Doorgaan naar hoofdcontent

Magnesium

Magnesium bisglycinaat is een superieure vorm van magnesium. Hierbij is ieder molecuul magnesiumzout krachtig gebonden aan 2 moleculen van het aminozuur glycine, deze binding wordt magnesiumbisglycinaat genoemd. Glycine is, vanwege zijn kleine formaat, het meest geschikte aminozuur. Allereerst vermijdt een bisglycinaat de zogenaamde mineralencompetitie. Mineralencompetitie betekent dat meerdere mineralen gebruikmaken van dezelfde transporters en daardoor elkaars opname belemmeren. Bisglycinaten worden door het lichaam niet gezien als mineraal, maar als aminozuur. Zo wordt op een handige manier de mineralencompetitie vermeden. Een ander voordeel is dat de opname van aminozuren door het lichaam hoger is dan die van metalen. En die van glycine is zelfs extra hoog vanwege zijn geringe omvang.. Magnesium is een heel belangrijk mineraal, waarvan we dagelijks genoeg moeten binnenkrijgen, helaas zijn bij veel mensen magnesium inname marginaal. Enkele belangrijke eigenschappen van magnesium: beïnvloedt de biologische klok, kan laaggradige (stille) ontstekingen tegengaan, kan symptomen van een depressie verlichten, kan vaatstijfheid van de slagaders verminderen en verkleint daarmee de kans op een hart- of vaataandoening, kan de bloedglucosespiegel verlagen bij personen met prediabetes, verlaagt de bloeddruk, herstelt metabole afwijkingen bij personen met een normaal lichaamsgewicht en een magnesiumtekort, ...

