Denken gaat beter met een multivitamine

Onderzoekers deden een experiment met 215 werkende mannen tussen de 30 en 55 jaar. De ene helft kreeg gedurende 30 dagen elke dag een placebo, de andere helft gebruikte elke dag een vitamine supplement vitamine C en b-vitamines, zink, magnesium en calcium.

Toen de 30 dagen voorbij waren onderwierpen de onderzoekers de mannen aan een batterij van testen. De mannen die de vitaminen/mineralen hadden genomen deden in sommige testen beter dan de mannen in de placebogroep.
De mannen in de vitaminegroep voelden zich na de inname periode een beetje beter, ze waren ook minder vermoeid.

Onderzoekers onderwierpen de mannen ook aan een test die hun rekenvaardigheid bepaalde. De mannen moesten van een getal tussen 800 en de 900 meerdere keren het getal 3 aftrekken. De mannen in de vitaminegroep maakten beduidend minder fouten dan de mannen in de placebogroep

Bron:
Psychopharmacology (Berl). 2010 Jul;211(1):55-68.