Hoesten

Voedingssupplementen die ondersteunend helpen bij hoest:
  • Hoog gedoseerde vitaminen/mineralen hebben een gunstig effect op de stemming, reduceren stress, beschermen ons tegen sterfte als gevolg van een hart- of vaataandoening, versterken ons immuunsysteem en nog veel meer. Tekorten zijn soms sluimerend en worden niet altijd geassocieerd met bepaalde aandoeningen, lichamelijk ongemakken en psychische problemen. Het is een vaststaand feit dat de kwaliteit van onze voeding qua hygiëne uitstekend is maar voor onze gezondheid een onvoldoende scoort, omdat onze Westerse voeding marginale hoeveelheden nutriënten bevat. Hoe stelt u vast of een multi hoog gedoseerd is? Door op het etiket eerst te kijken naar de dosis vitamine B1 (thiamine). Dit geeft meestal een goede indicatie. Een dosering van 10 tot 25 mg vitamine B1 is de optimale dosis. Een multi met bijvoorbeeld 0 tot 5 mg vitamine B1 geeft slechts een geringe aanvulling.
  • NAC (N-Acetyl-L-Cysteïne) werkt slijmoplossend, het helpt om het slijm af te breken, waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest. NAC splitst de zwavelbruggen van in het slijm in aparte sulfhydrylgroepen, waardoor kleinere moleculen ontstaan. NAC kan hierdoor de hoest temperen.
  • Probiotica kan symptomen van een verkoudheid verminderen: minder last van koorts, hoesten en ontstoken neusslijmvliezen.
  • Zinkzuigtabletten verkorten de duur van neus- en keelklachten waaronder een verstopte neus , een loopneus, niezen, schrale keel, keelpijn, heesheid en hoesten. Het voordeel van zuigtabletten boven andere toedieningsvormen is dat de zinkconcentratie bij zuigtabletten vooral hoog is in het aangedane gebied van de keelholte.
Hoesten is een beschermende reflex om de luchtwegen vrij te maken en is meestal het gevolg van irritatie, een allergie of een infectie (zoals verkoudheid of griep). Een aanhoudende hoest kan wijzen op een ernstiger aandoening (zoals astma, longontsteking, acute bronchitis, schade door roken, longkanker, tuberculose, hartfalen, aids).

De beste manier om uw hoest kwijt te raken, is de oorzaak weg nemen. Hoesten helpt vastzittend slijm of geïnhaleerd stof uit de longen te verwijderen. Een hese hoest kan een symptoom zijn van strottenhoofdontsteking of kroep (bij kinderen). Piept het kind na een hoestaanval, dan kan kinkhoest de oorzaak zijn.

Houdt de hoest langer dan 2 tot 3 weken aan of gaat de hoest vergezeld van koorts, pijn op de borst of bloed in het sputum (slijm uit de luchtwegen), waarschuw dan een deskundige.

kriebelhoest

Zie ook:
Allergieën
Amandelontsteking
Bronchitis
Emfyseem
Griep
Huisstofmijt
Kinkhoest
Longembolie
Verkoudheid