L-glutathion

L-glutathion bestaat in 2 vormen: ofwel de gereduceerde vorm (GSH), ofwel de geoxideerde vorm, meestal aangegeven als GSSG (ook wel glutathion-disulfide genoemd). Als de term glutathion wordt gebruikt, wordt meestal gereduceerde glutathion bedoeld. Alleen in gereduceerde vorm heeft glutathion in het lichaam een beschermende werking. Glutathion wordt in relatief hoge concentraties in alle lichaamscellen aangetroffen. Toch kan GSH Glutathion een waardevolle aanvulling zijn op de voeding. Iedere dag wordt het lichaam blootgesteld aan factoren die een aanslag doen op de lichaamsvoorraad glutathion: stress, vervuiling, slechte voeding, veroudering en sport.
Ondersteunende werking van L-glutathion bij de volgende aandoeningen:
Dosering:
 • Dagelijks een supplement met 100 mg glutathion bij de maaltijd innemen.
 • Wanneer glutation te laag gedoseerd wordt, bestaat er een kans dat een te groot percentage glutathion door de proteases in de darm weer wordt afgebroken. Een manier om de proteases te ontlopen is door de inhoud van 1 of meerdere capsules op te lossen in water, goed te roeren en vervolgens op te drinken. Uit onderzoek blijkt het directe contact van glutathion met het mondslijmvlies een gunstig effect te hebben op de absorptie.
 • Deze truc hoeft echter niet nodig te zijn. Bij het op normale wijze innemen van de glutathionsupletie in doses van 100 mg tot 200 mg per dag blijkt al meer dan 60% van het glutathion te worden geabsorbeerd. Bij hogere doseringen neemt de efficiëntie van de absorptie weer af.
Synergisme (versterkt de werking van L-glutathion):
 • Om de glutathionspiegels in het lichaam te verhogen kunnen ook andere nutriënten worden ingezet. De beschikbaarheid van het aminozuur L-cysteïne is de belangrijkste limiterende factor in de glutathionsynthese. Een belangrijke orale bron van cysteïne is NAC (N-Acetyl-Cysteïne), wat stabieler is en beter geabsorbeerd wordt dan L-cysteïne zelf. Sommige onderzoekers beweren dat NAC beter geabsorbeerd wordt in de cel dan glutathion zelf. Het is in ieder geval een belangrijke synergist in geval van glutathionsuppletie. In het lichaam wordt NAC omgezet in cysteïne en wordt vervolgens ingebouwd in glutathion. NAC-supletie blijkt de glutathionspiegels effectief te kunnen verhogen.
 • Het aminozuur L-methionine is een cysteïneprecursor en kan daarom ook worden ingezet om de lichaamseigen glutathionproductie te verhogen. Echter hogere doseringen L-methionine wekken nogal eens misselijkheid op. De geactiveerde vorm van L-methionine, S-Adenosyl-Methionine (SAMe), wordt beter getolereerd.
 • Ook glutamine is een onderdeel van het glutathion-tripeptide en daarmee een directe bouwsteen van glutathion. Glutamine kan zelf door het lichaam worden aangemaakt en wordt daarom vaak beschouwd als niet-essentieel, maar de laatste jaren is echter gebleken dat L-glutamine onder bepaalde omstandigheden wel degelijk essentieel kan zijn. Tijdens stress, vasten, zware sportbeoefening, cirrose en ernstige (lever)ziekten kunnen gemakkelijk deficiënties ontstaan.
 • Daarnaast zijn alle componenten van de antioxidantcascade belangrijke synergisten van glutathion. Vitamine Cvitamine Ealfaliponzuur en co-enzym Q10 helpen allen bij het regenereren van glutathion en van elkaar.
Waarschuwing:
 • Bij het gebruik van glutathion bij kankerpatiënten moet voorzichtigheid worden betracht, omdat sommige kankercellen glutathion kunnen gebruiken om zich te verdedigen tegen chemotherapeutica.
 • Glutathion wordt beschouwd als veilig. Er zijn geen negatieve effecten bekend van suppletie met glutathion of één van haar precursors.
 • Er zijn geen gegevens bekend over mogelijke interacties met reguliere- of natuurgeneesmiddelen.
