Policosanol

Policosanol kan de cholesterolverlagende werking van statines versterken. Mogelijk kan bij gecombineerd gebruik volstaan worden met lagere doseringen statines om hiermee het risico op bijwerkingen te verminderen. Het is raadzaam het cholesterolgehalte te controleren bij gecombineerd gebruik. Het is belangrijk om policosanol te gebruiken die ongeveer 60-65% octacosanol bevat en uit suikerriet wordt gemaakt. Policosanol uit andere bronnen (tarwekiemolie en bijenwas) of met andere percentages octacosanol blijkt veel minder werkzaam.
Ondersteunende werking van policosanol bij de volgende aandoeningen:
Dosering:
 • 10 tot 20 mg per dag, in deze dosering blijkt policosanol het meest effectief te zijn. Niettemin blijkt ook bij doseringen van 5 mg per dag vaak al een effect waarneembaar te zijn. In doseringen boven 20 mg per dag treedt weinig bijkomende voordelen op. Toch wordt bij een dosering van 40 mg per dag ook een significante vermindering van de triglyceridenwaarden gezien, die niet optreedt bij lagere doseringen.
Synergisme (versterkt de werking van policosanol):
 • Andere specifiek op de cholesterolstofwisseling werkende middelen zijn onder andere niacineallium sativum extractvisolietaurine en gamma-oryzanol. Aangezien de werkingsmechanismen van deze producten uiteenlopen, kan het resultaat een synergistisch effect zijn.
Waarschuwing:
 • Hoewel er nog geen echte interactiestudies zijn uitgevoerd, is bij een aantal langdurige studies bij mensen gebleken dat gelijktijdig gebruik van policosanol met verschillende medicijnen (o.a. calcium-antagonisten, AGE-remmers, bètablokkers, diuretica, NSAID’s, anxiolytica, antidepressiva, neuroleptica, digoxine-medicatie) geen serieuze problemen oplevert.
Indicaties:
 • Policosanol helpt om een verhoogd cholesterolgehalte te verlagen en heeft een gunstige invloed op het LDL-, HDL- en totaal cholesterolgehalte, beschermt cholesterol tegen oxidatie.
 • Is gunstig voor de bloedviscositeit, houdt de bloedvaten schoon en soepel.
 • Heeft een gunstige invloed op hart en bloedvaten.
 • Beschermt gezonde cellen en weefsels tegen vrije radicalen.
Meer info:
 • Policosanol is een natuurlijk product dat effectief is in het verlagen van de cholesterolniveaus in het lichaam. Naast de gunstige effecten op het LDL-, HDL- en totaalcholesterolgehalte, vermindert policosanol ook de LDL-oxidatie, de bloedplaatjesaggregatie en de proliferatie van gladde spiercellen. Op deze manier verbetert het de symptomen van cardiovasculaire aandoeningen. Voor veel mensen zal policosanol een veilig, natuurlijk en vaak superieur alternatief zijn voor de vaak voorgeschreven statines. Er treden nauwelijks of geen bijwerkingen op terwijl de klinische effecten vergelijkbaar of beter zijn. Policosanol wordt gemaakt uit de wasachtige coating van suikerriet. Chemisch gezien is het een mengsel van langketenige alcoholen. De ketenlengte varieert van 24 tot 34 koolstofatomen. De belangrijkste alcoholen in het policosanolmengsel zijn octacosanol (60-65%), hexacosanol (6-7%) en triacontanol (12%). De resterende 15% bestaat voornamelijk uit eicosanol, nonacosanol, dotriacontanol, tetratriacontanol en heptacosanol. De verhouding tussen deze componenten blijkt bij andere policosanolproducten nogal eens af te wijken. Echter, al het onderzoek is uitgevoerd met policosanol in de bovengenoemde verhoudingen. Het is belangrijk om policosanol te gebruiken die ongeveer 60-65% octacosanol bevat en uit suikerriet wordt gemaakt. Policosanol uit andere bronnen (bv. tarwekiemolie en bijenwas) of met andere percentages octacosanol blijkt veel minder werkzaam. Dat policosanol meestal uit suikerriet wordt gemaakt, hoeft gebruik door diabetici niet in de weg te staan. Policosanol bevat geen suikers meer. Ook plantaardige oliën kunnen policosanol of octacosanol bevatten, zoals bijvoorbeeld tarwekiemolie. Policosanol is oorspronkelijk ontwikkeld in Cuba en wordt momenteel in tientallen andere landen gebruikt, met name in Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied. Het meeste onderzoek naar de fysiologische werking van policosanol is uitgevoerd in Cuba, bij zowel dieren als mensen. De resultaten uit de Cubaanse studies zijn inmiddels ook door onderzoekers elders op de wereld bevestigd. De belangrijkste conclusie is dat policosanol in doseringen van 10 tot 20 mg per dag de cholesterolniveaus verlaagt, maar daarnaast ook positieve effecten heeft op tal van andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hoewel aangenomen wordt dat octacosanol voor veel van de effecten verantwoordelijk is, blijkt in vergelijkend onderzoek het policosanolmengsel toch superieur te zijn boven octacosanol alleen.
 • De belangrijkste effecten van policosanol zijn de volgende:
 • Verbetering cholesterolstofwisseling: Het precieze werkingsmechanisme van policosanol in relatie tot cholesterol is nog onbekend. Wel duidelijk is dat policosanol de cholesterolsynthese in één van de vroegste stappen van het productieproces van cholesterol remt. Statines werken door competitieve remming van het HMG-CoA-reductase-enzym in de lever. Policosanol daarentegen blijkt invloed te hebben op de expressie van het HMG-CoA-reductase en vermindert de synthese van dit enzym. Zelfs bij hoge doseringen policosanol wordt dit enzym echter nooit meer dan 50% geremd. Dit is wellicht een reden waarom policosanol zo weinig bijwerkingen heeft. Andere mogelijke werkingsmechanismen van policosanol zijn verhoogde opname van LDL-cholesterol door de lever en verhoogde afbraak van LDL-cholesterol of remming van de opname van cholesterol en galzuren in het darmkanaal.
 • Remming bloedplaatjesaggregatie: uit dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek naar het effect van policosanol op de bloedplaatjesaggregatie, blijkt dat bij patiënten die policosanol krijgen aanmerkelijk minder bloedplaatjesaggregatie optrad dan in de placebogroep. Door dit effect trad er in de groep die policosanol kreeg ook een aanmerkelijke verbetering op in de symptomen van claudicatio intermittens. Policosanol heeft (in een dosering van 20 mg per dag) een vergelijkbare of betere remming van de bloedplaatjesaggregatie tot gevolg dan 100 mg aspirine. Het werkingsmechanisme wat betreft de bloedplaatjesaggregatie, blijkt vooral remming van de productie van ontstekingsmediatoren te zijn. Met name thromboxaan B2 wordt geremd, maar de synthese van prostacycline wordt niet beïnvloed. Omdat policosanol de bloedplaatjes minder 'plakkerig' maakt, vermindert het de neiging van bloed om te stollen.
 • Remming LDL-oxidatie: in vitro blijkt policosanol LDL-oxidatie tegen te gaan. Oxidatie van LDL-cholesterol is een cruciale stap in het proces van plaquevorming.
 • Vermindering plaquevorming: de proliferatie van gladde spiercellen is een andere belangrijke stap bij de vorming van atherosclerotische plaques. Policosanol blijkt dit proces te remmen en wel sterker dan statines dit proces kunnen remmen.