Abces

Natuurlijke middelen die ondersteunend helpen bij een abces:
Omdat een slechte mondhygiëne een belangrijke oorzaak is, zijn de meeste abcessen te voorkomen door een zorgvuldige hygiëne te behouden en door nooit aan een wondje te krabben. Een abces ontstaat meestal door een bacteriële infectie.
Een abces is een holte gevuld met pus. Pus is een dikke, vloeibare massa bestaande uit weefselresten, bacteriën en witte bloedlichaampjes. Bij een infecties zijn aanvallers (bijvoorbeeld bacteriën) en verdedigers (onder andere witte bloedlichaampjes) betrokken. Wanneer de aanvallers de overhand krijgen en er dus een massale invasie dreigt, reageert het lichaam door om de bedreigde plaats heen een kapsel van bindweefsel te vormen. De aanvallers kunnen de aldus gevormde ruimte niet verlaten. Wel worden er voortdurend witte bloedlichaampjes aangevoerd die nu in staat zijn alle indringers te vernietigen. Wanneer dit proces is voltooid, spreekt men van een rijp abces. De druk in dit abces wordt uiteindelijk zo groot dat het tenslotte doorbreekt. Soms is het nodig om een uitweg te forceren door te prikken of insnijding.

Veel mensen denken ten onrechte dat men een abces moet uitdrukken. Dit is gevaarlijk omdat hiervoor het beschermende kapsel kan worden beschadigd en de eventueel nog in leven zijnde bacteriën zich kunnen verspreiden. Pas als het abces rijp is en de aanvallers dood zijn, is het doorbreken ervan gunstig voor het genezingsproces.