Viooltje driekleurig

Driekleurig viooltje (violet) heeft toepassingen tegen huidaandoeningen, zoals eczeem, huiduitslag en jeuk.
Latijnse naam: Viola tricolor
Andere namen: Akkerviooltje, duinviooltje, wild viooltje
Ondersteunende werking van driekleurig viooltje bij volgende aandoeningen:
  • Psoriasis: het werkmechanisme van het viooltje is amper onderzocht, hoewel de plant met goede resultaten wordt toegepast bij allerlei huidaandoeningen zoals psoriasis.
Gebruikte delen:
  • Het kruid, bovengrondse bloeiende plant.
Waarschuwingen:
  • Oraal gebruik tijdens de zwangerschap en lactatieperiode wordt ontraden. Uitwendige toepassing bij mogelijke overgevoeligheid voor één der bestanddelen (salicylzuur) dient men te vermijden.
  • Hoge doses kunnen misselijkheid, braken en allergische huidreacties veroorzaken door het hoge saponinengehalte.