Indicaties:
 • Versterkt de conditie van rode bloedcellen en beschermt witte bloedcellen.
 • Is een onmisbare factor voor het immuunsysteem.
 • Geeft bescherming tegen virussen.
 • Ondersteunt de longen.
 • Toevallen, ischemie, ALS, ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, ziekte van Lou Gehrig.
 • Geeft bescherming tegen veroudering.
 • Levercirrose, leverontsteking.
 • Luchtwegaandoeningen.
 • Hartinfarct.
 • Hypoglycemie.
 • Beschermt tegen kwiktoxiciteit.
 • Is van belang voor sporters, helpt weefselschade te beperken.
 • Is een belangrijke antioxidant die tevens andere antioxidanten (vitamine C, vitamine E, alfaliponzuur en coenzym Q10) geschikt maakt voor hergebruik.
Meer info:
 • Het tripeptide glutathion is 1 van de belangrijkste stoffen die het lichaam kan inzetten bij de bescherming van de cel.
 • 3 zeer belangrijke functies van glutathion zijn: detoxificerende eigenschappen, Immuunversterkende eigenschappen, antioxidatieve functie.
 • In principe kan het lichaam zelf glutathion aanmaken uit de componenten waaruit het is opgebouwd, namelijk de aminozuren cysteïne, glutamine en glycine, maar er zijn vele omstandigheden waarin cysteïne maar ook glutamine onvoldoende voorradig zijn.
 • Iedere dag wordt het lichaam blootgesteld aan vele factoren die een aanslag doen op de lichaamsvoorraden van glutathion: stress, vervuiling, straling, infecties, medicijnen, slechte voeding, veroudering, sport en verwonding.
 • Bij onvoldoende bescherming door glutathion kan dat bijdragen aan celschade, veroudering en op den duur ziekte.
 • Glutathion tekort speelt bij een groot aantal aandoeningen een bepalende rol. Het hoog houden van de glutathion voorraden is dan ook een heilige graal van de complementaire geneeskunde. Tot voor kort waren vele wetenschappers er van overtuigd dat glutathion niet intact kon worden geabsorbeerd en dat het boosten van de glutathionniveaus dus het beste kon plaatsvinden met precursors als NAC (N-Acetyl-Cysteïne) en met stoffen als alfa-liponzuur. Recent is gebleken dan glutathion wel degelijk in significante hoeveelheden kan worden geabsorbeerd, waardoor suppletie met glutathion een verantwoorde en goed gerichte keuze wordt om de glutathionniveaus in de cel te stimuleren.
 • Glutathion (L-g-glutamyl-L-cysteïnylglycine of GSH), is een tripeptide (verbinding van 3 aminozuren), die door het lichaam kan worden aangemaakt uit 3 aminozuren: cysteïne, glutamine en glycine. De thiolgroep (SH-groep) van cysteïne is het actieve deel van het molecule. De afkorting GSH, die voor gereduceerd glutathion wordt gebruikt, duidt op deze thiolgroep (SH) gebonden aan het glutathionmolecule (G).
 • Glutathion wordt in alle levende organismen en in alle lichaamscellen aangetroffen in relatief hoge concentraties. Het is de belangrijkste zwavelverbinding in het lichaam die geen onderdeel uitmaakt van eiwitten. Het glutathion antioxidant-systeem is 1 van de belangrijkste cellulaire beschermingsmechanismen.
 • Glutathion bestaat in 2 vormen ofwel de gereduceerde vorm (GSH), ofwel de geoxideerde vorm, meestal aangegeven als GSSG (ook wel glutathion-disulfide genoemd). Als de term "glutathion" wordt gebruikt, wordt meestal gereduceerd glutathion bedoeld. Alleen in gereduceerde vorm heeft glutathion in het lichaam een beschermende werking.
