Oorsuizen

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij oorsuizen:
 • Antioxidanten verminderen het geluidsniveau en de intensiteit van oorsuizingen en de mate waarin deze als storend worden ervaren.
 • Co-enzym Q10 (ubiquinol) kan chronisch oorsuizen verminderen bij mensen met een lage plasma co-enzym Q10 spiegel.
 • Flush-vrije niacine verbetert de bloedtoevoer naar de hersenen en oren.
 • Ginkgo biloba vermindert duizeligheid en oorsuizen veroorzaakt door een slechte doorstroming van de bloedvaten en verergering door veroudering.
 • Hoog gedoseerde vitaminen/mineralen hebben een gunstig effect op de stemming, reduceren stress, beschermen ons tegen sterfte als gevolg van een hart- of vaataandoening, versterken ons immuunsysteem en nog veel meer. Tekorten zijn soms sluimerend en worden niet altijd geassocieerd met bepaalde aandoeningen, lichamelijk ongemakken en psychische problemen. Het is een vaststaand feit dat de kwaliteit van onze voeding qua hygiëne uitstekend is maar voor onze gezondheid een onvoldoende scoort, omdat onze Westerse voeding marginale hoeveelheden nutriënten bevat. Hoe stelt u vast of een multi hoog gedoseerd is? Door op het etiket eerst te kijken naar de dosis vitamine B1 (thiamine). Dit geeft meestal een goede indicatie. Een dosering van 10 tot 25 mg vitamine B1 is de optimale dosis. Een multi met bijvoorbeeld 0 tot 5 mg vitamine B1 geeft slechts een geringe aanvulling.
 • Magnesium bisglycinaat bevordert de bloedtoevoer naar de hersenen en houdt gezonde gehoorzenuwen in stand. Magnesium supplementen kan oorsuizen verminderen.
 • OPC's (oligomere proanthocyanidines) verbetert de doorbloeding van het binnenoor, wat de symptomen van tinnitus kan verlichten.
 • Vitamine B12 (bio-actieve) helpt bij de productie van myeline, een vettige substantie die zenuwen in het binnenoor beschermt. Er is een verband tussen een vitamine B12 tekort en tinnitus. Vermoedelijk kan door een vitamine B12 tekort, de myelineschede (isolerende laag rondom zenuwuiteinden) worden aangetast en dit kan leiden tot oorsuizen.
Bij oorsuizingen of tinnitus hoort men geluiden, die niet van buitenaf afkomstig zijn.

Men kan verschillende geluiden horen:
 • Ruisen.
 • Fluiten.
 • Piepen.
 • Zoemen.
 • Rinkelen.
 • Brommen.
Hoge of lage tonen, luid of stil.
Soms gaat oorsuizen gepaard met andere klachten. Dat kan bijvoorbeeld hyperacousis zijn, een aandoening waarbij de patiënt bepaalde geluiden, die voor een ander normaal zijn, als te luid of storend ervaart. Vaak wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden, hoewel de aandoening kan verergeren door angst en depressie. Zo'n 10 % van alle mensen heeft last van oorsuizen. Bij de overgrote meerderheid is het ongemak beperkt of vrij eenvoudig te behandelen, maar voor 1 tot 2 % betekent tinnitus een regelrechte aanslag op de levenskwaliteit. Bij sommigen leidt de aandoening tot slaapstoornissen of concentratiestoornissen of depressie. Oorsuizen bestaat in verschillende varianten, maar één ding hebben alle patiënten gemeen: men hoort geluiden die de omgeving niet kan waarnemen.

Tot op zekere hoogte is oorsuizen een normaal verschijnsel. In een volkomen stille ruimte hoort 80 % van de mensen binnen de 2 minuten gesuis. Dat komt doordat we behoefte hebben aan een minimum van omgevingsgeluid. Oorsuizen wordt pas een probleem als mensen het dag in dag uit in storende mate ervaren. Er zijn verschillende vormen van tinnitus, een beperkte groep ervaart een onderbroken geluid dat samenvalt met een reëel, zij het in normale omstandigheden onhoorbaar, geluid binnen het lichaam. Vaak is dat de hartslag, in dat geval ontstaat het oorsuizen doordat bepaalde bloedvaten in het hoofd trillingen veroorzaken. Maar het oorsuizen kan bijvoorbeeld ook parallel lopen met het geluid van gewrichten of samentrekkingen van spiertjes in het oor of het hoofd. Hier kan de oorzaak van het probleem meestal worden weggenomen, vaak met een operatie. De oplossing kan bijvoorbeeld liggen in het verwijderen of verplaatsen van een bloedvat, het verwijden van vernauwde bloedvaten of het uitschakelen van een spier.

Bij veruit de grootste groep patiënten is er sprake van een constant geluid, dat ontstaat doordat er iets scheelt aan het gehoorsysteem. Het gehoor is ook bij afwezigheid van geluid tot op zekere hoogte actief. Bij stilte vertoont het een onregelmatig patroon van elektrische signaaltjes. Wanneer in dat patroon om een of andere reden iets verandert, ervaren onze hersenen die signalen niet meer als stilte maar als geluid en dan krijg je oorsuizen.

De mogelijke oorzaken van die patroonsverandering zijn heel uiteenlopend:
 • Ophoping van oorsmeer.
 • Oorontsteking.
 • Vocht in het oor.
 • Vastgroeiende gehoorsbeentjes.
 • Ziekte van Ménière, een aandoening van het binnenoor die ook het evenwichtsorgaan aantast.
 • Hartproblemen (problemen met de bloedsomloop).
 • Allergieën.
 • Chronische stress.
 • Bijwerking van bepaalde medicijnen.
 • Consumptie van te veel cafeïne of alcohol.
Een geval apart is oorsuizen dat wordt veroorzaakt door een plotse geluidsoverbelasting, bijvoorbeeld bij een ontploffing of een duikongeval. Voor die patiënten is een behandeling met hyperbare zuurstof het meest aangewezen. In zeldzame gevallen is oorsuizen het gevolg van een goedaardige tumor in de zenuw die van het oor naar de hersenen loopt. Men noemt deze tumor een akoestisch neuroom. Bij een andere groep mensen is niet een ooraandoening, maar verhoogde spierspanning in het hoofd-halsgebied de oorzaak.

Die spanning kan op haar beurt een gevolg zijn van tal van factoren: Tandenknarsen.
 • Whiplash.
 • Andere nekklachten.
 • Stress.
Ook een depressie kan aanleiding geven tot oorsuizen In veel gevallen moet men zelf aan een aantal zaken werken. Men moet bijvoorbeeld leren omgaan met stress of hun depressie overwinnen. Vaak is het ook al een hele stap vooruit als men inzicht wilt hebben in het probleem. Als men weet waar hun tinnitus vandaan komt en welke factoren er een invloed op hebben, kan men er beter mee omgaan. Oorsuizen kan ook ontstaan door ouderdom of na gebruik van bepaalde medicijnen.

Zie ook:
Bloedsomloop (problemen met)
Cafeïne
Concentratiestoornissen
Geheugenproblemen
Hart- en vaatziekten
Hoge bloeddruk
Nekklachten
Viscositeit van (stroperig) bloed
Ziekte van Ménière