Pau d'arco

Lapachol is een belangrijke inhoudsstof van Pau d'arco, dat in de bast van de Pau d'arcoboom voorkomt, verpulverde bast heeft medicinale krachten maar nog beter is een extract. Veel producten hebben een slechte kwaliteit door gebrek aan kwaliteitscontrole.

Latijnse naam: Tabebuia
Andere namen: Lapacho, ipe roxo, taheebo
Ondersteunende werking van Pau d'Arco bij volgende aandoeningen:
Dosering:
 • Pau d’ Arco dosering kan variëren afhankelijk van de gekozen toedieningsvorm. Als gestandaardiseerd extract (bijvoorbeeld 1% lapachol) is een gebruikelijke dosering 500-2000 mg extract per dag.
 • Pau d'Arco kan preventief gebruikt worden in tijden dat de kans op infectie groter is.
 • In tijden van acute, actieve infectie kan de dosering verhoogd worden. Lapacho wordt vaak over het hoofd gezien bij de behandeling van Candida-schimmels.
  Gebruikte delen:
  • Binnenbast.
   Waarschuwingen:
   • Omdat als gevolg van lapachol, teratogene effecten en een verhoogde kans op abortus zijn gevonden, wordt aangeraden geen Pau d’Arco te gebruiken tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding.
   • Hoewel Pau d'Arco toxisch is voor gemuteerde cellen, virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en andere micro-organismen, lijkt het veilig te zijn voor gezonde humane cellen. Bijwerkingen (vooral misselijkheid) treden eigenlijk alleen op met geïsoleerde componenten van Pau d'Arco, zoals pure lapachol, in zeer hoge doseringen. Dergelijke doseringen lapachol worden zelfs bij intensiever gebruik van Pau d'Arco extract meestal niet bereikt. Bovendien blijken dergelijke bijwerkingen volledig reversibel.
   • Pau d’Arco heeft een anticoagulerende werking. Patiënten dia anticoagulantia gebruiken dienen daar rekening mee te houden.De inhoudsstof lapachol is een sterke remmer van een tweetal vitamin K afhankelijke stollingsenzymen (vitamin K epoxide reductase en vitamin K quinone reductase) en heeft zodoende een coumarine-achtige werking.