Beta 1.3/1.6 glucaan (betaglucaan)

De keuze van Gezondheidsweb 
 prijs/kwaliteitOndersteunende werking van beta 1.3/1.6 glucaan bij de volgende aandoeningen:
Dosering:
 • In veel studies worden tamelijk hoge doseringen betaglucaan gebruikt, tot zelfs 3000 mg per dag. Echter met doseringen van 100 à 200 mg per dag zijn ook goede resultaten te verwachten.
 • Om de absorptie van betaglucaan te bevorderen wordt aangeraden het op een lege maag in te nemen, tenminste 30 minuten voor de maaltijd.
Beta 1.3/1.6 glucaan Vitaminstore

Waarschuwing:
 • Er zijn geen contra-indicaties en negatieve bijwerkingen bekend van bèta-1,3/1,6-glucaan.
 • Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar interacties in relatie tot betaglucaan.
Indicaties:
 • Stimuleert de witte bloedcellen, deze behoren tot de eerstelijns verdediging van het immuunsysteem en maken bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers onschadelijk.
 • Vermindert aanzienlijk complicaties veroorzaakt door infecties en bacteriële infecties.
 • Minstens gedurende 6 maanden inname van Bèta 1,3/1,6 glucaan doet de LDL-cholesterol dalen.
 • Bij stress gevoelige personen treedt een verbetering op van de algehele gezondheid.
 • Vitaliteit verbetert met 42 %, vermoeidheid vermindert met 38 % en het gespannen gevoel met 19 %.
Meer info:
 • Betaglucanen zijn complexe vezels (polysacchariden) uit de celwand van haver, gerst en vele medicinale paddestoelen, zoals maitake en shiitake. Er bestaan veel verschillende soorten bètaglucanen. Zo hebben bètaglucanen uit paddestoelen en gisten (o.a. lentinan uit shiitake) vooral een immuunmodulerend effect. Tot deze groep behoren onder meer de bekende verbindingen zoals lentinan (uit shiitake), PSK (Polysaccharide-K), PSP (Polysaccharide-Peptide) en AHCC (Active Hexose Correlated Compound). Betaglucanen uit paddestoelen en gisten zijn momenteel de meest veelbelovende klasse van immuunstimulerende stoffen. Betaglucanen uit granen (met name haver) hebben geen immuunmodulerend effect en worden vooral ingezet bij cardiovasculaire aandoeningen.
 • Voor immuunstimulatie is het belangrijk dat de betaglucaanketens veel 1,3-1,6 verbindingen bevatten. Andere verbindingen, zoals 2,3 en 3,6 zijn dan ineffectief en dragen alleen bij aan het vezelgehalte. Om goed werkzaam te kunnen zijn dient het beta-1,3/1,6-glucaan molecule bovendien gezuiverd te zijn van vetten, eiwitten, mannanen en andere contaminanten. Wanneer de zuiverheidsgraad beneden de 90% daalt is het beta-1,3/1,6-glucaan teveel bedekt door de contaminaten om nog succesvol te kunnen "aandokken" aan de receptoren. Dat vermindert niet alleen een gezonde immuunrespons, maar deze contaminanten kunnen bij gevoelige personen mogelijk ook een allergische reactie teweegbrengen. Veel betaglucaanproducten op de markt zijn onvoldoende opgezuiverd en bevatten slechts sporen betaglucanen.
 • Betaglucaan is zuurresistent, dus het passeert de maag vrijwel ongeschonden. In het darmkanaal worden de grote betaglucaan-molculen opgenomen door macrofagen in de darmwand, waarna ze geactiveerd worden en terugreizen naar de lymfeknopen en het beenmerg. In het beenmerg worden de betaglucanen in kleinere glucaanfragmenten afgebroken die daar binden met specifieke receptoren op immuuncellen (neutrofielen en eosinifielen) in het beenmerg, welke vervolgens worden geactiveerd.
 • Betaglucanen zijn relatief grote moleculen, maar met name Lentinan uit shiitake is erg groot, waardoor de orale biobeschikbaarheid wordt beperkt. Om deze reden wordt lentinan vaak intraveneus toegediend. Niettemin worden na orale inname zowel grote als kleine fragmenten van betaglucanen aangetroffen in het bloed, wat betekent dat er toch absorptie plaatsvindt in het maagdarmkanaal.