GABA

GABA (gamma-aminoboterzuur) is een neurotransmitter die fungeert als een kalmerend middel, het bevorderen van ontspanning en het verlichten van angst, vermindert stress en wordt daarom ook wel benoemd als natuurlijke tranquillizer. Een te lage GABA-concentratie kan zich uiten in verschillende neuro-psychiatrische klachten en aandoeningen, zoals angststoornissen, stress, epilepsie en slaapstoornissen. De doseringen moeten laag blijven, anders kan milde paresthesie (waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen) optreden.
Ondersteunende werking van GABA bij de volgende aandoeningen:
 • Angst: veel van de regulier ingezette geneesmiddelen, waaronder benzodiazepinen (GABA-agonisten) werken grotendeels versterkend op de GABA-activiteit, maar kennen ook ongewenste bijeffecten, zoals concentratieverlies, sufheid en bij chronisch gebruik een hoge verslavingsgevoeligheid. Het rechtstreeks inzetten van GABA als voedingssupplement heeft als groot voordeel dat het deze bijwerkingen niet kent, maar is mogelijk minder effectief door de beperkte passage van de bloed-hersenbarri├Ęre.
 • Depressie: GABA (gamma-aminoboterzuur) wordt gebruikt voor het verminderen van angst, het verbeteren van de gemoedstoestand, verminderen van het Pre Menstrueel Syndroom (PMS) en bij het behandelen van ADHD. GABA wordt ook ingezet bij andere neuropsychiatrische aandoeningen zoals stress, epilepsie en slaapstoornissen. Het innemen van GABA via het mondslijmvlies heeft een directe werking op het verhogen van het welbehagen.
 • Epilepsie: een te lage GABA-concentratie kan zich uiten in verschillende neuropsychiatrische klachten en aandoeningen, zoals angststoornissen, stress, epilepsie en slaapstoornissen.
 • Slaapproblemen: er is aangetoond dat er een link ligt tussen slapeloosheid en een verlaagde GABA-concentratie. Mensen die moeite hebben met het tot rust brengen van de gedachten hebben vaak baat bij GABA supplementen om te komen tot een goede nachtrust.
 • Stress/spanning: GABA vermindert stress, remt overactieve neuronen in de hersenen en draagt bij aan een helder bewustzijnsniveau. Stress-symptomen zoals hoofdpijn, ge├»rriteerdheid, concentratiestoornissen, hyperactiviteit, piekeren kunnen ontstaan door een slechte werking van GABA in de hersenen, waardoor er overactiviteit van de neurotransmitter glutamaat ontstaat. Door het verbeteren van de GABA-niveau wordt deze overactivatie geremd en treedt er een ontspannend effect op.

Dosering:
De aanbevolen dagelijkse dosering voor volwassenen is:
 • Voor algemeen gebruik: maximaal 750 mg.
 • Bij stress- en angststoornissen: maximaal 750 mg in 1-3 doses.
 • Bij epilepsie: 1500 - 2500 mg per dag.
 • Bij slaapstoornissen: 100 - 1000 mg voor het slapen.
 • Bij groeihormoonstimulatie: 1- 5 gram, of 3 gram vlak voor de training.
Waarschuwing:
 • Gebruik van GABA wordt ontraden bij hart- en vaatziekten, leverziekten, longaandoeningen en aandoeningen van het maagdarmstelsel. Bij overgevoeligheid dient het gebruik van GABA te worden vermeden.
 • Van GABA zijn geen noemenswaardige bijwerkingen bekend. In een enkel geval kunnen kortdurend tintelingen ontstaan. Van langdurig gebruik in hoge doseringen is geen wetenschappelijke informatie bekend. De toepassing van hoge concentraties (5 -10 gram), zoals eventueel in de krachtsport, kan van invloed zijn op de endogene pancreasfunctie.
 • Voorzichtigheid is met name geboden bij, maar niet beperkt tot, alle middelen die ingrijpen op het GABA-erge systeem, zoals benzodiazepinen, barbituraten, antidepressiva, alcohol en met GABA verrijkte voeding. Voorzichtigheid is tevens geboden bij middelen die het risico op bloedingen kunnen verhogen, zoals anticoagulantia en Ginkgo biloba. Ook andere interacties zijn mogelijk. Overleg hierover met een deskundige.