzuur. Een ALC-supplement vult aan wanneer door zware inspanning meer carnitine wordt afgebroken en verdwijnt via zweet en urine.
 • Onvruchtbaarheid: ALC ondersteunt de vruchtbaarheid van de man. Carnitine is van groot belang voor de kwaliteit van het sperma (sperma is grotendeels van vetverbranding afhankelijk).
 • Ouderdomsverschijnselen vertragen: aanmaak van ALC daalt met het ouder worden, helpt de hersenen te beschermen tegen ouderdomsverschijnselen.
 • Schildklier (te traag werkende): jodium tekort kan het bij volwassenen jaren duren voor het tot uiting komt, aangezien het lichaam eerst de jodiumvoorraad van de schildklier zal uitputten.
 • Uithoudingsvermogen (betere prestaties): bij mensen die dagelijks veel energie verbruiken, zoals bij zware lichamelijke arbeid, sport, ... verhoogt carnitine de energieproductie in de spiercellen en verbetert het de zuurstofopname. Het remt de vorming en bevordert de verwijdering van melkzuur en heeft een anti-vermoeidheids effect in geval van zuurstofgebrek in de weefsels door bijvoorbeeld langdurige spierarbeid.
 • Vermoeidheid: lage serumspiegels van ALC komen vaak voor bij chronisch vermoeide mensen. Wanneer er tijdelijk minder vermoeidheid ervaren wordt, zijn de ALC-spiegels ook hoger. Co-enzym Q10, L-carnitine en D-ribose verschillen onderling totaal qua chemische structuur. Qua functie vullen ze elkaar aan, de kracht zit hem in de combinatie. Vandaar dat ze ook aangeduid worden als het energietrio. Hun werkingsgebied zijn de mitochondriën. Dit zijn de energiecentrales van alle spiercellen, inclusief die van het hart. Ribose is het belangrijkste grondbestanddeel van ATP. L-carnitine en co-enzym Q10 werken beide in het binnenmembraan van de mitochondriën. Dat co-enzym Q10 niet zomaar een stof is, het draagt bij aan de energievoorziening en is bovendien een krachtige antioxidant.
 • Ziekte van Alzheimer: verschillende studies hebben de werkzaamheid van ALC aangetoond bij het verbeteren van het verstandelijk vermogen bij dementie van het Alzheimer-type evenals bij lichte dementie. Deze studies duurden meestal 3 tot 6 maanden, de gebruikte doses varieerden van 1 tot 3 gram per dag. De belangrijkste verbeteringen waren te zien bij ruimtelijke oriëntatie, korte-termijngeheugen, aandacht en verbale vermogens. Bij gebruik gedurende langere tijd (een jaar) was ook een verbetering te zien van het lange-termijngeheugen. ALC is het meest effectief in de vroege stadia van Alzheimer. 

Dosering:
 • Voor de meeste aandoeningen liggen de doseringen van 1 tot 3 gram per dag, verdeeld over meerdere doses per dag, bij de maaltijd in te nemen.
 • Bij verbetering van mentale energie, verlichting van depressie en immuunversterking zijn doses van 500 mg tot 2 gram per dag toereikend.
 • Voor toepassing bij de ziekte van Alzheimer en bij herstel van beschadigd zenuwweefsel zijn hogere doses (1,5-3 gram) nodig.
 • Het kan meer dan een maand duren voor het eerste herstel zich openbaart.
 • Het effect op de mentale energie en focus daarentegen kan al snel, soms al na 20 minuten, optreden.
Synergisme (versterkt de werking van acetyl-L-carnitine):
Er zijn diverse nutriënten die synergistisch kunnen werken op acetyl-L-carnitine:
Waarschuwingen:
 • In de aanbevolen doseringen zijn van acetyl-L-carnitine geen contra-indicaties bekend.
 Acetyl-L-carnitine kan de bloed-hersenbarrière passeren en is dan ook vooral werkzaam in de hersenen
Acetyl-L-carnitine wordt gebruikt voor de ziekte van Alzheimer, leeftijd gerelateerde geheugenstoornissen, seniele depressie, het syndroom van Down, alcoholisme gerelateerde cognitieve stoornissen, cognitieve problemen in verband met de ziekte van Lyme en cerebrovasculaire insufficiëntie na een beroerte. Het wordt ook gebruikt voor cataract, perifere neuropathie, diabetische neuropathie, neuropathie als gevolg van antivirale middelen gebruikt bij de behandeling van AIDS, gezichts- verlamming, mannelijke onvruchtbaarheid, symptomen van leeftijdsgebonden testosterondeficiëntie, verouderde huid en de ziekte van Peyronie.