Selenium

Seleniummethionine wordt vanuit de darmen vrijwel 100 % opgenomen. De absorptie van niet gebonden selenium is veel minder. Selenium is belangrijk om veel lichaamsprocessen correct te laten werken. Het lijkt de werking van antioxidanten te versterken. De hoeveelheid selenium in de bodem varieert enorm, wat betekent dat het voedsel dat op deze bodems wordt geteeld ook verschillende seleniumgehaltes heeft. 
Ondersteunende werking van selenium bij volgende aandoeningen:
 • Artritis: selenium vermindert ontstekingsziekten in korte tijd.
 • Astma: selenomethionine supplementatie met dagelijks 100 mcg selenomethionine (selenium), gedurende 3 maanden, kan de symptomen van astma verminderen.
 • Hart- en vaatziekten: selenium beschermt tegen oxidatieve stress en vertraagt het proces van aderverkalking en hartziekten.
 • Hartfalen (hartzwakte): selenium beschermt het LDL-cholesterol tegen oxidatie en vertraagt het optreden van atherosclerose en coronaire hartziekten. Selenium heeft een enzymatische afweer tegen oxidatieve stress in onder andere de hartspierweefsel.
 • Ontgiften: selenium is in staat zware metalen als cadmium, zilver, kwik en lood te binden en de toxiciteit ervan te verminderen. Ook is selenium essentieel voor het cytochroom P450 enzymsysteem, dat verantwoordelijk is voor het detoxificeren van lichaamsvreemde stoffen in de lever.
 • Schildklier (traag werkende): de schildklier is het orgaan met het hoogste seleniumgehalte per gram weefsel. Selenium speelt een belangrijke rol in de schildklierstofwisseling. Het enzym dat het schildklierhormoon T4 (thyroxine) omzet in zijn actieve vorm T3 (tri-jodothyronine) is selenium afhankelijk. Dit enzym zorgt voor de (in)activatie van schildklierhormonen. Selenium tekort kan een jodium tekort versterken.
 • Viscositeit van (stroperig) bloed: selenium verhoogt de stromingssnelheid van het bloed, doordat selenium de viscositeit van het bloed verbetert. De gevonden veranderingen in vloeibaarheid van het bloed zijn een aanwijzing voor veranderingen in de lipoproteïnen.

Dosering:
 • Onderhoudsdoseringen selenium, ter preventie van degeneratieve ziektebeelden, kunnen variëren tussen 50 en 200 mcg per dag. Therapeutisch kan selenium gebruikt worden in doseringen tot 3 maal daags 200 mcg per dag. Onder goede medische begeleiding kan de dosis bij selenium-deficiënte patiënten eventueel verhoogd worden tot 800 mcg per dag. Doseringen boven 800 mcg zijn in principe toxisch. Omdat selenium vaak ook nog in andere supplementen wordt verwerkt, wordt aangeraden om zonder goede monitoring de adviesdosering van 200 mcg selenium per dag niet te overschrijden.
Synergisme (versterkt de werking van selenium):
 • In vitro-experimenten laten een synergie zien tussen vitamine E, selenium en zwavelhoudende aminozuren, die de precursors zijn van glutathion en glutathion-peroxidase. Bij een tekort aan vitamine E worden de vrije radicalen geëlimineerd door glutathionperoxidase. Als basissuppletie raden wij naast selenium een basissuppletie van een goede multi en vitamine C aan.
Waarschuwing:
 • Vermijd gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding (vanwege onvoldoende gegevens).
 • Selenium heeft een relatief kleine veiligheidsmarge. Bij doseringen van 200-400 mcg elementair selenium per dag zijn nooit negatieve bijwerkingen geconstateerd. Bij hogere, therapeutische, doseringen is het zinvol om van tijd tot tijd de bloed-seleniumspiegel te controleren. Bij dagdoseringen boven 750-800 mcg elementair selenium kan soms selenose optreden. Dit gaat gepaard met een knoflookgeur, gele verkleuring van de huid, haaruitval, veranderingen in nagels en botten, verkleuringen van tanden, irritatie van de luchtwegen, misselijkheid, overgeven en/of geïrriteerdheid. Deze verschijnselen zijn volledig reversibel na het stoppen met de seleniumsuppletie.
 • Selenium kan het toxische effect van bepaalde medicijnen verminderen. Ook andere interacties met reguliere of natuurgeneesmiddelen zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.