Visolie voor gezondere tanden

Hoe meer visvetzuren ouderen binnenkrijgen, des te meer van hun eigen tanden en kiezen hebben ze nog. Dat schrijven tandartsen van de Japanse Niigata University in Nutrition.

Onderzoekers deden een onderzoek onder 55 Japanners van 74 jaar, ze berekenden met vragenlijsten hoeveel van de visvetzuren (DHA en EPA) de ouderen dagelijks binnenkregen en verdeelden de ouderen aan de hand daarvan in 3 groepen. In de eerste groep zat 33.3 % van de ouderen met de laagste inname van DHA en EPA, in de tweede groep zat 33.3 % van de ouderen met een gemiddelde inname en de de derde groep zat 33.3 % van de ouderen met de hoogste inname. Daarna keken ze naar het gebit van de proefpersonen en zagen dat wie de meeste visvetzuren consumeerden, nog de meeste eigen tanden bezaten.

De onderzoekers volgden de ouderen 5 jaar en ontdekten dat vooral DHA het gebit beschermt. De ouderen met de laagste inname van DHA hadden 150 % meer kans op het uitvallen van tanden of andere problemen met tandvlees en/of tanden.

Bron: Japanse Niigata University in Nutrition.