L-glutathion

L-glutathion bestaat in 2 vormen: ofwel de gereduceerde vorm (GSH), ofwel de geoxideerde vorm, meestal aangegeven als GSSG (ook wel glutathion-disulfide genoemd). Als de term glutathion wordt gebruikt, wordt meestal glutathion (gereduceerde) bedoeld. Alleen in gereduceerde vorm heeft glutathion in het lichaam een beschermende werking. Glutathion wordt in relatief hoge concentraties in alle lichaamscellen aangetroffen. Toch kan GSH Glutathion een waardevolle aanvulling zijn op de voeding. Iedere dag wordt het lichaam blootgesteld aan factoren die een aanslag doen op de lichaamsvoorraad glutathion: stress, vervuiling, slechte voeding, veroudering en sport.

Ondersteunende werking van L-glutathion bij de volgende aandoeningen:
 • Alzheimer: verhoogde oxidatieve stress en een tekortschietend glutathionsysteem speelt een rol bij verschillende neurologische aandoeningen, zoals bij de ziekte van Alzheimer. Zo heeft toediening van glutathion een gunstig effect bij de ziekte van Alzheimer.
 • Amyotropische laterale sclerose (ALS): glutathion is een lichaamseigen antioxidant. Verhoging van de glutathionwaarden helpt beschadiging van de cellen door vrije radicalen voorkomen. De meeste ALS-patiënten hebben vaak glutathion waarvan het grootste deel geoxideerd is (glutathion dat al gebruikt is om het lichaam tegen vrije radicalen te beschermen). Hogere glutathionwaarden beschermen ook de zenuwcellen van ALS-patiënten.
 • Astma: glutathion te kort wordt in verband gebracht met verschillende luchtwegaandoeningen, longbeschadiging bij pasgeborenen en astma. De longen zijn bijzonder kwetsbaar voor oxidatieve beschadiging.
 • Bronchitis: virussen verplaatsen zich in het lichaam in een beschermde capsule van eiwitten, als virussen de bestemming hebben bereikt in het lichaam, wordt de capsule vernietigt en komen de virussen vrij. Glutathion onderdrukt het kapotgaan van de capsules. De longen hebben de grootste behoefte aan glutathion. Daarom zou bij iedere luchtwegaandoening de mogelijkheid op glutathion tekorten overwogen moeten worden. Glutathion voorkomt dat overmatige slijmvorming optreedt, daarom is de opbouw van slijm in de luchtwegen vaak een vroeg stadium van glutathion tekort. Tekort aan glutathion wordt in verband gebracht met verschillende luchtwegaandoeningen en longbeschadiging.
 • Emfyseem: glutathion tekort wordt in verband gebracht met verschillende luchtweg-aandoeningen. De longen zijn bijzonder kwetsbaar voor oxidatieve beschadiging. De longen hebben de grootste behoefte aan glutathion. De mucosa (slijmerige laag) van de luchtwegen neemt toe als gevolg van blootstelling aan oxidanten. Glutathion voorkomt normaal gesproken dat overmatige slijmvorming optreedt. Daarom is de opbouw van slijm in de luchtwegen vaak een vroeg teken van glutathion tekort.
 • Geelzucht: glutathion in plasma en erytrocyten is abnormaal laag bij hepatitis, levercirrose of leverschade door alcoholgebruik en is de aanwezige glutathion vrijwel uitsluitend in geoxideerde vorm aanwezig.
 • Levercirrose
 • Leverontgifting: glutathion bindt zich in de lever aan vetoplosbare gifstoffen, zoals zware metalen, oplosmiddelen en sommige pesticiden. Deze worden wateroplosbaar gemaakt, zodat ze met de urine kunnen worden uitgescheiden. Wanneer dit niet zou gebeuren, hopen gifstoffen zich op en treedt er een zuurstoftekort op in de levercellen. Als deze toestand van vergiftiging lang aanhoudt kan dat de conditie van de lever ernstig verzwakken. De lever is het grootste reservoir voor glutathion, een lage glutathionspiegel leidt tot een verminderde leverfunctie.
 • Hepatitis (leverontsteking): L-glutathion is veelvuldig aanwezig in de lever, een lage glutathionspiegel leidt tot een verminderde leverfunctie. Doordat l-glutathion zich in de lever bindt aan vetoplosbare toxines zoals zware metalen, oplosmiddelen en sommige pesticiden, worden deze wateroplosbaar gemaakt, zodat ze met de urine kunnen worden uitgescheiden. Wanneer dit niet zou gebeuren, hoopt de toxiciteit op en treedt ernstige hypoxie op (zuurstoftekort) in de levercellen. Als deze toestand van hypoxie langer aanhoudt kan dat de conditie van de lever ernstig verzwakken.
 • Metabool syndroom: bij het metabool syndroom is er sprake van veel vrije radicalen schade. De belangrijkste anti-oxidant die in ons lichaam wordt geproduceerd uit 3 aminozuren is Glutathion. Bij het metaboolsyndroom is de glutathion level in het bloed over het algemeen bijzonder laag omdat het lichaam niet meer voldoende in staat blijkt te zijn om dit op voldoende niveau te houden. Orale inname van gewone GSH glutathion heeft weinig nut omdat deze GSH niet stabiel blijft in het maag-darmkanaal. Het innemen van de nieuwe S-Acetyl-L-Glutathion, welke wel stabiel blijft, is bijzonder waardevol om de oxidatie schade bij het metabool syndroom te verminderen.
 • Multiple sclerose: glutathion als supplement gebruiken, hersteld de glutathionspiegels en heeft bij verschillende aandoeningen aan het zenuwstelsel een gunstige werking. Zo heeft toediening van glutathion een gunstig effect bij de ziekte multiple sclerose.
 • Ontgiften: kwik en cadmium genereren zeer toxische hydroxylradicalen, die een zware aanslag doen op de glutathionvoorraden in de cel. Glutathion is in staat zich te binden aan kwikverbindingen en zo de toxiciteit ervan te beperken.
 • Uithoudingsvermogen (betere prestaties): glutathion is van belang voor sporters. Bij inspanning worden veel vrije radicalen gegenereerd. Glutathion kan helpen om de weefselschade die daarbij ontstaat te beperken.
 • Verkoudheid: virussen verplaatsen zich in het lichaam in een beschermde capsule van eiwitten, als virussen de bestemming hebben bereikt in het lichaam, wordt de capsule vernietigt en komen de virussen vrij. Glutathion onderdrukt het kapotgaan van de capsules. De longen hebben de grootste behoefte aan glutathion. Daarom zou bij iedere luchtwegaandoening de mogelijkheid op glutathion tekorten overwogen moeten worden. Glutathion voorkomt dat overmatige slijmvorming optreedt, daarom is de opbouw van slijm in de luchtwegen vaak een vroeg stadium van glutathion tekort. Tekort aan glutathion wordt in verband gebracht met verschillende luchtwegaandoeningen en longbeschadiging.
 • Veroudering (vertragen): ouderdomsziekten komen vaker voor bij mensen met lage glutathionniveaus dan bij mensen met normale glutathionwaarden. Verder gaat veroudering gepaard met een vermindering van de immuunfunctie.

