Mariadistel

Silymarine en silybine (mariadistel) hebben een beschermende werking op de lever en zijn krachtige antioxidanten.

Latijnse naam: Silybum marianum
Andere namen: Onzelievevrouwedistel, bonte distel, melkdistel, silymarine, St. Mary's thistle
Ondersteunende werking van mariadistel bij volgende aandoeningen:
Dosering:
  • Mariadistel extract gestandaardiseerd op 80 % silymarine: 1 tot 3 x per dag, tussen de 80 tot 200 mg.

Gebruikte delen:
  • De vruchten of de zaden, uit de gedroogde en leeg geklopte zaadhoofden, zonder de vruchtpluis.
    Waarschuwingen:
    • Gebruik van het extract tijdens de zwangerschap en/ of lactatieperiode wordt meestal uit voorzorg ontraden. Sommige auteurs melden dat het extract dermate veilig is dat het extract ook tijdens de zwangerschap en/ of lactatieperiode gebruikt kan worden.
    • Gestandaardiseerde zaadextracten van Silybum marianum worden over het algemeen goed verdragen. Zeer zelden is melding gemaakt van een mild laxerende werking. Tot voor enkele jaren geleden schreven sommige auteurs aan de mariadistel een bloeddrukverhogende werking toe op grond van de aanwezige tyramine. Onderzoek heeft deze (bij)werking niet bevestigd.