Vitamine B1 (thiamine)

Thiamine (vitamine B1) ondersteunt een goede werking van het zenuwstelsel onder meer doordat het de prikkeloverdracht tussen de cellen, bijvoorbeeld bij de spieren, kan bevorderen. Daarnaast speelt thiamine een rol bij de vorming van hormonen, eiwitten en enzymen. Thiamine is belangrijk voor het geheugen.

Toepassingen:
Dosering:
  • Algemene adviesdosering: 100-300 mg/dag. In het algemeen verdient het de voorkeur een vitamine B-complex in te zetten in plaats van afzonderlijke B-vitamines (B-vitamines werken in hoge mate samen). Adviseer daarom bij suppletie met een enkele B-vitamine (in een hoge dosis) tevens een vitamine B-complex (of een multi met B-vitamines).

Synergisme:
Waarschuwing:
  • De toxiciteit van (oraal ingenomen) thiamine is zeer laag. Thiamine kan in uitzonderlijke gevallen huidgevoeligheid en andere overgevoeligheidsreacties veroorzaken.