Dosering:
 • Dagelijks een supplement met 100 mg glutathion bij de maaltijd innemen.
 • Wanneer glutation te laag gedoseerd wordt, bestaat er een kans dat een te groot percentage glutathion door de proteases in de darm weer wordt afgebroken. Een manier om de proteases te ontlopen is door de inhoud van 1 of meerdere capsules op te lossen in water, goed te roeren en vervolgens op te drinken. Uit onderzoek blijkt het directe contact van glutathion met het mondslijmvlies een gunstig effect te hebben op de absorptie.
 • Deze truc hoeft echter niet nodig te zijn. Bij het op normale wijze innemen van de glutathionsupletie in doses van 100 mg tot 200 mg per dag blijkt al meer dan 60% van het glutathion te worden geabsorbeerd. Bij hogere doseringen neemt de efficiëntie van de absorptie weer af.
Synergisme (versterkt de werking van L-glutathion):
 • Bij het gebruik van glutathion bij kankerpatiënten moet voorzichtigheid worden betracht, omdat sommige kankercellen glutathion kunnen gebruiken om zich te verdedigen tegen chemotherapeutica.
 • Glutathion wordt beschouwd als veilig. Er zijn geen negatieve effecten bekend van suppletie met glutathion of één van haar precursors.
 • Er zijn geen gegevens bekend over mogelijke interacties met reguliere- of natuurgeneesmiddelen.