Alfaliponzuur

R-alfaliponzuur is essentieel voor de cellulaire energieproductie. Alfaliponzuur is een krachtige, breedspectrum antioxidant die vrije radicalen elimineert: passeert gemakkelijk de bloed-hersenbarrière, is oplosbaar in water en vet. Alfaliponzuur komt in 2 vormen voor. De natuurlijke, lichaamseigen R-vorm en de synthetische S-vorm. R-alfaliponzuur is een vrij instabiele stof en is temperatuurgevoelig, daarom is R-alfaliponzuur in de vorm van natrium-R-lipoaat (de natuurlijke en gestabiliseerde vorm van alfaliponzuur) aan te bevelen. Natrium-R-lipoaat kent deze problemen niet en is daarmee de beste en meest werkzame vorm om in een supplement te gebruiken.
Ondersteunende werking van alfaliponzuur bij de volgende aandoeningen:
Dosering:
 • Voor algemene antioxidantbescherming is 100 mg per dag toereikend.
 • In de therapie van diabetes en HIV-infectie worden meestal hogere doses gebruikt, variërend tussen 300 en 600 mg per dag, bij de maaltijd ingenomen.
 • Na orale inname wordt alfa-liponzuur snel en volledig geabsorbeerd, getransporteerd naar de weefsels en opgenomen door de cellen, waar een groot gedeelte snel wordt omgezet in de gereduceerde vorm van alfa-liponzuur: dihydro-liponzuur (DHLA).
Synergisme (versterkt de werking van alfaliponzuur):
 • Wanneer het met name gaat om verhoging van de glutathioniveaus, wordt aangeraden de behandeling te combineren met NAC en L-Glutamine.
 • Wanneer ook leverbescherming nodig is, kan combinatie met Sylibum marianum of Curcuma longa extract geïndiceerd zijn.
 • Als alfa-liponzuur met name vanwege de antioxidatieve werking wordt ingezet, kunnen lage doses vitamine Evitamine Cco-enzym Q10 en NAC ondersteunend werken.
 • Alfa-liponzuur gaat dan, vanwege de regeneratieve werking, zeer spaarzaam met deze antioxidanten om. De binding van zware metalen door alfa-liponzuur kan worden ondersteund door bijvoorbeeld chlorella.
 • Als basissuppletie raden wij naast alfa-liponzuur een basissuppletie van een goede multi-vitaminenomega-3-vetzuren en vitamine C aan.
Waarschuwing:
 • Vermijd gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding (vanwege onvoldoende gegevens).
 • Alfa-liponzuur moet niet in hoge doseringen worden gegeven aan patiënten bij wie (zware) thiaminedeficiëntie wordt vermoed, tenzij voorafgaand aan de behandeling ook thiamine wordt gegeven.
Indicaties:
 • Diabetes type 1 en diabetes type 2, diabetescomplicaties (diabetische neuropathie, diabetische retinopathie).
 • Insulineresistentiesyndroom/ metabool syndroom.
 • Leverziekten.
 • Oogaandoeningen (cataract, glaucoom, netvliesbeschadiging).
 • Burning mouth syndroom.
 • Bescherming tegen straling.
 • Wonden.
 • Carpale-tunnelsyndroom.
 • Claudiatio intermittens (etalagebenen).
 • Neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, Parkinson).
 • Zware metalen belasting (o.m. cadmium, kwik, koper, ijzer).
 • Verhoogde oxidatieve stress.
 • Veroudering.
Meer info:
 • Alfa-liponzuur is een krachtige antioxidant met de unieke eigenschap dat het zowel wateroplosbaar als vetoplosbaar is. Dat betekent dat het zijn beschermende werking zowel in de waterfase als in de vetfase van het lichaam kan uitoefenen. Bovendien beweegt alfa-liponzuur zich zodoende gemakkelijk over membranen (waaronder de bloed-hersenbarrière) heen en biedt zo antioxidant-bescherming in alle delen van het lichaam. Bovendien heeft alfa-liponzuur in zowel in de geoxideerde vorm (alfa-liponzuur) als in de gereduceerde vorm (DHLA) een antioxidatieve werking.
 • Regenereren van vitamine C, E, glutathion en co-enzym Q10: alfa-liponzuur (in de gereduceerde DHLA-vorm) is in staat de verbruikte voorraden antioxidant direct te regenereren, zodat ze opnieuw vrije radicalen kunnen neutraliseren.