 • Glutathion komt voor in verse groenten en fruit, vis- en vleesproducten, maar met name asperges, avocado en walnoten zijn rijk aan glutathion. De glutathion concentraties kunnen tussen verschillende voedingsmiddelen sterk verschillen. Ook tussen individuen kan de inname van glutathion sterk uiteenlopen. In normale omstandigheden wordt glutathion naar behoefte door het lichaam geproduceerd. Bij stijgende leeftijd en bij grotere oxidatieve belasting kan de eigen productie echter nogal eens tekortschieten. In het lichaam is er vaak een grote behoefte aan glutathion en het wordt snel verbruikt in tijden van ziekte, stress, vermoeidheid en lichamelijke inspanning. Daarnaast zijn er nog een aantal bekende oorzaken van glutathiondepletie, zoals (ioniserende) straling, stress, bacteriële of virale infecties, milieutoxines, roken, medicijngebruik, (top)sport, chemische vervuiling en zware metalen, een teveel aan ijzer, operaties, brandwonden en deficiënties van glutathionprecursors of -cofactoren. Door middel van de antioxidantcascade probeert het lichaam verbruikt (geoxideerd) glutathion weer te recyclen (reduceren). Daarbij worden andere antioxidanten als vitamine C, vitamine E en alfa-liponzuur verbruikt.
 • De glutathion status van de cel is een belangrijke indicator voor de celfunctie en de levensvatbaarheid van de cel. Wanneer voortdurende oxidatieve stress door een aantal van bovengenoemde factoren de glutathion voorraden van het lichaam dusdanig uitput tot een punt waarbij de antioxidatieve beschermingsmechanismen tekortschieten, spreken we van distress. De weefsels met het hoogste percentage meervoudig onverzadigde vetzuren (zoals bijvoorbeeld zenuwweefsel) zijn dan het meest kwetsbaar. Lokale vrije radicaalreacties kunnen een zich steeds verder uitbreidend gebied van weefselschade tot gevolg hebben. Cellen die teveel beschadigd zijn doden zichzelf (apoptose) en dit mechanisme (apoptose door glutathiondepletie) speelt een rol in veel degeneratieve aandoeningen.
 • In het bloed circuleert weinig glutathion. Transport vindt vooral plaats in de vorm van cystine, de geoxideerde en stabielere vorm van cysteïne. Lichaamscellen importeren cystine uit de bloedbaan, zetten cystine weer om in cysteïne, en gebruiken dat om GSH te vormen (met behulp van onder meer ascorbaat). Omgekeerd kan glutathion via de antioxidantcascade geoxideerde vormen van vitamine C en vitamine E reduceren en daarmee weer activeren.
 • Antioxidatieve bescherming: glutathion speelt een centrale rol in de verdediging van het lichaam tegen oxidatieve stress. De SH-groep (thiolgroep) van de cysteïnegroep is een sterkere elektronendonor dan veel andere verbindingen in de cel, en gecombineerd met de relatief hoge intracellulaire concentraties (enkele milli-molairen) resulteert dat in zeer sterke antioxidatieve eigenschappen. Om deze redenen is GSH vaak in staat reactieve deeltjes weg te vangen voordat ze celstructuren als DNA, RNA, eiwitten en membranen beschadigen. Gereduceerd glutathion kan als scavenger (vrije radicalenvanger) fungeren voor bijna alle beruchte vrije radicalen en reactieve zuurstofdeeltjes, zoals het hydroxylradicaal, superoxide en vetzuurradicalen. Wanneer gereduceerd glutathion een elektron afstaat wordt het geoxideerd. Twee van deze geoxideerde moleculen vormen dan een disulfidebrug en vormen uiteindelijk glutathion-disulfide ofwel geoxideerd glutathion (GSSG). Vanwege de sterke antioxidatieve eigenschappen van GSH is handhaving van adequate GSH-niveaus in het lichaam van het allergrootste belang. Om deze reden wordt onder normale omstandig-heden in de cel vervolgens zeer snel weer GSH geregenereerd uit GSSG met behulp het enzym glutathionreductase. De verhouding tussen de gereduceerde en de geoxideerde vorm van glutathion (GSH/GSSG-verhouding) is een gevoelige indicator voor de mate van oxidatieve stress. Ongeveer 1/3 van de in het lichaam aanwezige glutathion is aanwezig in gemengde disulfides met andere verbindingen die thiolgroepen bevatten, zoals cysteïne, coënzym A en vrije cysteïne-groepen op eiwitten. Het enzym glutathionreductase kan ook gemengde disulfides weer terugreduceren naar (onder andere) gereduceerd vrij glutathion.