Vitamine B complex

Inactieve B-vitaminen moeten eerst in het lichaam worden omgezet naar de biologische actieve vorm, dat kan problemen geven in de omzetting. Dit is te vermijden door vitamine B-complex (co enzym) te gebruiken, zo ontstaat er een hogere biologische beschikbaarheid en een betere absorptie door de lichaamscellen.

Ondersteunende werking van vitamine B complex bij de volgende aandoeningen:
 • Acne: tekorten van vitamine A, B2, B3, B5, B6 en E kunnen huidkwalen veroorzaken zoals acne, pukkels en puisten. Een goede multi vitaminen kan deze tekorten aanvullen. Vitaminen en mineralen zijn belangrijk om de hormoonbalans te bewaren.
 • Aften: vitamine B's helpen stress te verminderen, dat onrechtstreeks het gevolg kan zijn van aften.
 • Alcoholisme
 • Anemie (bloedarmoede): gebrek aan vitamine B12 en foliumzuur kan macrocytaire anemie veroorzaken (een vorm van bloedarmoede dat gekenmerkt wordt door rode bloedcellen die groter zijn dan normaal. Gebrek aan vitamine B6 kan hypochrome anemie veroorzaken (bloedarmoede door chronisch bloedverlies). De voorkeur gaat naar een goede vitamine B complex, omdat alle B-vitaminen synergetisch samenwerken (elkaars werking versterken). 
 • Beroerte: vitamine B's verkleinen de kans op een beroerte door een verlaging van de homocysteïnespiegel. Het effect is afhankelijk van diverse factoren waaronder de absorptie in het lichaam, de bloedconcentraties van vitamine B12 en foliumzuur en de aanwezigheid van onder andere een chronische nieraandoening. Een klinische studie bij ouderen die al een beroerte of infarct hadden gehad, liet zien dat inname van supplementen van vitamine B6 (25 mg), foliumzuur (2500 mcg) en vitamine B12 (400 mcg) bescherming biedt tegen een tweede hartinfarct, beroerte en overlijden. het risico hierop daalde met 21 %.
 • Bijnieren (zwakke)
 • Bloedvatverstopping (trombose): vitamine B complex wordt ingezet ter preventie van veneuze trombose. In klinische lieten vitaminen B's wisselende resultaten zien ten aanzien van de preventie van trombose. Toch kan suppletie met B-vitaminen zinvol zijn ter preventie van veneuze trombose.
 • Botontkalking (osteoporose): foliumzuur en vitamine B12 blijken het aantal heupfracturen sterk te verminderen, doordat ze de homocysteïnespiegel doen dalen. Een verhoogde homocysteïnespiegel in het bloed is een risico voor osteoporose.
 • Burn out
 • Carpaal-tunnelsyndroom: de ernst van de klachten is groter bij een lage vitamine B6-spiegel. Voedingssupplementen met vitamine B6 (bijvoorkeur in combinatie met vitamine B2) kan klachten van carpaal-tunnelsyndroom verlichten, ook als er geen vitamine B6 tekort is. Een vitamine B-complex is hierbij het aangewezen middel.
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS): vitamine B's hebben een belangrijke functie in de energiestofwisseling, met name de omzetting van voedsel in energie. De samenwerking van de B-vitamines is zeer belangrijk omdat de individuele taken sterk van elkaar afhankelijk zijn. Ze hebben samen een versterkende (synergetische) werking.
 • Concentratiestoornissen: vitamine B's zijn goed voor een geestelijke balans, voor de gemoedstoestand, het concentratievermogen, geheugen en leervermogen. De B-vitamines werken samen en zijn voor hun individuele taken afhankelijk van elkaar. Daarom is het aan te bevelen de B-vitamines gecombineerd in te nemen.
 • Depressie: stress, koffie en alcohol en onze moderne voeding zorgen dat we een verhoogde behoefte hebben aan vitaminen B's. Deze vitaminen hebben betrekking op de omzetting van voedsel in energie. Vitamine B's geven lichamelijke en geestelijke energie bij vermoeidheid en bij lusteloosheid. De vitaminen werken opbeurend bij sombere gevoelens en depressie.
 • Fracturen (beenbreuk of botbreuk): vitamine B tekorten verhoogt de homocysteïnegehalte, dit kan leiden tot verlies van botmassa, verminderde botsterkte en een verhoogd risico van botbreuken. 
