Resveratrol

Resveratrol is het best onderzochte salvestrol. Salvestrolen zitten in groenten, fruit en kruiden en dan vooral in biologisch geteelde gewassen. Salvestrolen zijn afweerstoffen (fytoalexinen) die de plant moeten beschermen tegen schimmels en vraat. Groenten en fruit bevatten tegenwoordig naar schatting 80% minder salvestrolen dan zo’n 60 jaar geleden. Een supplement met resveratrol of salvestrolen is dan ook een belangrijke aanvulling op de voeding.
 Vitaminhealth - Super Resveratrol - 60 capsules
Vitaminstore

Toepassingen:
  • Beschermt de hersenen tegen oxidatie-stress. Het is bekend dat oxidatie-stress een grote rol speelt bij de ontwikkeling van het overgrote deel van de neurodegeneratieve ziekten (zenuwziekten).
  • Ontstekingen liggen aan de basis van diverse chronische aandoeningen, waaronder aderverkalking, diabetes en COPD. Resveratrol kan helpen bij het voorkomen en behandelen van deze aandoeningen.
  • Meer energie, vergroot de vitaliteit, zet aan tot meer lichamelijke activiteiten.
  • Voorkomen en behandeling van metabool syndroom en diabetes type 2.
  • Hulpmiddel bij obesitas, remt de vorming en bevordert de afbraak van wit vetweefsel en genen die de vetopslag stimuleren.
  • Remt verouderingsprocessen (anti aging).
  • Vermindert risico's van hart- en vaatziekten.

Dosering:
Onderzoekers hebben een lage biologische beschikbaarheid van resveratrol geconstateerd na orale inname. Een dagdosis voor de mens komt neer op 1,82 mg/kg (voor een persoon van 75 kg een dagdosis van 137 mg).

