Vervuiling veroorzaakt overgewicht

Giftige stoffen kunnen bijdragen tot overgewicht. Wie kampt met overwicht, heeft meer POP's in het lichaam. POP's (Persistente Organische Polluenten), zijn industriële chemicaliën die slecht biologisch afbreken in het milieu. 


Onderzoekers kwamen tot deze vaststelling bij metingen die ze deden bij patiënten. Ze kwamen ook tot de vaststelling van hoe hoger de concentratie van POP's in het vetweefsel, hoe hoger het niveau van bloedvetten. POP's kunnen immers de ontwikkeling van vetcellen stimuleren. De grootste bronnen van POP's zijn vlees en vis. Het belang van ontgiften krijgt hierbij meer draagkracht!

Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25173983