Concentratiestoornissen

Voedingssupplementen die ondersteunend helpen bij concentratiestoornissen:
 • Acetyl-L-carnitine het effect van acetyl-L-carnitine op mentale achteruitgang bij ouderen uit zich niet alleen bij dementie. Juist de vroege verschijnselen van de aandoening en de "gewone" mentale achteruitgang bij ouderen kunnen veel baat hebben bij ALC. Bij een groep van 236 ouderen die dagelijks 1,5 gram ALC nam gedurende 45 dagen verbeterde duidelijk de cognitieve functies (verwerking van informatie in de hersenen), geheugenfuncties en het constructief denken. 
 • Multi vitaminen/mineralen complex verhoogt de concentratie en alertheid, vermindert stress, depressieve klachten en angst. Neem 3 x per dag een hoog gedoseerd multi vitaminen/mineralen complex.
 • Omega-3 DHA vergeleken met kinderen met een hoge DHA-spiegel, hebben gezonde schoolkinderen (7-9 jaar) met een lage DHA-bloedspiegel meer moeite met lezen en een minder goed werkgeheugen; Een goede DHA-status is op alle leeftijden belangrijk voor de hersenfunctie. In een placebogecontroleerde studie leidde DHA-suppletie (1160 mg/dag gedurende 6 maanden) tot significante verbeteringen van geheugen en reactietijd bij gezonde jongvolwassenen met een lage DHA-inname uit voeding;  Klinische studies met DHA + EPA laten vooral positieve effecten zien bij mensen met milde cognitieve achteruitgang. Bij ouderen met depressie en milde cognitieve achteruitgang namen depressieve symptomen af door verhoging van de DHA- of EPA-inname, terwijl verbeteringen in denken en perceptie van lichamelijk welzijn waren geassocieerd met een hogere DHA-inname.
 • Omega-3 EPA naast de invloed op het immuunsysteem en ontstekingsreacties heeft EPA bovendien positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling (verwerking van informatie in de hersenen) van kinderen. Bovendien blijkt uit een Zweedse dubbelblinde placebo-RCT, dat EPA-suppletie bij kinderen met ADHD, tot een significante verbetering leidde in concentratie en gedrag ten opzichte van de placebogroep. Ook lijken omega-3 vetzuren zoals EPA de slaapkwaliteit te verbeteren, wat weer gunstige effecten laat zien op de ADHD-symptomen.
 • Vitamine B-complex voor een goede geestelijke balans. Goed voor de gemoedstoestand, het concentratievermogen, geheugen en leervermogen. De B-vitamines werken samen en zijn voor hun individuele taken aghankelijk van elkaar. Daarom is het aan te bevelen de B-vitamines gecombineerd in te nemen.
Plantenextracten die ondersteunend werken bij concentratiestoornissen:
 • Bacopa stimuleert het geheugen, creativiteit, motivatie en verwerking van informatie in de hersenen en de gezondheid van de hersenen.
 • Ginkgo biloba verminderde hersenfunctie als deze is te wijten aan een verminderde hersendoorbloeding, helpt bij geheugenzwakte, verminderde concentratievermogen, verminderd begripsvermogen, verminderd denkvermogen, verminderde kenniswerving en aanleren, afgenomen helderheid van geest, slechte gedachtenordening, verminderde alertheid, desoriëntatie, verwardheid (incoherentie), seniliteit,...
 • Groene thee heeft een stimulerende werking op het concentratievermogen, ondersteunt het hart en bloedvaten, gunstig voor de bloeddruk en stimuleert de bloedcirculatie.
 • Huperzia serrata speelt een essentiële rol bij mentale vaardigheden, verbetert het geheugen (tot zelfs 43 à 70 %), verbetert het leer- en concentratievermogen.
 • Maagdenpalm (extract vinpocetine) verwijdt de hersenbloedvaten en verhoogt de doorbloeding van de hersenen, betere functie van de hersencellen, betere werking van de neurotransmitters, vermindert samenklontering en samenkleven van bloedplaatjes, werkt bloedverdunnend. Gaat de gevolgen van verminderde doorbloeding van de hersenen tegen zoals: concentratiestoornissen, geheugenzwakte, verminderde alertheid, verminderd denkvermogen.


Concentratiestoornissen (verminderde alertheid) komen vrij vaker voor bij kinderen als bij volwassenen. De oorzaken kunnen emotioneel problemen zijn, gedragsproblemen bij kinderen, angst, depressie (vooral bij volwassenen). Concentratiestoornissen en vergeetachtigheid hangen dikwijls samen met psychische overbelasting zoals stress, vermoeidheid (kinderen kunnen dan hyperactief reageren).

Verminderde alertheid kan komen door:

 • Medicatie, slaap- en kalmeringsmiddelen.
 • Relatie- werkproblemen.
 • Eenzaamheid.
 • Ondervoeding (ook veel eten van fastfood), gebrek aan motivatie.
 • Slechte bloedcirculatie (te weinig beweging).
 • Passiviteit (zoals televisie kijken).
Men wordt tot tegenstelling met vroeger, veel meer blootgesteld aan externe prikkels. Er is meer geluid (lawaai), drukte, mensen,... Van alle kanten wordt men bestookt met informatie (reclame, internet,...). Het filteren van al deze prikkels is veel moeilijker geworden dan vroeger.

Zie ook:
Angst
Chronisch vermoeidheidssyndroom
Depressie
Duizeligheid
Examenvrees(plankenkoorts)
Geheugenproblemen
Hart- en vaatproblemen
Nervositeit
Oorsuizen
Slaapproblemen
Stress
Vermoeidheid
Viscositeit van het bloed