Jodium

Het mineraal jodium is essentieel voor de synthese van schildklierhormonen thyroxine (T4) en trijodothyronine (T3), die diverse belangrijke fysiologische processen in het lichaam reguleren. Jodium wordt vooral via zeewier geconcentreerd, maar in zeewier (kelp) tabletten blijken niet altijd evenveel jodium aanwezig te zijn. In therapeutisch oogpunt is het belangrijk om een gestandaardiseerd extract te gebruiken.
Ondersteunende werking van jodium bij de volgende aandoeningen:
Dosering:
  • Jodiumtekort: 400-500 mcg/dag.
  • Kernramp: eenmalige dosis van 16 tot 130 mg  (speciale jodiumpillen).
Waarschuwing:
  • Een te hoge jodiuminname kan hyperthyroïdie, maar ook struma, hypothyroïdie en de ziekte van Hashimoto (autoimmuunthyroïditis) veroorzaken en dient vermeden te worden.
Indicaties:
  • Jodium vormt een onderdeel van het schildklierhormoon.
  • Struma (krop, gezwolle schildklier).
  • Hypothyroïdie (onvoldoende werking van de schildklier).
Meer info:
  • Jodium vormt een essentieel bestanddeel van thyroxine, een hormoon van de schildklier. Thyroxine is nodig voor het basaal metabolisme, een normale groei, de ontwikkeling van het zenuwstelsel, de zenuwgeleiding en tal van andere belangrijke metabole functies. Een jodiumtekort leidt niet direct tot een tekort aan thyroxine. De schildklier vergroot haar oppervlakte, zodat meer jodium uit het bloed kan worden opgenomen. Het verschijnsel van een vergrote schildklier wordt krop genoemd. Als het jodiumtekort zo groot wordt dat de schildklier het tekort niet meer kan compenseren door oppervlaktevergroting, ontstaan verschijnselen van een tekort aan thyroxine (hypothyroïdie): traagheid, slaperigheid, kouwelijkheid, chronische obstipatie, adipositas. Hypothyroïdie op jonge leeftijd leidt tot achterstand in intellectuele en lichamelijke ontwikkeling (idiotie en dwerggroei).