Lezing over voedingssupplemen

Eerst voeding, dan medicijnen
Eerst voeding, dan medicijnen:

Gert Schuitemaker verhaalt over tekorten aan vitaminen en mineralen. En over wat wellicht verstandig zou kunnen zijn om aan te vullen. 
Dr. Gert Schuitemaker is apotheker en promoveerde op onderzoek betreffende burn-out en hart- en vaatziekten. Al tijdens zijn studie ging hij zich interesseren voor voeding, omdat hij tot de conclusie is gekomen dat mensen simpelweg veel te veel (dure) medicijnen slikken.

Bij een gemiddeld bezoek aan uw arts wordt u al snel met verschillende soorten medicijnen naar huis gestuurd. Maar heeft hij het ook maar één minuut over uw voeding gehad? Een huisarts wordt meestal gezien als een deskundige op het gebied van voeding en dat terwijl de gemiddelde arts in zijn gehele studie slechts 25 uren met voeding bezig is geweest. Nog geen week dus. 


Volgens dr. Gert Schuitemaker heeft dit vergaande implicaties voor de gezondheidszorg en voor de volksgezondheid. Een betere aanpak van het voedingspatroon gaat samen met een aanzienlijke daling van sterfte als gevolg van de typische welvaartsziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en zelfs kanker. Ziekten die alsmaar meer toenemen. Daarnaast is inmiddels berekend dat de schatkist 7 miljard euro zou besparen wanneer alle Nederlanders voldoende vitamine D binnenkrijgen. Wist u dat? Waarschijnlijk niet. Maar het betreft wel uw gezondheid! 

Een andere invalshoek die vaak wordt vergeten is de invloed van voeding en voedingssupplementen op bijvoorbeeld het gedrag. Onderzoek heeft laten zien dat vooral bij jeugdigen, in gevangenissen in de Verenigde Staten, Engeland en óók in Nederland, voedingssupplementen asociaal gedrag en geweldsovertredingen met tientallen procenten laten afnemen. Ook wat preventie en behandeling van de genoemde welvaartsziekten betreft is er veel wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat voedingssupplementen hierbij een zeer belangrijke rol spelen. 

Schuitemaker heeft kritiek op de medische- en voedingswetenschap en is daarbij ook kritisch over de pers en de politiek vanwege het feit dat dergelijke informatie niet of onvoldoende bij de burger terechtkomt. Zijn onderbouwing is dat zowel de gezondheidszorg als de politiek te veel in de greep zijn van de farmaceutische industrie. Ziekte is geld, gezondheid levert niets op. Hij trekt een parallel naar de situatie in de financiële wereld. Daar gaat het om geld en niet langer om mensen. In de gezondheidszorg hoort het om uw gezondheid te gaan en niet om uw ziek-zijn. 

U krijgt tijdens de lezing simpele maar bijzondere tips te horen die voeding en voedingssupplementen u kunnen bieden die u zelden hoort bij uw bezoek aan de arts.