Mogelijk helpt magnesium bij:
 • Beroerte: hart- en vaatziekten zoals beroerte is omgekeerd evenredig aan de magnesiumgehalte in het water dan wel in de grond. Bij magnesium tekort vaatvernauwing, versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk vaker voor.
 • Bloedvatverstopping (trombose): een verbeterde magnesiumstatus kan gebrekkige bloedtoevoer van het hart voorkomen door vermindering van het calciumgehalte in de cellen, verwijding van de kransslagaders, vermindering van de perifere weerstand en remming van trombose.
 • Botbreuken (fracturen): magnesium beschermt tegen botbreuken, magnesium is belangrijk voor de opbouw en het behoud van sterke botten en tanden.
 • Botontkalking (osteoporose): magnesium is belangrijk voor de botweefsels, een tekort heeft een negatieve invloed op alle botweefselcellen, waardoor bijna geen nieuwe botcellen worden aangemaakt en oude botcellen sneller worden afgebroken. Het botweefsel gaat achteruit in structuur en hoeveelheid, het bot zal sneller breken. Voldoende inname van magnesium beschermt tegen botbreuken, botverlies en verhoogt zelfs de botdichtheid.
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS): magnesium speelt een rol bij de energieproductie, magnesiumtekort in het lichaam heeft een negatief effect op het energiemetabolisme.
 • Constipatie (verstopping): magnesium kan de stoelgang bevorderen en is een goed middel bij constipatie. Bij een te hoge doses kan magnesium lichte diarree veroorzaken, dan is de oplossing de dosis wat verlagen. Magnesium bysglycinaat zorgt voor de beste opneembaarheid.
 • Diabetes: magnesium blijkt de kans om diabetes te ontwikkelen te verkleinen. Voldoende magnesium inname heeft een positief effect op ontstekingsreacties (lagere concentratie van ontstekingsmarkers in het bloed), een betere insulinegevoeligheid, een positief effect op het glucosemetabolisme en het serumkaliumgehalte. Magnesium kan zo helpen diabetes onder controle te houden en hiermee complicaties aan de vaten voorkomen. Glucose en endogene insulinesecretie hebben invloed op het plasma-magnesium. Het magnesiumniveau en het insulineniveau vertonen een wisselwerking, aanvulling van het magnesium dat verloren gaat kan het ziektebeeld bij diabetici verbeteren. Andere toepassingen van magnesium.
 • Fibromyalgie: toediening van 300 mg magnesium per dag vermindert pijnklachten. Ook het smeren op de huid van magnesiumolie blijkt effectief klachten te kunnen verlichten. Toch is er nog onvoldoende bewijs dat bij personen met fibromyalgie vaker sprake is van een tekort aan magnesium in vergelijking met gezonde personen. Misschien komt dit doordat ook in een gezonde populatie de prevalentie van een magnesiumtekort hoog is. Magnesium toegediend in een goed opneembare vorm werkt relaxerend op spieren en zenuwen. Magnesium kan zodoende spierspanning verminderen en bijdragen aan een betere slaap en minder spierkrampen.
 • Galstenen: een hoge inname van magnesium heeft een beschermende werking tegen het optreden van galstenen.
 • Hart- en vaatziekten: magnesium tekort zorgt voor meer samentrekken van de slagaders, versnelde hartslag en onregelmatige hartkloppingen. Hart- en vaatziekten (beroertes, hartziekten door onvoldoende bloedtoevoer) is omgekeerd evenredig aan de magnesiumgehalte in het water dan wel in de grond. Prikkelbaarheid, zenuwaandoeningen, bloeddruk, vaatvernauwing en vaatverwijding zijn allen gerelateerd aan de magnesiumspiegel.
 • Hartritmestoornissen: bij een magnesiumtekort komen samentrekken van de slagaders, versnelde hartslag en onregelmatige hartkloppingen vaker voor. Een magnesiumtekort blijkt tevens het ontstaan van diabetes, hoge bloeddruk, aderverkalking, verhoogt vetgehalte in het bloed, hartritmestoornissen, schade aan de hartspier en een verminderde bloedtoevoer naar het hart in de hand te werken. Magnesiumsupplementen verminderen de frequentie van onregelmatige hartritme en normaliseert de bloeddruk. Magnesium kan tevens preventief gebruikt worden tegen aderverkalking en bij een gebrekkige bloedcirculatie. Een magnesiumtekort is niet altijd een gevolg van onvoldoende inname van dit mineraal, maar kan ook een genetische oorzaak hebben.
 • Hartzwakte: magnesium heeft een gunstige invloed op hart en bloedvaten, helpt het bloed dun te houden, ontspant de bloedvaten en gaat verhoging van de bloeddruk tegen.
 • Hoge bloeddruk: magnesium heeft een positieve invloed op allerhande hart- en vaatcomplicaties te hebben, met name bij de bloeddrukregulering. Een lage concentratie van magnesium in het bloedserum is geassocieerd met een hoger risico op hoge bloeddruk.
 • Hoofdpijn: mensen met clusterhoofdpijn en (menstruele) migraine blijken een tekort aan magnesium te hebben.
 • Metabool syndroom: magnesium is een belangrijk bij het behandelen van metabool syndroom, magnesiumtekort zorgt voor een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van Insulineresistentie of zelfs diabetes type 2. Magnesium speelt verschillende rollen bij de productie en het vrijmaken van insuline. Daarnaast is Magnesium van belang bij het omlaag brengen van de bloeddruk, een ander symptoom van metabool syndroom. Magnesium in combinatie van vitamine B6 verhoogt de beschikbaarheid van magnesium in de cellen en verhoogt dus de effectiviteit van Magnesium.
 • Migraine: mensen met clusterhoofdpijn en (menstruele) migraine blijken een tekort aan magnesium te hebben.
 • Oorsuizen: magnesium bevordert de bloedtoevoer naar de hersenen en houdt gezonde gehoorzenuwen in stand. Magnesium supplementen kan oorsuizen verminderen.
 • Spierkrampen: magnesium is een natuurlijke ontkramper, maar niet niet in de vorm van magnesiumoxide (dat nauwelijks wordt opgenomen door het lichaam). Magnesium werkt samen met calcium en is nodig voor een goede prikkelgeleiding van de zenuwen naar de spieren. Samen hebben ze een spierverslappende werking. 
 • Stress (spanning): een te lage inname van magnesium komt geregeld voor. Ook stress, diarree, braken en een te hoge suikerinname verlaagt het magnesiumgehalte. Magnesium is in staat de overgevoeligheid voor stress te voorkomen.
 • Vermoeidheid (gebrek aan energie): magnesium speelt een rol bij de energieproductie, magnesiumtekort in het lichaam heeft een negatief effect op het energiemetabolisme.
 • Zwangerschap: magnesium vermindert de symptomen van stuipen of toevallen tijdens zwangerschap, doordat magnesium direct en indirect vaatverwijding in onder andere de hersenen en baarmoeder veroorzaakt. Bovendien helpt magnesium premature weeën en vroeggeboorte te voorkomen. Magnesiumtekort wordt in verband gebracht met spierzwakte bij baby’s.

