Concentratiestoornissen

Voedingssupplementen die ondersteunend helpen bij concentratiestoornissen:
 • Acetyl-L-carnitine het effect van acetyl-L-carnitine op mentale achteruitgang bij ouderen uit zich niet alleen bij dementie. Juist de vroege verschijnselen van de aandoening en de "gewone" mentale achteruitgang bij ouderen kunnen veel baat hebben bij ALC. Bij een groep van 236 ouderen die dagelijks 1,5 gram ALC nam gedurende 45 dagen verbeterde duidelijk de cognitieve functies (verwerking van informatie in de hersenen), geheugenfuncties en het constructief denken.
 • Bacopa stimuleert het geheugen, creativiteit, motivatie en verwerking van informatie en de gezondheid van de hersenen.
 • DHA (docosahexaeenzuur) vergeleken met kinderen met een hoge DHA-spiegel, hebben gezonde schoolkinderen (7-9 jaar) met een lage DHA-bloedspiegel meer moeite met lezen en een minder goed werkgeheugen. Een goede DHA-status is op alle leeftijden belangrijk voor de hersenfunctie. In een placebogecontroleerde studie leidde DHA-suppletie (1160 mg/dag gedurende 6 maanden) tot significante verbeteringen van geheugen en reactietijd bij gezonde jongvolwassenen met een lage DHA-inname uit voeding. Klinische studies met DHA + EPA laten vooral positieve effecten zien bij mensen met milde cognitieve achteruitgang. Bij ouderen met depressie en milde cognitieve achteruitgang namen depressieve symptomen af door verhoging van de DHA- of EPA-inname, terwijl verbeteringen in denken en perceptie van lichamelijk welzijn waren geassocieerd met een hogere DHA-inname.
 • EGCG (EpiGalloCatechine Gallaat) heeft een stimulerende werking op het concentratievermogen, ondersteunt het hart en bloedvaten, gunstig voor de bloeddruk en stimuleert de bloedcirculatie.
 • EPA (Eicosapentaeenzuur) naast de invloed op het immuunsysteem en ontstekingsreacties heeft EPA bovendien positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling (verwerking van informatie in de hersenen). Bovendien blijkt uit onderzoeken dat concentratie en gedrag sterk verbeteren bij kinderen met ADHD. Ook lijken omega-3 vetzuren zoals EPA de slaapkwaliteit te verbeteren, wat weer gunstige effecten laat zien op ADHD-symptomen.
 • Ginkgo biloba verminderde hersenfuncties zijn te wijten aan een gebrekkige hersendoorbloeding. Ginkgo biloba ondersteund de bloeddoorstroming in de hersenen en kan daardoor helpen bij geheugenzwakte, verminderde concentratievermogen, verminderd begripsvermogen, verminderd denkvermogen, verminderde kenniswerving en aanleren, afgenomen helderheid van geest, slechte gedachte ordening, verminderde alertheid, desoriëntatie, verwardheid (incoherentie) en seniliteit.
 • Hoog gedoseerde vitaminen/mineralen verhoogt de concentratie en alertheid, vermindert stress, depressieve klachten en angst. Neem 3 x per dag een hoog gedoseerd multi vitaminen/mineralen complex.
 • Huperzine A speelt een essentiële rol bij mentale vaardigheden, verbetert het geheugen (tot zelfs 43 à 70 %), verbetert het leer- en concentratievermogen.
 • L-theanine een aminozuur uit theebladeren kan het geheugen en de cognitieve alertheid verbeteren.
 • Pycnogenol verbetert het verstandelijk vermogen, het positieve effect van pycnogenol is mogelijk te danken aan een betere doorbloeding in de hersenen, alsook de antioxidatieve capaciteit van het extract.
 • Vinpocetine verwijdt de hersenbloedvaten en verhoogt de doorbloeding van de hersenen, betere functie van de hersencellen, betere werking van de neurotransmitters, vermindert samenklontering en samenkleven van bloedplaatjes, werkt bloedverdunnend. Gaat de gevolgen van verminderde doorbloeding van de hersenen tegen zoals: concentratiestoornissen, geheugenzwakte, verminderde alertheid en verminderd denkvermogen.
 • Vitamine B-complex (co enzym) vitamine B's zijn goed voor een geestelijke balans, voor de gemoedstoestand, het concentratievermogen, geheugen en leervermogen. De B-vitamines werken samen en zijn voor hun individuele taken afhankelijk van elkaar. Daarom is het aan te bevelen de B-vitamines gecombineerd in te nemen.

Concentratiestoornissen (verminderde alertheid) komen vrij vaker voor bij kinderen als bij volwassenen. De oorzaken kunnen emotioneel problemen zijn, gedragsproblemen bij kinderen, angst, depressie (vooral bij volwassenen). Concentratiestoornissen en vergeetachtigheid hangen dikwijls samen met psychische overbelasting zoals stress, vermoeidheid (kinderen kunnen dan hyperactief reageren).

Concentratiestoornissen en voeding:
Het is van groot belang dagelijks voldoende vitaminen/mineralen en andere essentiële nutriënten (zoals bijvoorbeeld antioxidanten) via de voeding binnen te krijgen. Maar omdat (gezonde) voeding niet altijd toereikend blijk te zijn om de nodige voedingsstoffen binnen te krijgen, is een (hoog gedoseerd) voedingssupplement zoals een multi-vitaminen/mineralen complex aangewezen als aanvulling op het dagelijks voedingspatroon.

Voedingsstoffen voor de hersenen

Verminderde alertheid kan komen door:

 • Medicatie, slaap- en kalmeringsmiddelen.
 • Relatie- werkproblemen.
 • Eenzaamheid.
 • Ondervoeding (ook veel eten van fastfood), gebrek aan motivatie.
 • Slechte bloedcirculatie (te weinig beweging).
 • Passiviteit (zoals televisie kijken).
Men wordt tot tegenstelling met vroeger, veel meer blootgesteld aan externe prikkels. Er is meer geluid (lawaai), drukte, mensen,... Van alle kanten wordt men bestookt met informatie (reclame, internet,...). Het filteren van al deze prikkels is veel moeilijker geworden dan vroeger.

Brain Support voor mensen die zichzelf het beste willen gunnen

Zie ook:
Angst
Chronisch vermoeidheidssyndroom
Depressie
Duizeligheid
Examenvrees(plankenkoorts)
Geheugenproblemen
Hart- en vaatproblemen
Nervositeit
Oorsuizen
Slaapproblemen
Stress
Vermoeidheid
Viscositeit van het bloed