 • Haar (slechte conditie)
 • Haaruitval
 • Hoofdpijn: één van de mogelijke symptomen van een tekort aan vitamine B6, B12 en foliumzuur is hoofdpijn.
 • Huidinfecties
 • Huidkloven: Vitamine B's verbeteren de conditie van de huid, haren en nagels. Alle B-vitamines samen, hebben onderling een synergetische werking (ze versterken elkaars werking).
 • Huidverzorging van binnenuit: Vitamine B's verbeteren de conditie van huid en haren.
 • Kanker: vrouwen van middelbare leeftijd die voldoende vitamine B1 (thiamine) en vitamine B6 (pyridoxine) innemen hebben mogelijk minder kans op borstkanker. Bij vrouwen die geen of nauwelijks alcohol dronken bleken ook andere B-vitamines (vitamine B2, B3, B5, foliumzuur en B12) te beschermen tegen borstkanker. De resultaten van de studie laten een verband zien tussen de inname van B-vitamines en het risico van borstkanker. Een hoge alcoholconsumptie is in verband gebracht met een verhoogde kans op borstkanker, maar blijkt bovendien het beschermend effect van de B-vitamines teniet te doen.
 • Migraine: vooral vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur spelen een belangrijke rol in het terugvormen van methionine uit het schadelijke homocysteïne. Kan helpen bij bepaalde vormen van migraine.
 • Nagels (broze, zwakke): een tekort aan vitamine B12 ontwikkelt zich langzaam, het kan jaren duren vooraleer me de symptomen ontwikkelt zoals zwakke nagels. Mensen die een bepaalde leeftijd hebben (individueel verschillend) hebben vitamine B12 nodig als supplement, ook mensen die uitsluitend vegetarisch eten. 5 tot 10 % en bij oudere mensen kan het oplopen naar 30 % heeft een te kort aan vitamine B12. Het is beter een vitamine B-complex te nemen dan een afzonderlijke B-vitamine.
 • Nervositeit (zenuwen): de B-vitaminen zijn erg belangrijk voor het functioneren van het zenuwstelsel en brengen vaak verlichting aan gestreste en vermoeide mensen.
 • Premenstrueel syndroom (PMS): vitamine B6 is nodig voor het goed functioneren van het hormoonstelsel en zenuwstelsel. Vitamine B6 vermindert PMS-klachten, vooral in combinatie met magnesium. Pyridoxaal-5-fosfaat (P5P) is de actieve vorm van vitamine B6. Vitamine B6 in de vorm van P5P heeft als voordeel dat de vitamine niet meer door het lichaam omgezet hoeft te worden in zijn biologisch actieve vorm, een proces dat niet bij iedereen even efficiënt verloopt. Een hoge inname van vitamine B1 (thiamine) en B2 (riboflavine) vermindert het risico op PMS klachten. Vitamine B's zijn van belang voor de synthese van neurotransmitters die betrokken zijn bij PMS.
 • Schizofrenie: vitamine B3 is belangrijk voor het normaal functioneren van de hersenen en het zenuwstelsel. De psychiatrische symptomen van de eerste stadia van vitamine B3 tekort (pellagra) zijn vrijwel niet te onderscheiden van schizofrenie. Vitamine B12 en foliumzuur spelen een belangrijke rol bij een goede hersenfunctie. Zowel een vitamine B12 tekort als een foliumzuurtekort wordt geassocieerd met depressie, schizofrenie en dementie.
 • Slaapproblemen: de gemeenschappelijke functies van de B-vitaminen zijn zeer belangrijk voor het functioneren van het zenuwstelsel en brengen verlichting bij gespannen mensen, zodat men gemakkelijker de slaap kan vatten. Andere toepassingen van vitamine B complex.
 • Stofwisselingsstoornissen
 • Stress: de gemeenschappelijke functies van de B-vitaminen zijn zeer belangrijk voor het functioneren van het zenuwstelsel en brengen verlichting aan gestreste en vermoeide mensen. Samen werken de B-vitaminen synergetisch en krachtigere dan als ze apart ingenomen worden. Ze zijn voor hun individuele taken sterk van elkaar afhankelijk, daarom is het veel beter vitamine B in een complex en in voldoende hoge dosering in te nemen.