Dosering:
 • De dagelijks aanbevolen hoeveelheid magnesium in bedraagt 300 mg, maar de werkelijke magnesiumbehoefte kan sterk variëren, afhankelijk van factoren als leeftijd, geslacht, zwangerschap, beroep, sport, voedingsgewoonten, leefwijze en medicijnen. In ongunstige omstandigheden kan de behoefte aan magnesium wel oplopen tot 600-700 mg per dag.
 • Het duurt enige tijd voordat de effecten van magnesiumsupplementen zich openbaren. De ontspannende werking op de spieren zal zich het eerst openbaren, al na enkele dagen of weken, maar om een duurzaam effect te bewerkstelligen moet de inname enkele maanden worden volgehouden.
 • Als veilige bovengrens wordt tussen de 300 en 400 milligram elementair magnesium per dag aangehouden. Bij acuut gebruik 400 mg en bij chronisch gebruik 300 mg. Voor kinderen van 1 tot 3 jaar geldt een grens van 65 mg, van 4 tot 8 jaar van 110 mg, van ouder dan 8 jaar 350 mg. Voor bepaalde toepassingen kan het echter noodzakelijk zijn om hoger te doseren, mits dit onder toezicht gebeurt.
 • Niettemin is magnesiumtherapie een zeer veilige therapievorm. Extreme overdosis kan bij sommige mensen een warmtegevoel en flushes geven, maar het optreden van een lage bloeddruk door magnesiumoverdosis is uiterst zeldzaam. Wel kan intensieve therapie met oraal magnesium (zoals eerder aangegeven) aanleiding geven tot darmklachten en diarree.
Synergisme:
 • Een belangrijke activator voor magnesium is vitamine B6. Vitamine B6 helpt om magnesium de lichaamscellen in te transporteren. Daarnaast hebben ook vitamine Cvitamine Dcalcium en fosfor een synergistische werking. Calcium, vitamine D en fosfor zijn vooral synergistisch op het gebied van de stofwisseling van botten en tanden.
Magnesium bisglycinaat heeft een hogere biologische beschikbaarheid dan andere vormen van magnesium en wordt door veel mensen beter verdragen dan andere magnesiumvormen

Waarschuwingen:
 • Bij een verminderde nierfunctie, hartblok (een storing in de prikkelgeleiding van het hart) en neuromusculaire aandoeningen dient magnesiumsuppletie, indien mogelijk, enkel te geschieden onder medisch toezicht.
 • Intensieve therapie met anorganisch magnesium, met name magnesiumsulfaat en magnesiumchloride, kan tijdelijk osmotische diarree tot gevolg hebben. Bij constipatie worden daarom regulier soms hogere doses van magnesium geadviseerd. Magnesiumsulfaat veroorzaakt gemakkelijker diarree dan andere magnesiumzouten omdat sulfaat, evenals magnesium, een osmotische werking heeft. Aminozuurgebonden magnesiumvorm en de meeste organische vormen worden goed opgenomen met een minimale laxerende werking.
 • Gelijktijdige gebruik met tetracyclinen, digoxine, penicilline, ijzer of ciprofloxacine kan de resorptie van deze middelen verminderen door complexvorming en doordat magnesium maagzuurvorming remt.