 • Energievoorziening: alfa-liponzuur is een cofactor in het cellulaire proces waarbij koolhydraten, suikers, eiwitten en vetten in energie worden omgezet. Bij een tekort aan alfa-liponzuur kan glucose niet adequaat in energie en ATP worden omgezet.
 • Insulineachtige werking: alfa-liponzuur blijkt in vitro de glucose-opname door cellen te stimuleren op dezelfde manier als insuline. Ook in vivo zijn er aanwijzingen dat dit het geval is. Experimenten hebben bevestigd dat alfa-liponzuur in staat is de suikerverbrandings capaciteit van insuline te verhogen en insulineresistentie te verminderen. Ook bij de preventie van type-I diabetes blijkt alfa-liponzuur een belangrijke rol te spelen. Met name in Duitsland wordt alfa-liponzuur al 20 jaar ingezet bij de behandeling van perifere zenuwschade bij diabetespatiënten, waar het gebruik voor deze toepassing zelfs officieel is geaccepteerd. Veel van de diabetescomplicaties, zoals polyneuropathie en cataract lijken voor een belangrijk deel een gevolg te zijn van beschadiging door vrije radicalen. Leverbescherming: alfa-liponzuur is erg belangrijk voor de leverstofwisseling en wanneer de lever onder stress staat, kunnen snel tekorten aan alfa-liponzuur optreden. Dit hangt samen met het feit dat alfa-liponzuur een zeer goede stimulans is voor de glutathionsynthese, volgens sommige onderzoekers nog beter dan NAC. Chelatie (bindingsproces) van (zware) metalen: alfa-liponzuur en DHLA zijn in staat om zware metalen te binden en alfa-liponzuur wordt al geruime tijd ingezet bij de behandeling van zware-metalenvergiftiging door bijvoorbeeld kwik-, cadmium- of arsenicumverbindingen. Bescherming van hersenweefsel: weefsel van het centrale zenuwstelsel is zeer gevoelig voor oxidatieve beschadiging vanwege de hoge zuurstofconsumptie en hoge dichtheid van mitochondriën. Alfa-liponzuur is één van de weinige antioxidanten die zeer gemakkelijk de bloed-hersenbarrière kan passeren. Vanwege de zware-metalen chelerende werking van alfa-liponzuur kan het daarnaast ook zijn dat alfa-liponzuur een toxische stressfactor voor de zenuwen wegneemt. Een tekortschietende antioxidantdefensie door glutathiondeficiëntie blijkt een belangrijke rol te spelen in de ziekte van Parkinson evenals een aantal andere belangrijke neurodegeneratieve aandoeningen (zoals de ziekte van Alzheimer). De ernst van de ziekte blijkt in sterke mate samen te hangen met de mate van tekort aan glutathion. Glaucoom: een maand lang 150 mg alfa-liponzuur per dag of twee maanden lang 75 mg alfa-liponzuur per dag kon bij 45 patiënten met glaucoom een verbetering (ten opzichte van de controlegroep) bewerkstelligen, zowel in biochemische parameters als in gezichtsfuncties, met de duidelijkste verbetering in de groep die de hoogste dosis alfa-liponzuur ontving. HIV: onderzoek wijst op een effect van alfa-liponzuur tegen retrovirussen via remming van het enzym reverse-transcriptase. HIV-infectie gaat bovendien gepaard met leverschade als gevolg van glutathiondeficiëntie en het herstellen van de glutathionniveaus is een belangijk doel in de niet-toxische behandeling van HIV. Cardiovasculaire aandoeningen: uit onderzoek blijkt dat alfa-liponzuur het totaal cholesterolgehalte met 40% en het LDL-cholesterolgehalte met 42% kan verminderen. Daarnaast is alfa-liponzuur in gereduceerde vorm (DHLA) in staat om de reperfusie-schade zoals in de hersenen optreedt na een beroerte, of in hartweefsel na een hartaanval, te beperken.
 • Bescherming tegen stralingsschade: gecombineerde behandeling met alfa-liponzuur en vitamine E blijkt de mate van lipide-peroxidatie in het bloed van kinderen die in radioactief besmette gebieden in Rusland wonen, terug te kunnen brengen tot zelfs onder de waarden bij kinderen die niet aan radioactieve straling zijn blootgesteld. Ook de lever* en nierfuncties werden bij deze kinderen genormaliseerd. Verbetering stofwisseling catecholamines: alfa-liponzuur gaat de accumulatie van catecholamines in hartweefsel als gevolg van stress tegen en verbetert de eliminatie van afbraakproducten van catecholamines.