Overgewicht verandert de hersenen

Mensen met obesitas hebben een ander hersenstructuur dan mensen met een gezond gewicht. Hersenscans laten verschillen zien in hersengebieden die betrokken zijn bij het beloningssysteem. Ontregelingen in dit systeem spelen een rol bij verslaving(en).


Onderzoekers maakten MRI-scans van 31 mensen tussen de 12 en 39 jaar met een BMI van boven de 30. Buiten een ernstig overgewicht waren ze verder gezond. De MRI-scans vergeleken de onderzoekers met scans van 32 mensen met een gezond gewicht (BMI lager dan 25). Ze vonden verschillen in de verbindingen tussen de cortex, het voorste deel van de hersenen dat betrokken is bij planning en dieper gelegen delen als de nucleus accumbens, betrokken bij de regulatie van emoties. Dat wijst erop dat een veranderde bedrading in het brein mogelijk de oorzaak is van obesitas. De afwijking in het brein kan mensen gevoeliger maken voor prikkels om te gaan eten. Veel mensen denken dat iemand die te dik is gewoon minder moet eten. Maar als deze mensen voedselprikkels anders verwerken, is het misschien beter om een gepaste behandeling te gebruiken die de voedselprikkels verminderen.

Bron: UMC Utrecht - Universiteit Barcelona