NAC (N-Acetyl-L-Cysteïne)

NAC (N-Acetyl-L-Cysteïne) is de geacetyleerde vorm van L-cysteïne, een zwavelhoudend aminozuur dat het lichaam zelf kan maken uit het aminozuur L-methionine, maar waarvan de synthese onder bepaalde omstandigheden onvoldoende is om in de behoefte te voorzien. Vandaar dat NAC wordt beschouwd als conditioneel essentieel aminozuur. Suppletie met NAC heeft als voordeel boven L-cysteïne dat het beter wordt verdragen, een hogere biologische beschikbaarheid heeft en minder gevoelig is voor oxidatie.
Ondersteunende werking van NAC bij de volgende aandoeningen:
 • Alcoholisme: NAC kan toegepast worden als tegengif om leverbeschadiging te voorkomen.
 • Astma: NAC wordt gegeven bij bronchitis, cystische fibrose, astma, sinusitis en pneumonie. Het helpt om het slijm af te breken, waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest. NAC splitst de zwavelbruggen van in het slijm in aparte sulfhydrylgroepen, waardoor kleinere moleculen ontstaan. Bij dergelijke toepassingen wordt NAC soms als spray toegepast. 
 • Bronchitis: NAC wordt gegeven bij bronchitis, cystische fibrose, astma, sinusitis en longontsteking. Het helpt om slijm af te breken, waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest. NAC splitst de zwavelbruggen van in het slijm in aparte sulfhydrylgroepen, waardoor kleinere moleculen ontstaan.
 • Broos haar (slechte conditie): L-cysteïne is een belangrijk onderdeel van keratine, daardoor belangrijk voor huid, haren en nagels. Andere toepassingen van L-cysteïne.
 • Cholesterol: NAC leidt tot afname van de homocysteïne-spiegel. NAC remt de oxidatie van LDL-cholesterol (slechte cholesterol) en heeft een verhogend effect op de HDL-cholesterol (goede cholesterol). Bovendien heeft het een bloeddrukverlagend effect. Een verhoogde homocysteïne-spiegel is een risicofactor voor hart- en vaataandoeningen. Suppletie met NAC gedurende 4 weken kan de homocysteïnespiegel verlagen.
 • Emfyseem: NAC wordt gegeven bij bronchitis, taaislijmziekte (cystische fibrose), astma, sinusitis en longontsteking. Het helpt om het slijm af te breken, waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest. NAC splitst de zwavelbruggen van in het slijm in aparte sulfhydrylgroepen, waardoor kleinere moleculen ontstaan. Bij dergelijke toepassingen wordt NAC soms als spray toegepast. Vermindert het risico op longemfyseem.
 • Haaruitval: L-cysteïne is een belangrijk onderdeel van keratine, daardoor belangrijk voor huid, haren en nagels.
 • Hoesten: NAC werkt slijmoplossend, het helpt om het slijm af te breken, waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest. NAC splitst de zwavelbruggen van in het slijm in aparte sulfhydrylgroepen, waardoor kleinere moleculen ontstaan. NAC kan hierdoor de hoest temperen.
 • Huidkloven: NAC is een onderdeel van keratine en is daardoor belangrijk voor huid, haren en nagels
 • Immuunsysteem: NAC bevordert het natuurlijke afweersysteem, bij een gebrekkige weerstand.
 • Levercirrose: hoge doseringen NAC worden toegepast als tegengif om leverbeschadiging te voorkomen bij een overdosis paracetamol. NAC levert de cysteïne die nodig is voor het herstellen van de normale concentraties glutahion.
 • Leverontgifting: NAC hoog gedoseerd, wordt toegepast als tegengif om leverbeschadiging te voorkomen bij een overdosis paracetamol. Paracetamol verlaagt drastisch de hoeveelheid glutathion in de lever. Ook veel andere medicijnen verlagen de hoeveelheden glutathion in het lichaam. NAC levert de cysteïne die nodig is voor het herstellen van de normale concentraties glutahion.
 • Nagels (broze, zwakke, afbrekende): NAC is een onderdeel van keratine en is daardoor belangrijk voor huid, haren en nagels.
 • Ontgiften: NAC gaat paracetamolvergiftiging tegen. NAC is effectief in het voorkomen van permanente schade veroorzaakt door paracetamol, doordat NAC de giftige vorm van paracetamol die in de lever worden gevormd kan binden.
 • Progesteron: NAC verbetert de eisprong door de hormonale spiegels te normaliseren, dit geeft positieve effecten op de bloedspiegels oestradiol, progesteron en de dikte van het endometrium (baarmoederslijmvlies). 
 • Sinusitis: NAC wordt gegeven bij bronchitis, taaislijmziekte, astma, sinusitis en longontsteking. Het helpt om het slijm af te breken, waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest. 
 • Verkoudheid: NAC wordt gegeven bij bronchitis, cystische fibrose, astma, sinusitis en longontsteking. Het helpt om slijm af te breken, waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest. NAC splitst de zwavelbruggen van in het slijm in aparte sulfhydrylgroepen, waardoor kleinere moleculen ontstaan.
 • Zwakke lever (leverinsufficiëntie, leverfalen): leverfalen (dat niet gerelateerd is aan paracetamolgebruik) kan de overlevingskans vergroten, door een infuus met N-acetylcysteïne (NAC) zonder dat zij een nieuwe lever getransplanteerd hoeven te krijgen. Wanneer de aandoening al verder gevorderd is, had intraveneuze toediening van NAC geen effect op het sterftecijfer. Bij deze groep blijft een levertransplantatie noodzakelijk.

Dosering:
 • NAC wordt meestal gebruikt in doseringen tussen 200 en 1200 mg per dag, in meerdere doses, verspreid over de dag. Mensen die bloot staan aan grote hoeveelheden oxidanten en gifstoffen, zoals rokers, wordt aangeraden tegen de 1200 mg per dag te nemen. Bij ernstige ziekten als AIDS worden hogere doseringen gebruikt, meestal rond de 2000 mg per dag.
Synergisme (versterkt de werking van NAC):
 • Om optimaal te kunnen werken heeft NAC synergisten nodig, die in een goede multi kunnen worden gevonden. Met name alfa-liponzuurL-glutaminevitamine C en vitamine E spelen een belangrijke rol bij de regeneratie van glutathion (vitamine C zet geoxideerd glutathion weer terug in de gereduceerde vorm, vitamine E doet hetzelfde bij vitamine C). Een goed antioxidantencomplex, alfa-liponzuur of L-Glutamine is dus zeker een goede synergistische ondersteuning. Daarnaast wordt een basissuppletie van een goed multipreparaat aanbevolen.
Waarschuwing:
 • In de aangegeven dosering zijn van NAC geen contra-indicaties bekend.
 • Voor zover bekend veroorzaakt NAC in de aangegeven dosering geen bijwerkingen. Hoge doses NAC (zoals die bij paracetamolvergiftiging worden toegepast), die op een lege maag zijn ingenomen, kunnen soms lichte misselijkheid en/of maagirritaties veroorzaken. Het innemen van NAC met een licht verteerbare snack zonder eiwit (bv. fruit) lost het probleem vaak op.
 • Diverse medicijnen, toxinen en ook alcohol kunnen de glutathionspiegels verlagen en zo de behoefte aan NAC verhogen. Ook andere interacties met reguliere of natuurgeneesmiddelen zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.