Bietensap helpt tegen hoge bloeddruk

Met elke 2 punten (1 punt = 1 mm Hg) dat je bloeddruk stijgt neemt de kans op een dodelijke hartaanval of beroerte met 7 à 10% toe. Een verhoogde bloeddruk kan je levensduur verkorten. Onderzoekers van Queen Mary University of London hebben ontdekt dat mensen met hypertensie hun bloeddruk kunnen verlagen als ze elke dag een glas rode bietensap drinken.

Rode bieten zitten vol anorganische nitraten. Die nitraten zetten in het lichaam om in nitriet en vervolgens in NO. NO is een signaalstof, die cellen in vaatwanden meer cGMP laat aanmaken. Als gevolg daarvan ontspannen de vaatwanden zich en kan het hart gemakkelijker bloed rondpompen. De bloeddruk zakt. Dit is kort samengevat, hoe rode bieten de bloeddruk kunnen verlagen.

Onderzoekers expermiteerde met 70 patiënten tussen 18 en 85 jaar. Ze hadden allemaal een hoge bloeddruk, sommige kregen daarvoor medicijnen. Hun nieren waren gezond, omdat bieten veel oxalaat bevatten. Er is een groep mensen die niet tegen oxalaatrijke voeding kan waardoor er nierstenen kunnen ontwikkelen. De helft van de proefpersonen dronk gedurende 4 weken elke morgen 250 ml rode bietensap met daarin ongeveer 6,4 mmol nitraat de andere helft dronk een placebo.

Na de 4 weken was bij de proefpersonene in de bietensapgroep de concentratie nitriet in het bloed en ook de concentratie cGMP toegenomen. Nog een week verder, waarin de proefpersonen geen bietensap meer gebruikten waren de effecten weer verdwenen.

Tijdens de 4 weken die de toediening duurde nam het effect van het rode bietensap op de bloeddruk toe. De systolische bloeddruk (bloeddruk tijdens de hartslag) was in de laatste week verlaagd met 7,7 punten, de diastolische bloeddruk (de bloeddruk tussen 2 hartslagen) was met 5,2 punten verlaagd.

Bron:
Hypertension. 2015 Feb;65(2):320-7.