 • Vermoeidheid: vitamine B's hebben belangrijke functies in de energiestofwisseling, met name de omzetting van voedsel in energie. De samenwerking van de B-vitamines is zeer belangrijk omdat de individuele taken sterk van elkaar afhankelijk zijn. Ze hebben samen een versterkende (synergetische) werking.
 • Vocht vasthouden (oedeem): vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur zijn essentieel bij een verstoorde homocysteïnestofwisseling, 20 % van de mensen met hart- en vaatproblemen lijden aan een genetische afwijking, waardoor homocysteïne onvoldoende afgebroken wordt en oedeemvorming kan optreden. Een tekort aan vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur zijn ook belangrijke oorzaken bij een verhoogde homocysteïnespiegel, ze zijn essentieel om de homocysteïnespiegels te normaliseren.
 • Ziekte van Addison: Vitamine B's ondersteunen de bijnieren, vooral vitamine B3, vitamine B5 en vitamine B6 zijn van belang voor de bijnieren, ze verbeteren de bijnierfunctie en voorkomen beschadiging aan de bijnieren. 
 • Ziekte van Alzheimer: Vitamine B's helpen de homocysteïnegehalte in het bloed te verlagen. Homocysteïne is een afbraakproduct van de eiwitstofwisseling, dat normaal afgebroken wordt met behulp van vitamine B's. Als dit proces gestoord is door een verkeerde leefgewoonte of algehele veroudering kan homocysteïne zich ophopen en aanleiding geven tot een verhoogd risico voor tal van ziekten. Ook de kans op de ziekte van Alzheimer is verhoogd bij een verhoogde homocysteïnespiegel.
 • Ziekte van Parkinson: vitamine B's zijn nodig voor de aanmaak van dopamine en ondersteunen de aanmaak van dopamine, remmen de verschijnselen van Parkinson. Vooral vitamine B6 kanmogelijk bescherming bieden tegen de ziekte van Parkinson.
 • Zwangerschap: vitamine B12 en vitamine B6 verminderen de kans op zwangerschapsmisselijkheid. Vitamine B6 samen met vitamine B12 is belangrijk voor de ontwikkeling van het embryo en als preventie van neuraalbuisdefecten.

Dosering:
 • Dagelijkse hoeveelheid is nog niet bepaald.
 • De gemeenschappelijke functies van de B-vitaminen werken synergitisch (meer dan de optelsom van afzonderlijke B-vitaminen). B-vitamines werken vaak samen in een complex en zijn voor hun individuele taken sterk van elkaar afhankelijk. Daarom is het belangrijk dat B-vitamines in een complex en in voldoende hoge dosering worden ingenomen.
Synergisme (versterkt de werking van vitamine B complex):
 • B-vitamines hebben bij uitstek een synergistische werking op elkaar. Wanneer individuele B-vitamines worden ingenomen is het altijd zinvol daarnaast (of soms zelfs in plaats daarvan) een vitamine B complex te nemen. Daarbij is het belangrijk dat de B-vitamines in significante hoeveelheden aanwezig zijn.
Waarschuwing:
 • Van B-vitamines zijn in de doses die in voedingssupplementen gebruikelijk zijn, geen contra-indicaties bekend.
 • Vitamine B-complex formules kunnen een onplezierige, sterke geur veroorzaken, en kunnen misselijkheid veroorzaken als ze op een lege maag worden ingenomen. Deze bijverschijnselen verminderen of blijven uit wanneer het B-complex tijdens de maaltijd wordt ingenomen. Daarnaast kan de urine helder- tot donkergeel kleuren na gebruik van vitamine B-complex formules. Dit is een onschuldig verschijnsel en is het gevolg van het uitscheiden van een eventuele overmaat aan riboflavine.
 • Pyridoxine kan de afbraak van het Parkinsonmedicijn Levodopa versnellen, waardoor de effectiviteit van dit medicijn minder wordt. Sommige antibiotica kunnen de hoeveelheden van vitamine B6 en foliumzuur in het lichaam verminderen. Omgekeerd remt foliumzuur de effectiviteit van het anti-epilepticum fenytoïne en fenobarbital. Ook andere interacties met reguliere of natuurgeneesmiddelen zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.