Jodium

De keuze van Gezondheidsweb 
 prijs/kwaliteitOndersteunende werking van jodium bij de volgende aandoeningen:
Jodium Body&fit

Dosering:
  • Jodiumtekort: 400-500 mcg/dag.
  • Kernramp: eenmalige dosis van 16 tot 130 mg  (speciale jodiumpillen).
Jodium Vitaminstore

Waarschuwing:
  • Een te hoge jodiuminname kan hyperthyroïdie, maar ook struma, hypothyroïdie en de ziekte van Hashimoto (autoimmuunthyroïditis) veroorzaken en dient vermeden te worden.
Indicaties:
  • Jodium vormt een onderdeel van het schildklierhormoon.
  • Struma (krop, gezwolle schildklier).
  • Hypothyroïdie (onvoldoende werking van de schildklier).
Meer info:
  • Jodium vormt een essentieel bestanddeel van thyroxine, een hormoon van de schildklier. Thyroxine is nodig voor het basaal metabolisme, een normale groei, de ontwikkeling van het zenuwstelsel, de zenuwgeleiding en tal van andere belangrijke metabole functies. Een jodiumtekort leidt niet direct tot een tekort aan thyroxine. De schildklier vergroot haar oppervlakte, zodat meer jodium uit het bloed kan worden opgenomen. Het verschijnsel van een vergrote schildklier wordt krop genoemd. Als het jodiumtekort zo groot wordt dat de schildklier het tekort niet meer kan compenseren door oppervlaktevergroting, ontstaan verschijnselen van een tekort aan thyroxine (hypothyroïdie): traagheid, slaperigheid, kouwelijkheid, chronische obstipatie, adipositas. Hypothyroïdie op jonge leeftijd leidt tot achterstand in intellectuele en lichamelijke ontwikkeling (idiotie en dwerggroei).