Vitamine B1 (thiamine)

Thiamine (vitamine B1) ondersteunt een goede werking van het zenuwstelsel onder meer doordat het de prikkeloverdracht tussen de cellen, bijvoorbeeld bij de spieren, kan bevorderen. Daarnaast speelt thiamine een rol bij de vorming van hormonen, eiwitten en enzymen. Thiamine is belangrijk voor het geheugen.

Toepassingen:
  • Alcoholisme: thiamine werkt preventief tegen het syndroom van Korsakov door alcoholmisbruik.
  • Insectenbeten: sommige mensen hebben baat bij het slikken van een vitamine B-complex. Het maakt hen minder aantrekkelijk voor muggen, die een hekel hebben aan de geur van vitamine B1.
  • Korsakov:
  • Onvruchtbaarheid (infertiliteit): thiamine tekort remt de rijping van oöcyten (voorlopers van de eicellen).  Een mild vitamine B1-tekort bleek niet van invloed op de kwaliteit van de oöcyten, maar een ernstig tekortkan leiden tot een toename van afwijkende oöcyten met 30%.
  • Premenstrueel syndroom (PMS): Een hoge inname van thiamine vermindert het risico op PMS klachten.
  • Ziekte van Crohn:

Dosering:
  • Algemene adviesdosering: 100-300 mg/dag. In het algemeen verdient het de voorkeur een vitamine B-complex in te zetten in plaats van afzonderlijke B-vitamines (B-vitamines werken in hoge mate samen). Adviseer daarom bij suppletie met een enkele B-vitamine (in een hoge dosis) tevens een vitamine B-complex (of een multi met B-vitamines).
Synergisme:
Waarschuwing:
  • De toxiciteit van (oraal ingenomen) thiamine is zeer laag. Thiamine kan in uitzonderlijke gevallen huidgevoeligheid en andere overgevoeligheidsreacties veroorzaken.