Hartfalen hartinsufficiëntie hartzwakte

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij milde vormen van hartzwakte:
 • Acetyl-L-carnitine speelt een essentiële rol bij de omzetting van vetzuren in metabole energie. Het is de enige stof die lange keten vetzuren over de binnenste mitochondrionmembraan de mitochondria binnen kan brengen, waar ze verbrand worden (bèta-oxidatie ondergaan). Dit is met name van belang in organen zoals bijvoorbeeld het hart, die voor hun energievoorziening sterk afhankelijk zijn van beta-oxidatie en vetverbranding.
 • Astragalus ondersteunt de hartfunctie. Het verhoogt de contractiekracht van de hartspier. Daardoor wordt de output van het hart verbeterd. Verder is het een adaptogeen voor het hart. Dat houdt in dat het aanpassingsvermogen van het hart aan veranderende omgevingsfactoren wordt vergroot. Bovendien is het een natuurlijke bloedverdunner. Het werkt bloeddrukverlagend. Daarnaast kan het bloed meer zuurstof bevatten na het innemen van astragalus.
 • Co-enzym Q10 (ubiquinol) tekort is in verband gebracht op een verhoogde sterfterisico bij ernstig zieke hartpatiënten met diverse hartaandoeningen waaronder hartfalen, hartinfarct, ritmestoornissen, veneuze trombose en aandoeningen aan de aorta.
 • Hoog gedoseerde vitaminen/mineralen hebben een gunstig effect op de stemming, reduceren stress, beschermen ons tegen sterfte als gevolg van een hart- of vaataandoening, versterken ons immuunsysteem en nog veel meer. Tekorten zijn soms sluimerend en worden niet altijd geassocieerd met bepaalde aandoeningen, lichamelijk ongemakken en psychische problemen. Het is een vaststaand feit dat de kwaliteit van onze voeding qua hygiëne uitstekend is maar voor onze gezondheid een onvoldoende scoort, omdat onze Westerse voeding marginale hoeveelheden nutriënten bevat. Hoe stelt u vast of een multi hoog gedoseerd is? Door op het etiket eerst te kijken naar de dosis vitamine B1 (thiamine). Dit geeft meestal een goede indicatie. Een dosering van 10 tot 25 mg vitamine B1 is de optimale dosis. Een multi met bijvoorbeeld 0 tot 5 mg vitamine B1 geeft slechts een geringe aanvulling.
 • Kalium is samen met natrium en chloride een belangrijke electrolyte, ze zijn belangrijk voor de waterbalans en reguleren de vochtuitwisseling tussen cellen en weefsels, tevens is kalium essentieel voor de celmembraanpolarisatie. Kalium is gunstig voor de bloeddruk, het hartritme en een goede spierfunctie. De combinatie van een lage kaliuminname en hoge natriuminname verhoogt de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Tekenen van een mogelijk tekort zijn onder ander spierzwakte en hartritmestoornissen.
 • Magnesium bisglycinaat heeft een gunstige invloed op hart en bloedvaten, helpt het bloed dun te houden, ontspant de bloedvaten en gaat verhoging van de bloeddruk tegen.
 • Meidoorn verbetert het samentrekken van het hart en verlaagt hartslagen, versterkt het hart, verbetert de doorbloeding en zorgt voor toename van de aanvoer en verbruik van zuurstof door het hart.
 • Seleniummethionine beschermt het LDL-cholesterol tegen oxidatie en vertraagt het optreden van atherosclerose en coronaire hartziekten. Selenium heeft een enzymatische afweer tegen oxidatieve stress in onder andere de hartspierweefsel.
 • Taurine verbetert de hartfunctie en de inspanningscapaciteit bij personen met hartfalen. Taurine heeft een functie in elektrisch actieve weefsels zoals hersenen en hart en stabiliseert daar de celmembranen, waardoor foutieve prikkeling van zenuwcellen wordt voorkomen. Taurine is van nature in hoge concentraties aanwezig in het hart.
 • Vitamine D3 verbetert de pompfunctie van de linker hartkamer. Mensen met chronisch hartfalen hebben vaak een tekort aan vitamine D. Suppletie met een hoge dosis kan de structuur en functie van de linker hartkamer verbeteren.
Ademnood en hartjagen zijn tekenen van hartinsufficiëntie (hartspierzwakte). De linkszijdige hartzwakte gaat vaak gepaard met een sterke hoestprikkel, de rechtszijdige met ophoping van water in het weefsel, die zich voordoet in de vorm van bulten, meestal op de voeten en de onderbenen. 

De ziekte wordt naargelang de ernst onderverdeeld in 4 stadia:

 • Lichte hartinsufficiëntie in stadium 1 kan alleen worden geconstateerd door een deskundige. Vaak heeft de patiënt in dit stadium nog geen klachten.
 • In stadium 2 worden de symptomen pas merkbaar bij flinke belasting.
 • In stadium 3 al bij geringe belasting.
 • In stadium 4, is elke belasting onmogelijk, de klachten doen zich in dit stadium al voor in rust. 
De mogelijke oorzaken voor hartzwakte zijn velerlei van aard:
 • Chronische, vooral ongelijkmatige arbeidsbelasting.
 • Hoge bloeddruk.
 • Zuurstofgebrek in de hartspier.
 • Een aangeboren hartafwijking.
 • Ontstekingen door virussen of bacteriën.
 • Alcoholgebruik, medicijnen, drugs of andere gifstoffen kunnen het hart dermate verzwakken dat het niet meer in staat is het bloed dat de aders aanvoeren, volledig in de slagaders te pompen. Het gevolg is dat het organisme niet meer in voldoende mate zuurstofrijk bloed krijgt.
Zie ook: