Acetyl-L-carnitine

Acetyl-L-carnitine heeft als voordeel boven L-carnitine dat het zeer gemakkelijk de bloedhersenbarrière passeert, speelt daardoor een belangrijke rol in de hersenstofwisseling en beschermt beter bij veroudering door de sterke antioxidante werking in de zenuwweefsels. De enige voedingsbron zijn dierenhersenen, waardoor we naarmate we ouder worden, aangewezen zijn op supplementen om de acetyl-L-carnitinespiegels weer op peil te brengen. Acetyl-L-carnitine uit voedingssupplementen wordt gesynthetiseerd uit andere aminozuren en is geschikt voor vegetariër.
Ondersteunende werking van acetyl-L-carnitine bij de volgende aandoeningen:
Dosering:
 • Voor de meeste aandoeningen liggen de doseringen van 1 tot 3 gram per dag, verdeeld over meerdere doses per dag, bij de maaltijd in te nemen.
 • Bij verbetering van mentale energie, verlichting van depressie en immuunversterking zijn doses van 500 mg tot 2 gram per dag toereikend.
 • Voor toepassing bij de ziekte van Alzheimer en bij herstel van beschadigd zenuwweefsel zijn hogere doses (1,5-3 gram) nodig.
 • Het kan meer dan een maand duren voor het eerste herstel zich openbaart.
 • Het effect op de mentale energie en focus daarentegen kan al snel, soms al na 20 minuten, optreden.
Synergisme (versterkt de werking van acetyl-L-carnitine):
Er zijn diverse nutriënten die synergistisch kunnen werken op acetyl-L-carnitine:
Waarschuwing:
 • In de aanbevolen doseringen zijn van acetyl-L-carnitine geen contra-indicaties bekend.
Indicaties:
 • Veroudering (verminderde endogene carnitinesynthese).
 • Lage carnitine-inname met voeding (vegetarisme, veganisme).
 • Chronische vermoeidheid (onder meer bij kanker, multiple sclerose, coeliakie, ouderdom, chronisch vermoeidheidssyndroom, hepatitis C, bèta-thalassemie).
 • Depressie bij ouderen Leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang, dementie.
 • Hart- en vaatziekten (claudicatio intermittens, angina pectoris, myocardinfarct, congestief hartfalen, myocarditis, premature ventriculaire contracties, cardiomyopathie, hypertensie, beroerte, ziekte van Raynaud).
 • Diabetes mellitus, obesitas, metabool syndroom.
 • Neuropathie (diabetes, chemotherapie, hiv-medicatie).
 • Leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie.
 • Verminderde vruchtbaarheid (mannen).
 • Fibromyalgie.
 • Kankercachexie.
 • Hyperthyroïdie.
 • Sport (verbetering uithoudingsvermogen).
 • COPD (voor verhogen inspanningscapaciteit).
 • Hepatische encephalopathie, levercirrose.
 • Niet-alcoholische leververvetting en steatohepatitis.
 • Nierfalen/nierdialyse Hiv-infectie.
Meer info:
 • Acetyl-L-carnitine (ALC) is een aan L-carnitine verwante stof die echter een aantal unieke eigenschappen heeft op met name het centrale zenuwstelsel, die L-carnitine zelf niet heeft. Een belangrijk verschil met L-carnitine is dat ALC zeer gemakkelijk de bloed-hersenbarrière passeert. ALC speelt dan ook een belangrijke rol in de hersenstofwisseling. Acetyl-L-carnitine kan in de mitochondriën van de hersenen, lever en nieren worden aangemaakt uit het aminozuur L-carnitine en een acetylgroep afkomstig van acetyl-co-enzym-A. Het enzym dat de vorming van ALC katalyseert is carnitine acetyltransferase.
 • Naarmate we ouder worden, dalen de acetyl-L-carnitineniveaus. De enige voedingsbron zijn dierenhersenen, waardoor we op supplementen aangewezen zijn om de acetyl-L-carnitinespiegels weer op peil te brengen. ALC uit voedingssupplementen wordt gesynthetiseerd uit andere aminozuren en is dus geschikt voor vegetariërs. Na orale inname wordt acetyl-L-carnitine (net als L-carnitine) snel en gemakkelijk geabsorbeerd in de dunne darm (in het jejunum, door diffusie). ALC gaat gemakkelijk en snel door de bloed-hersenbarrière en heeft een aantal metabolische en regulerende effecten op hersenweefsel. Bij patiënten met dementie stijgen de hersenconcentraties significant, zowel na orale toediening als na toediening per injectie.
 • ALC heeft verschillende werkingen op het hersenweefsel, donor van acetylgroepen, verbetering neurotransmitterproductie, mitochondriale stofwisseling/cellulaire energie, oxidatieve bescherming, terugdringen van lipofuscine ophoping, stabilisatie van cellulaire membranen, groei en differentiatie van neuronen, verbetering neuronale receptorfuncties, regulator van glucose en glycogeenmetabolisme, immuunversterking en alcoholvergiftiging.