Werking:
De druif (Vitis vinifera) is een rijke bron van resveratrol, een stof die in lagere concentraties ook in rode wijn voorkomt. Een andere belangrijke bron is de Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum), een plant die van oudsher wordt gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde. Tegenwoordig wordt resveratrol geassocieerd met een betere bescherming tegen hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes type 2. Vanwege de vele hoopvolle resultaten uit in vitro en in vivo onderzoek, kent humaan onderzoek naar de gezondheidseffecten van resveratrol een explosieve groei. Het onderzoek bevindt zich nog grotendeels in de verkennende fase; desalniettemin worden steeds meer resultaten ook bij mensen bevestigd.
Resveratrol is het best onderzochte salvestrol. Salvestrolen zitten in groenten, fruit en kruiden, en dan vooral in biologisch geteelde gewassen. Salvestrolen zijn afweerstoffen (fytoalexinen) die de plant moeten beschermen tegen schimmels en vraat. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen vermindert de noodzaak van de plant om salvestrolen aan te maken. Salvestrolen zijn daarnaast door plantenselectie en plantenveredeling merendeels uit groenten en fruit verdwenen of worden tijdens voedselraffinage verwijderd. Groenten en fruit bevatten tegenwoordig naar schatting 80% minder salvestrolen dan zo’n zestig jaar geleden. Een supplement met resveratrol of salvestrolen is dan ook een belangrijke aanvulling op de voeding.
Er verschijnt steeds meer onderzoek dat zich richt op het voorkomen en genezen van chronische ziektes met veranderingen in levensstijl en voeding. Calorierestrictie is daarbij één van de beste manieren gebleken om chronische ziektes aan te pakken en daarmee de levensduur te verlengen. Levenslange calorierestrictie is in de praktijk echter niet haalbaar. De kracht van resveratrol is daarin gelegen dat het de effecten van calorierestrictie nabootst. Resveratrol en calorierestrictie activeren beide onder meer SIRT1, een eiwit dat de stofwisseling in diverse weefsels reguleert en betrokken is bij het tegengaan van veroudering en het voorkomen van diabetes type 2.
Onderzoek onder tien gezonde mensen wees uit dat dagelijks 100 mg resveratrol de oxidatieve en ontstekingsbevorderende effecten van een vet- en koolhydraatrijke maaltijd kan tegengaan. Dit doet mogelijk het risico op atherosclerose en diabetes afnemen. In humaan onderzoek waarbij 200 mg Polygonum cuspidatum (40 mg resveratrol) werd toegediend, had resveratrol een duidelijk meetbaar effect op een aantal signaalstoffen voor ontsteking en op oxidatieve stress. Ontstekingen liggen aan de basis van diverse chronische aandoeningen, waaronder atherosclerose, diabetes en COPD. Laboratoriummodellen maken het aannemelijk dat resveratrol kan helpen bij het voorkomen en behandelen van deze aandoeningen.
Bij proefdieren is geconstateerd dat activering van SIRT1 door calorierestrictie zorgt voor een grotere vitaliteit en significante toename van de lichamelijke activiteit. In een humane studie zorgde SIRT1-inductie door 25% calorierestrictie voor een grotere aanmaak van mitochondriën in skeletspierweefsel van gezonde mannen met overgewicht. Markers van oxidatieve stress namen daarbij significant af.
Het activeren van SIRT1, bijvoorbeeld met resveratrol, is een veelbelovende strategie voor de preventie en behandeling van het metabool syndroom en diabetes-type-2. In preklinisch onderzoek is geconstateerd dat de insulinegevoeligheid in vetweefsel, skeletspier en lever significant verbetert door SIRT1-inductie. Activering van SIRT1 in bètacellen van de pancreas zorgt voor een betere insuline-expressie en insulinerespons bij verhoging van de bloedglucosespiegel, verhoogt de ATP-productie in bètacellen en beschermt deze beter tegen beschadiging en celdood door oxidatieve stress.
Een klinische trial bij patiënten met diabetes type 2 laat zien dat de glucosetolerantie toeneemt na toediening van resveratrol. In ander humaan onderzoek werden tien patiënten met slechte glucosetolerantie vier weken lang met resveratrol behandeld. Daarbij werd een toegenomen insulinegevoeligheid geconstateerd. Tot slot blijkt uit een dubbelblind placebogecontroleerd crossover-onderzoek onder 11 gezonde obese vrijwilligers dat 150 mg resveratrol per dag een hele reeks gezondheidsparameters verbetert, waaronder verhoging van de insulinegevoeligheid en verlaging van bloedsuiker- en insulinespiegels. Bij geen enkel onderzoek is hypoglykemie vastgesteld, wat resveratrol een veelbelovend antidiabetisch medicijn maakt.
Een hogere SIRT1-activiteit remt de vorming en bevordert de afbraak van wit vetweefsel en genen die de vetopslag stimuleren. Bij slanke vrouwen is geconstateerd dat de SIRT1-expressie in onderhuids vetweefsel meer dan twee keer zo hoog is als bij vrouwen met obesitas. Vasten gedurende zes dagen verdubbelt de SIRT1-expressie in vetweefsel; suppletie met resveratrol kan de SIRT1-activiteit in vetweefsel mogelijk ook verhogen. Afname van overtollige vetmassa door SIRT1-inductie is geassocieerd met stijging van de levensverwachting.
Degeneratieve verouderingsziekten en een kortere levensduur blijken onder andere samen te hangen met de afname van de cellulaire energieproductie. Net als calorierestrictie, induceert resveratrol genen die zorgen voor vorming van meer en/of grotere mitochondriën. Dit stimuleert de cellulaire energieproductie, waarbij naar verhouding minder zuurstof wordt verbruikt en minder vrije radicalen vrijkomen. Dit heeft in vitro en in vivo een gunstig effect op veroudering en levensduur. Daarnaast verbetert resveratrol de overleving op de lange termijn van (onvervangbare) cellen door verbetering van de stofwisseling, verdedigings- en reparatieprocessen en remming van geprogrammeerde celdood. In diermodellen voor ALS (amyotrofische lateraalsclerose), de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, zorgde toediening van resveratrol en calorierestrictie voor significante vermindering van neurodegeneratieve pathologie. Tot slot remt resveratrol (in vitro) significant de vorming van ontstekingsbevorderende stoffen in vetweefsel en vermindert daarmee aan vetweefsel gerelateerde pathologie. Vetweefsel draagt door de productie van ontstekingsmediatoren bij aan laaggradige chronische ontsteking in het lichaam. Dit versnelt het verouderingsproces en bevordert uiteenlopende (verouderings)ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes-type-2, dementie en depressie. Inmiddels is ook uit humaan onderzoek gebleken dat resveratrol diverse verouderingsparameters vertraagt, bijvoorbeeld LDL- en HDL-cholesterol en osteoporose.
Een lage tot matige overexpressie van SIRT1 bij proefdieren remt leeftijdsgerelateerde degeneratieve veranderingen in het hart en verhoogt de bescherming tegen oxidatieve stress en celdood. Het inverse verband tussen consumptie van rode wijn en sterfte aan hart- en vaatziekten (de Franse paradox) wordt mede toegeschreven aan resveratrol en verwante stilbenoïden in rode wijn. Resveratrol en resveratrolachtige stoffen beschermen het hart en de bloedvaten, mede door het remmen van ischemie-reperfusieschade, bevorderen van vaatverwijding, beschermen van vaatendotheel, remmen van LDL-oxidatie en plaatjesaggregatie en tegengaan van atherosclerose.