Acetyl-L-carnitine

Acetyl-L-carnitine heeft als voordeel boven L-carnitine dat het zeer gemakkelijk de bloedhersenbarrière passeert, speelt daardoor een belangrijke rol in de hersenstofwisseling en beschermt beter bij veroudering door de sterke antioxidante werking in de zenuwweefsels. De enige voedingsbron zijn dierenhersenen, waardoor we naarmate we ouder worden, aangewezen zijn op supplementen om de acetyl-L-carnitinespiegels weer op peil te brengen. Acetyl-L-carnitine uit voedingssupplementen wordt gesynthetiseerd uit andere aminozuren en is geschikt voor vegetariër.

Ondersteunende werking van acetyl-L-carnitine bij de volgende aandoeningen:
 • Autisme: L-carnitine tekort in de hersenen kan wel eens een oorzaak zijn van autisme. Zo blijkt dat een defect van het TMLHE-gen ertoe leidt dat het lichaam niet in staat is L-carnitine te produceren. Dit gendefect wordt bij 1 op de 350 mannen aangetroffen en kan verklaren waarom jongens een grotere kans hebben op de aandoening dan meisjes. De hypothese moet nog getest worden, maar mogelijk kan verrijking van babyvoeding met L-carnitine de kans op een bepaalde vorm van autisme verkleinen.
 • Beroerte
 • Burn out
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
 • Concentratiestoornissen: het effect van acetyl-L-carnitine op mentale achteruitgang bij ouderen uit zich niet alleen bij dementie. Juist de vroege verschijnselen van de aandoening en de "gewone" mentale achteruitgang bij ouderen kunnen veel baat hebben bij ALC. Bij een groep van 236 ouderen die dagelijks 1,5 gram ALC nam gedurende 45 dagen verbeterde duidelijk de cognitieve functies (verwerking van informatie in de hersenen), geheugenfuncties en het constructief denken.
 • Depressie: verbetert de energieniveaus van de hersencellen, verhoogt het niveau van de stof als acetylcholine, deze is belangrijk voor een goede stemming, geheugenfunctie en een gunstig effect op de structuur en functie van de celmembraan. Verstoringen van de membraanfunctie spelen een rol bij depressies. Acetyl-L-carnitine doet de cortisolgehaltes dalen en de depressie bij ouderen verbeteren in veel gevallen spectaculair.
 • Geheugenproblemen (vergeetachtigheid)
 • Gezond afvallen: acetyl-L-carnitine speelt een essentiële rol bij de omzetting van vetzuren in metabole energie. Het is de enige stof die langketenige vetzuren over de binnenste mitochondrionmembraan de mitochondria binnen kan brengen, waar ze verbrand worden (bèta-oxidatie ondergaan). Helpt bij obesitas.
 • Hartaanval
 • Hartzwakte
 • Melkzuur (ophoping in de spieren)
 • Onvruchtbaarheid
 • Ouderdomsverschijnselen vertragen: aanmaak van ALC daalt met het ouder worden, helpt de hersenen te beschermen tegen ouderdomsverschijnselen.
 • Uithoudingsvermogen (betere prestaties)
 • Vermoeidheid: lage serumspiegels van ALC komen vaak voor bij chronisch vermoeide mensen. Wanneer er tijdelijk minder vermoeidheid ervaren wordt, zijn de ALC-spiegels ook hoger. Co-enzym Q10, L-carnitine en D-ribose verschillen onderling totaal qua chemische structuur. Qua functie vullen ze elkaar aan, de kracht zit hem in de combinatie. Vandaar dat ze ook aangeduid worden als het energietrio. Hun werkingsgebied zijn de mitochondriën. Dit zijn de energiecentrales van alle spiercellen, inclusief die van het hart. Ribose is het belangrijkste grondbestanddeel van ATP. L-carnitine en co-enzym Q10 werken beide in het binnenmembraan van de mitochondriën. Dat co-enzym Q10 niet zomaar een stof is, het draagt bij aan de energievoorziening en is bovendien een krachtige antioxidant.
 • Ziekte van Alzheimer: verschillende studies hebben de werkzaamheid van ALC aangetoond bij het verbeteren van het verstandelijk vermogen bij dementie van het Alzheimer-type evenals bij lichte dementie. Deze studies duurden meestal 3 tot 6 maanden, de gebruikte doses varieerden van 1 tot 3 gram per dag. De belangrijkste verbeteringen waren te zien bij ruimtelijke oriëntatie, korte-termijngeheugen, aandacht en verbale vermogens. Bij gebruik gedurende langere tijd (een jaar) was ook een verbetering te zien van het lange-termijngeheugen. ALC is het meest effectief in de vroege stadia van Alzheimer. 
Dosering:
 • Voor de meeste aandoeningen liggen de doseringen van 1 tot 3 gram per dag, verdeeld over meerdere doses per dag, bij de maaltijd in te nemen.
 • Bij verbetering van mentale energie, verlichting van depressie en immuunversterking zijn doses van 500 mg tot 2 gram per dag toereikend.
 • Voor toepassing bij de ziekte van Alzheimer en bij herstel van beschadigd zenuwweefsel zijn hogere doses (1,5-3 gram) nodig.
 • Het kan meer dan een maand duren voor het eerste herstel zich openbaart.
 • Het effect op de mentale energie en focus daarentegen kan al snel, soms al na 20 minuten, optreden.

Synergisme (versterkt de werking van acetyl-L-carnitine):
Er zijn diverse nutriënten die synergistisch kunnen werken op acetyl-L-carnitine:
Waarschuwing:
 • In de aanbevolen doseringen zijn van acetyl-L-carnitine geen contra-indicaties bekend.